logotyp
Login

Zápisy do škol 2024

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Termín zápisu:

 • registrace on-line od 2. 5. 2024 do 10. 5. 2024
 • prezenční zápis - sobota 11. 5. 2024 od 9:00 do 12:00 v MŠ Na Pěšině nebo v MŠ Rudolfova

K zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání využijte prosím aplikaci ONLINE ZÁPIS  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbynov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5105

Letošní zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025 bude mít 2 části.

Pro letošní zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025 je nejprve nutné se elektronicky registrovat. Registrace k zápisu do MŠ budou probíhat v termínu: od 2. 5. 2024 do 10. 5. 2024 přes aplikaci ZápisyOnline. Přihlašování bude spuštěno 2. 5. 2024.

V aplikaci vyplníte žádost o přijetí. Dále si zde můžete zvolit čas a místnost pro hlavní prezenční zápis, na který přijdete. Mateřskou školu (MŠ Na Pěšině nebo MŠ Rudolfova) zvolte v "Zaměření". O této on-line registraci budete informování e-mailem.

Elektronicky vyplněnou žádost o přijetí do MŠ musí oba zákonní zástupci potvrdit svým podpisem a přinést ji do MŠ Na Pěšině nebo do MŠ Rudolfova v den konání hlavního prezenčního zápisu v sobotu 11. 5. 2024 od 9:00 do 12:00. Dále prosím přineste vyplněné dokumenty požadované k zápisu.

Dokumenty požadované k zápisu:

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – pokud použijete aplikaci Online zápis, tak vám bude zaslána na email. Můžete si také stáhnout v dokumentech viz. níže "dokumenty ke stažení"  nebo po telefonické domluvě vyplnit i v MŠ.
 2. Kopie rodného listu dítěte - zajistí zákonný zástupce. Pokud nemáte podmínky možno po telefonické domluvě zkopírovat i v MŠ.
 3. Evidenční list dítěte včetně vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte (ke stažení níže).
 4. Občanský průkaz zákonného zástupce (ověření totožnosti), rodný list dítěte, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu.

 Další možnosti, jak žádost doručit všechny dokumenty MŠ jsou:

 • Vhození do schránky MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX nebo MŠ Rudolfova 76, Děčín IX
 • Zaslat poštou na adresu školy: MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX, 405 05, nebo MŠ Rudolfova 76, Děčín IX, 405 05
 • Emailem: zaslat na emailovou adresu msnapesine@seznam.cz (MŠ Na Pěšině) nebo ms.rudolfova@seznam.cz (MŠ Rudolfova). Dokumenty však musí být podepsané elektronickým podpisem.
Počet volných míst:
MŠ Na Pěšině: 25
MŠ Rudolfova: 11

V případě, že nemáte technické podmínky nebo si nevíte rady - zavolejte na telefonní čísla 775 861 916 (MŠ Na Pěšině), 775 861 917 (MŠ Rudolfova) a domluvíme si osobní schůzku, kde vše vyřešíme.

Zápis do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2024/2025 - plakátZápis do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2024/2025 - plakát

Zápis do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

letošní zápis do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2024/2025 bude mít 2 části:

 1. Nejprve je nutné se elektronicky registrovat, registrace k zápisu budou probíhat v termínu od pondělí 1. 4. 2024 do čtvrtka 11. 4. 2024 přes aplikaci ZápisyOnline. K registraci k zápisu na naši školu použijte prosím následující odkaz: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbynov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4972

V aplikaci vyplníte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Dále si zde můžete zvolit čas a místnost pro hlavní prezenční zápis, na který přijdete s budoucími prvňáčky. O této on-line registraci budete informování e-mailem.

Elektronicky vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání musí zákonní zástupci potvrdit svým podpisem a přinést ji do školy v den konání hlavního prezenčního zápisu v pátek 12. 4. 2024. Další možnosti, jak žádost doručit škole jsou:

 • datovou schránkou,
 • e-mailem s digitálně ověřeným podpisem,
 • poštou (doporučené psaní na adresu: ZŠ a MŠ Děčín IX p. o., Na Pěšině 330, Děčín IX, 405 05),
 • po telefonické domluvě na 412 544 271 nebo 775 861 912 osobně do kanceláře školy v jiném termínu, než je den konání zápisu,
 •  termín pro všechny tyto způsoby je 12. 4. 2024.
 1. Prezenční zápis se bude konat v pátek 12. 4. 2024 v budově školy od 8:00 do 17:00.

K žádosti o přijetí je nutno doložit:

 • občanský průkaz zákonného zástupce (ověření totožnosti),
 • rodný list dítěte,
 • v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu,
 • v případě žádosti o odklad: doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa (pokud je již máte).

 

Další informace k zápisu do základní školy:

Zapsány mohou být děti, které do 31. srpna 2024 dovrší šestého roku věku.

Dítě bude zapsáno v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud se zákonný zástupce nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném termínu, je povinen dítě přihlásit k zápisu k povinné školní docházce do 30. dubna 2024.

Kdo by potřeboval nějaké konkrétní informace k zápisu, vyplnění přihlášky, žádosti o odklad apod. může také kontaktovat Mgr. Yvetu Jiránkovou na tel. 607 221 314. 

Zápis - dokumenty ke stažení

Žádost o odkladŽádost o odklad

AKTUALITY

Závěr školního roku 2023/2024

Pondělí 24. 6.: žáci 1. stupně mají Sportovní den,
Úterý 25. 6.: žáci 2. stupně mají Sportovní den,
Středa 26. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vybírání učebnic, třídnické práce),
Čtvrtek 27. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vydávání učebnic, třídnické práce),
Pátek 28. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 1 vyučovací hodinu (rozdávání vysvědčení, zhodnocení školního roku).

Výuka ve volitelných předmětech je ukončena k 14. 6.
26. a 27. 6.: jídelna vydává obědy do 13:00, 28. 6.: jídelna vydává obědy do 12:00.

Online výukové materiály

Fotografie tříd 2018/2019, 2020/2021

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign