logotyp
Login

Aktuality ZŠ a MŠ Na Pěšině

ŠJ bude nadále uzavřena

Uzavření jídelny z důvodu onemocnění Covid trvá - jídelna bude mimo provoz minimálně do pátku 28. 1. O případných změnách vás budeme informovat. Prosíme rodiče, aby dali dětem dostatečnou svačinu, především pokud budou zůstávat ve školní družině nebo mají odpolední vyučování.
Děkujeme za pochopení.

Prodloužení uzavření ŠJ

Uzavření jídelny z důvodu onemocnění Covid a karantény je prodlouženo zatím do středy 26. 1. O případných změnách vás budeme informovat. Prosíme rodiče, aby dali dětem dostatečnou svačinu, především pokud budou zůstávat ve školní družině nebo mají odpolední vyučování (v dnes v úterý 25. 1. odpolední vyučování odpadá).
Děkujeme za pochopení.

Důležité sdělení - uzavření jídelny

V pondělí 24. 1. bude z důvodu onemocnění Covid a karantény úplně uzavřena školní jídelna. Doba uzavření může být prodloužena, o tom vás budeme informovat. Prosíme rodiče, aby dali dětem dostatečnou svačinu, především pokud budou zůstávat ve školní družině nebo mají odpolední vyučování.
Děkujeme za pochopení.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 17. 1. 2022

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 17. 1. 2022INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 17. 1. 2022

Informace k postupu školy při pozitivním antigenním testu od 3. 1. 2022

 • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu a odchází domů, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
 • jde o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání, vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
 • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd),
 • dodržování dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Informace pro rodiče k provozu ZŠ a MŠ od 3. 1. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění s účinností od 3. 1. 2022 takto:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci,
 • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
I nadále se testování týká pouze žáků základní školy a nebudou se testovat děti v mateřských školách. O případných změnách a dalších informacích k provozu škol v souvislosti s vládními opatřeními vás budeme informovat.

Informace k 20. - 22. 12. 2021 a vánočním prázdninám

V pondělí 20. 12. a v úterý 21. 12. se žáci budou učit podle rozvrhu, ale bude zrušeno odpolední vyučování (odpolední hodiny, které následují po hodině volna, může jít o 6. - 9. hodinu.)
Ve středu budou mít jednotlivé třídy vánoční besídky apod., žáci 1. stupně budou končit v 11:40 a žáci 2. stupně budou končit postupně v průběhu 4. vyučovací hodiny.
Vánoční prázdniny jsou od čtvrtka 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022. Vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022.

Ředitelské volno v úterý 14. 12.

Podle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. vyhlásil ředitel školy na úterý 14. 12. 2021 z organizačních důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) volný den (ředitelské volno).

Testování žáků na onemocnění covid-19

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve škole ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 preventivní testování žáků na onemocnění covid-19 a dále od 6. prosince 2021 vždy v první vyučovací den v týdnu až do odvolání. Testovat se bude antigenními testy (GENRUI, SEJOY).

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)  nebo doloží, že prodělali onemocnění  covid-19  (po  dobu  180  dní  od  prvního pozitivního  testu  na  covid-19),  případně  žák,  který  doloží  negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud  se žák  testování  nepodrobí,  bude  se  moci  prezenční  výuky účastnit, ale za speciálních podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva  zdravotnictví  (hlavně zvýšené použití ochrany  dýchacích  cest  po  celou  dobu  pobytu  ve škole).

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v pondělí 22. 11. od 17.00 hod. V tuto chvíli jsou schůzky plánovány s přítomností rodičů ve škole za dodržení protiepidemických opatření (nasazené respirátory).

Informace pro rodiče – opatření MZd s účinností od 25. 10. 2021:

Ministerstvo zdravotnictví vydalo „Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19“, s účinností od 25. 10. 2021. Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 nadále platí, že žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření.

Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 25. 10. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021

Desatero pro primární prevenci

Desatero pro primární prevenciNaše škola se zapojila do preventivního projektu spolku Presafe s názvem Desatero pro primární prevenci.V rámci tohoto projektu se žáci 2. stupně do konce roku 2021 seznámí s tématy zneužívání návykových látek, domácího násilí, poruch příjmu potravy, sebepoškozování apod.
Záštitu nad projektem má metodička prevence pro 2. stupeň, Mgr. M. Jílková.

Organizace začátku školního roku 2021/2022

 • Středa 1. 9., první školní den: všichni žáci 8:00 — 8:45; testování od 2. r.
 • Prvňáčci a jejich doprovod využijí 1. 9. zadní vchod školy (od Tesca).
 • Čtvrtek 2. 9.: žáci 1. ročníku: 8:00 — 9:40 (testování); žáci 2. — 5. ročníku: 8:00 — 11:40; žáci 6. — 9. ročníku: 8:00 — 11:40 (budou končit během 4. vyučovací hodiny).
 • Pátek 3. 9.: 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35.
 • Další týden 6. – 10. 9.: vyučování podle rozvrhu, bez odpoledního vyučování.
 • Odpolední vyučování včetně volitelných předmětů začínají od 13. 9.
 • 1. 9. –  2. 9. vydává jídelna obědy 11:20 — 12:30; od pátku 3. 9. normální výdej 11:40 – 14:00.

Organizace školního roku 2021/2022 (MŠMT)

Organizace školního roku 2021/2022 (MŠMT)Organizace školního roku 2021/2022 (MŠMT)

Informace pro rodiče – dodržování hygienických pravidel a preventivní screeningové testování

Informace pro rodiče – dodržování hygienických pravidel a preventivní screeningové testováníInformace pro rodiče – dodržování hygienických pravidel a preventivní screeningové testování

Letní výukový kemp

Vážení rodiče,

ve dnech 16. 8. 2021 – 20. 8. 2021 proběhne letní výukový kemp, na který jste přihlásili Vaše dítě.

Sraz bude každý den v 8:30 hodin u hlavního vchodu školy. První den příchodu dítěte do školy proběhne testování na Covid-19. Celodenní pitný režim a strava zajištěna. Dopoledne bude probíhat výuka, odpolední program bude sdělen vždy den předem v závislosti na počasí. Zakončení dne cca 16:30 hodin. 

S sebou: psací potřeby, přezuvky, roušky, lahev na pití, vhodné oblečení a pevnou obuv

Děti jsou rozděleny následovně do skupin:

Sk. 1. – celkový počet dětí 27 (1. A, 2. A, 2. B, 3. A, 4. A, 4. B) – pedagogický dohled: Mgr. Eva Vodičková, Martina Benešová

Sk. 2. – celkový počet dětí 11 (5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A) – pedagogický dohled: Helena Beranová, Matěj Štěpánek

Rodiče budeme kontaktovat ještě prostřednictvím SMS.

Informace pro rodiče žáků ZŠ a dětí MŠ – režim návratu ze zahraničí

MŠMT informovalo, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření MZd k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021.

Toto ochranné opatření upravuje také pravidla pro návrat dětí nebo žáků ze zahraničí. Přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol s důrazem také na mateřské školy najdete v přiloženém materiálu „Informace pro školy a školská zařízení 13. července 2021“. V příloze je také výše uvedené opatření MZd.

Z opatření vyplývá především povinnost pro děti nebo žáky (respektive pro jejich zákonné zástupce) po návratu ze zahraničí zpět na území České republiky podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst. Do doby předložení negativního výsledku testu v ZŠ (případně ŠD) nebo MŠ na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 jim nesmí být umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci. Povinnost se na děti a žáky ve vztahu ke vzdělávacím institucím uplatňuje tehdy, pokud jsou vzdělávací instituce v provozu.

Výjimky, kdy není nutné předložit výsledek testu, najdete v „Informacích pro školy a školská zařízení 13. července 2021“.

Přehled zemí dle míry rizika nákazy a další související povinnosti naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Závěr školního roku 2020/2021

Pondělí 28. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vybírání učebnic, třídnické práce)
Úterý 29. 6.:  žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vydávání učebnic, třídnické práce)
Středa 30. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 1 vyučovací hodinu (rozdávání vysvědčení, zhodnocení školního roku)

V tyto dny jídelna vydává obědy do 13:00.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
srdečně Vás zveme k informativní schůzce, která se bude týkat organizace následujícího školního roku a zaopatření školních pomůcek pro budoucí prvňáčky.
Schůzka proběhne ve středu 23. 6. 2021 od 16:00 v budově ZŠ Na Pěšině. Sraz v 15:55 u zadního vchodu školy (směr od Tesca).
Těší se na Vás třídní učitelé
Mgr. Martina Krejčíková
a Mgr. Radek Volevecký

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Odvolání prezenční výuky ve čtvrtek 17. 6.

Podle § 25 odst. 1, 2 písm. d) zákona č.561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel školy dne 17. 6. 2021 z organizačních důvodů (odstávka pitné vody) distanční formu vzdělávání pro ZŠ Na Pěšině 330. Uzavřena bude školní družina, školní jídelna nevaří (obědy jsou odhlášeny).
Ve stejný den bude přerušen provoz v MŠ Na Pěšině 331, a to ze stejného důvodu, jako v případě ZŠ.

Informace k provozu ZŠ od 8. 6. 2021

Podle mimořádného opatření MZd k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 se oproti současnosti mění následující:

 • Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole zůstává stejný režim jako doposud.

Informace k provozu ZŠ od 24. 5. 2021

Podle informací MŠMT se od 24. 5. 2021 oproti současnosti mění následující:

 • Je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací, pro všechny žáky tedy začíná běžná prezenční výuka podle rozvrhu.
 • Podmínkou osobní účasti žáků na vzdělávání je preventivní antigenní testování jedenkrát týdně.
 • Hygienická pravidla zůstávají stejná jako doposud, zejména povinnost nošení ochrany dýchacích cest.

Informace k provozu ZŠ od 17. 5. 2021

Podle informací MŠMT se od 17. 5. 2021 oproti současnosti mění následující:

 • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně, začíná pro ně plná prezenční výuka bez rotací.
 • Žáci 2. stupně pokračují v týdnu 17. – 21. 5. ve výuce „rotačním“ způsobem:
  • 6. A, 6. B, 8. A, 8. B prezenční vzdělávání ve škole,
  • 7. A, 7. B, 9. A, 9. B distanční vzdělávání.
 • V ŠD se ruší povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí.

Od 24. 5. 2021 by pak měl fungovat i 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR.

Sdělení školní jídelny

Žáci 2. stupně, kteří budou chodit při prezenční výuce na obědy, si je musí přihlásit.

Podrobnější informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 10. května 2021

Podrobnější informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 10. května 2021Podrobnější informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 10. května 2021

Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 10. května 2021

Uvedené informace jsou platné v tuto chvíli a mohou se v důsledku vládních nařízení měnit. Další informace budou následovat.

Provoz mateřských škol:

 • Je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem, a to bez povinnosti jejich testování.

Provoz základních školy:

 • Od 10. května 2021 pokračují ve stejném režimu:
  • žáci 1. stupně ve škole „rotačním“ způsobem tak, že se vzdělávání ve škole v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd:
   • liché týdny (pokračují 19. týdnem 10. – 13. 5. 2021):
    • 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 5. A prezenční vzdělávání ve škole,
    • 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B distanční vzdělávání
   • sudé týdny (pokračují 20. týdnem 17. – 21. 5. 2021):
    • 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B prezenční vzdělávání ve škole,
    • 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 5. A distanční vzdělávání.
 • Od 10. května 2021 je umožněna osobní přítomnost:
  • žákům 2. stupně ve škole „rotačním“ způsobem tak, že se vzdělávání ve škole v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd:
   • liché týdny (začínají 19. týdnem 10. – 13. 5. 2021):
    • 7. A, 7. B, 9. A, 9. B prezenční vzdělávání ve škole,
    • 6. A, 6. B, 8. A, 8. B distanční vzdělávání.
   • sudé týdny (začínají 20. týdnem 17. – 21. 5. 2021):
    • 6. A, 6. B, 8. A, 8. B prezenční vzdělávání ve škole,
    • 7. A, 7. B, 9. A, 9. B distanční vzdělávání
 • Žáci 1. i 2. stupně se při „rotační“ výuce v týdnech, kdy nejsou přítomni ve škole, vzdělávají distančním způsobem.

 Povinné testování:

 • Podle mimořádného opatření MZd je od 10. 5. 2021 školám uložena povinnost testovat:
  • žáky 1. stupně 1x týdně,
  • žáky 2. stupně 2x týdně.
  • Testování žáků bude probíhat pravidelně v pondělí (žáci 1. stupně) a v pondělí a ve čtvrtek (žáci 2. stupně) bezprostředně po příchodu do školy (např. první hodinu nebo po příchodu do ranní družiny).
  • Mimořádné opatření MZd stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání dětí a žáků, jestliže se nepodrobí preventivnímu testování ve škole s negativním výsledkem; dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, tedy nemůže být prezenční výuka umožněna.
  • Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude po písemné omluvě zákonným zástupcem absenci evidovat jako omluvenou.

Nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu:

 • děti v mateřské škole nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu,
 • povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov včetně škol se nemění.

Informace k provozu ZŠ a MŠ v týdnu od 3. 5. 2021

Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu.

Jinak provoz ZŠ a MŠ pokračuje ve stejném režimu jako doposud.

GDPR - informace o zpracování osobních údajů žáků v rámci povinného testování

GDPR - informace o zpracování osobních údajů žáků v rámci povinného testováníGDPR - informace o zpracování osobních údajů žáků v rámci povinného testování

Návrat dětí a žáků do škol

Mimořádné opatření KHS Ústeckého kraje pro okres Děčín o dočasném nepovolení návratu žáků do škol nebude prodlouženo. Od pondělí 19. 4. 2021 se tedy žáci vrátí do škol i v děčínském okrese. Při výuce „rotačním“ způsobem začnou v naší ZŠ prezenční vzdělávání ve škole v pondělí žáci 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B. V MŠ zahájí děti s povinným předškolním vzděláváním.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření ...
Více informací

Důležité sdělení

Povolení osobní přítomnosti dětí a žáků ve škole pro děčínský okres KHS ÚK kvůli epidemiologické situaci odložila o týden. K návratu dětí a žáků do škol tedy dojde až 19. dubna 2021. Aktualizované informace najdete v níže přiloženém dokumentu.

Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 12. dubna 2021

Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 12. dubna 2021Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 12. dubna 2021

Informace k provozu ZŠ a MŠ v týdnu od 29. 3. 2021

MŠMT informuje, že od 29. března do 11. dubna 2021 se v ZŠ a MŠ prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Od čtvrtka 1. dubna do pondělí 5. dubna jsou velikonoční prázdniny a svátky, výuka v těchto dnech neprobíhá.


Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

předkládáme Vám informace k letošnímu výjimečnému zápisu do 1. ročníků. Zápisy se uskuteční v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021, a to bez přítomnosti dětí.

Nabízíme Vám využít k zápisu na naši školu ZŠ Na Pěšině následující možnosti:

Online vyplnění žádosti:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbynov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4972

Elektronicky vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání musí zákonný zástupce vytisknout, musí být potvrzena PODPISY OBOU RODIČŮ (i v případě, že spolu rodiče nežijí) a doručit škole, a to následujícími možnými způsoby:

1) datovou schránkou

2) emailem s digitálně ověřeným podpisem

3) poštou (doporučené psaní) na adresu: ZŠ a MŠ Děčín IX p. o., Na Pěšině 330, Děčín IX, 405 05

4) osobně v kanceláři budovy ZŠ Na Pěšině 330: v termínu od 12. 4. 2021 do 30. 4. 2021, v době od 8:00 do 13:00, kdybyste se potřebovali domluvit na jiném čase nebo termínu, volejte prosím p. tajemnici V. Morongovou (412 544 271, 775 861 912). V případě, že by se někdo do školy výjimečně nedozvonil, je možné dát potřebné dokumenty do schránky u hlavního vchodu ZŠ. Vyzvednutí formulářů je také možné v kanceláři školy.

Kdo by potřeboval nějaké konkrétní informace k zápisu, vyplnění přihlášky, žádosti o odklad apod. může kontaktovat Mgr. Yvetu Jiránkovou na tel. 607 221 314. Při dodržení všech platných protiepidemických opatření je možné si domluvit i osobní schůzku.

K žádosti o přijetí je nutno doložit:

-          rodný list dítěte (kopie, sken)

-          v případě žádosti o odklad: doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

 

Kritéria pro přijímání žáků:

-          přijímáme děti ze spádových i nespádových oblastí
-          počet žáků, které je možné přijmout: 60

Informace k provozu ZŠ a MŠ v týdnu od 22. 3. 2021

MŠMT informuje, že od 22. do 28. března 2021 se v ZŠ a MŠ prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Sdělení školní jídelny

Dne 14.12.2021 jídelna nevaří.
Ředitelské volno!
Obědy jsou odhlášeny.

Informace k provozu ZŠ a MŠ od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření od 27. 2. 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků základní školy.
ZŠ poskytuje žákům vzdělávání distančním způsobem. MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Uzavření třídy Sluníček MŠ Na Pěšině

Od 24. 2. 2021 do 4. 3. 2021 bude z důvodu karantény uzavřena třída Sluníček MŠ Na Pěšině.

Jarní prázdniny

Pro týden 1. - 7. 3. 2021 jsou pro děčínské školy stanoveny Jarní prázdniny. Prezenční ani distanční výuka nebude v tomto týdnu probíhat. ŠJ nevaří. ŠD nebude pro malý zájem v provozu.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

Prodloužení uzavření MŠ Rudolfova, informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 1. 2. do 14. 2. 2021

Uzavření MŠ Rudolfova bylo prodlouženo do 3. 2. 2021. 

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Uzavření MŠ Rudolfova

MŠ Rudolfova bude uzavřena z důvodu karantény, která byla stanovena ode dne vyhlášení 23.1. do 31.1. 2021. Doba uzavření MŠ byla stanovena tak, aby pokryla inkubační dobu onemocnění a poskytla dostatek času k provedení dalších karanténních opatření, jako je provedení testu RT-PCR na přítomnost viru SARS – CoV-2 u skupiny dětí a pedagogů a to 5. – 7. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou cestou praktických lékařů a provedení ohniskové dezinfekce zařízení. Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 21. 01. 2021.


Praktičtí lékaři vystaví žádanky a rodiče sami objednají dítě na jimi zvolené odběrové místo.

Předpokládané obnovení provozu je možné stanovit na 01.02. 2021 za předpokladu splnění všech karanténních opatření. vč. absolvování PCR testů. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými.


Informace k provozu ZŠ a MŠ v týdnu od 25. 1. 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na prodloužení nouzového stavu byla  prodloužena krizová opatření pro oblast školství. Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, se předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem. Vlastní předání listinné podoby výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 se odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

Informace k hodnocení žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021

Informace k hodnocení žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021Informace k hodnocení žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021

Provoz ZŠ a MŠ od 11. 1. 2021

Podle sdělení MŠMT provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Sdělení školní jídelny

Od 4. 1. 2021 mají žáci obědy opět přihlášené. Žádáme rodiče žáků, kteří obědy nechtějí, aby si je odhlásili. V prostorách školní jídelny se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1. a 2. třídy). Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou nadále stravu odebrat výdejním okénkem do vlastních jídlonosičů. Jídelna nyní vydává obědy do 13:00.

Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 4. 1. 2021

Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 4. 1. 2021Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 4. 1. 2021

Důležité sdělení

Žáci budou do konce tohoto týdne docházet do školy za stávajících režimových opatření. Pro základní školu platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 jsou volné dny - byly vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Rodiče mohou po oba dny čerpat ošetřovné. 

Uzavřena je i školní družina. Školní jídelna nevaří, na 21. a 22. 12. mají žáci obědy automaticky odhlášené. 

Jestliže nedojde ke změně vládních opatření, začne po vánočních prázdninách prezenční výuka pro žáky 1. stupně a 9. tříd v pondělí 4. ledna 2021. V režimu tzv. rotační výuky začnou chodit do školy 1. týden v roce 2021 žáci 7. tříd a 8. B. Žáci 6. tříd a 8. A mají tento týden distanční výuku.

Od 4. 1. 2021 mají žáci obědy opět přihlášené. Kdo nechce na obědy chodit, musí si je odhlásit. V prostorách školní jídelny se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce, žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou nadále stravu odebrat výdejním okénkem do vlastních jídlonosičů.

Mateřské školy budou ve dnech 21. a 22. prosince fungovat v režimu PES 4.

Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 23. 11. 2020

Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 23. 11. 2020Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 23. 11. 2020

Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 18. 11. 2020

Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 18. 11. 2020Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 18. 11. 2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 OD 2. 11. DO 20. 11. 2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Informace ke vzdělávání v ZŠ a MŠ od 2. 11. 2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
 
Od 2. 11. 2020 je nadále zakázána osobní přítomnost žáků v základní škole a probíhá vzdělávání distančním způsobem. Pro mateřské školy se stávající režim nemění, zůstávají v provozu. Školní jídelna je v provozu ve stejném režimu, jaký byl před podzimními prázdninami.
 
Pokud se žák nezúčastní distanční výuky z různých důvodů, je třeba omluvit tuto absenci obvyklým způsobem do 3 kalendářních dnů (aplikace Bakaláři, zpráva třídnímu učiteli, telefon, email). Pokud by se objevil jakýkoliv problém při plnění distanční výuky, obraťte se na třídního učitele žáka nebo na vedení školy, společně nalezneme řešení.
 
Ošetřovné – škola již tyto žádosti nevystavuje, zákonný zástupce bude postupovat následovně:
Na stránkách ČSSZ (www.cssz.cz) v sekci tiskopisy najdete formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě" za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Tento tiskopis otevřete (původní žádost, kterou připravila škola, nebude akceptována),  https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m, vygenerujte si číslo žádosti, vyplňte, vytiskněte a odešlete. Následně ještě předáte zaměstnavateli.
 
Uvědomuji si vážnost celé situace a oceňuji nelehkou roli vás, rodičů a také prarodičů. Velmi vám všem děkuji za spolupráci a také dětem děkuji za odvedenou práci při distanční výuce.  
 
Přeji pevné zdraví,

M. Slavík, ředitel školy
 

Ošetřovné

Škola již nevystavuje potvrzení o ošetřovném. Veškeré informace naleznete na portálu ČSSZ - Aktuální informace k ošetřovnému.

Sdělení školní jídelny

Školní jídelna je v době distančního vzdělávání i po 2. 11. 2020 nadále v provozu. Jídlo lze vyzvedávat do vlastních jídlonosičů od 11:30 do 13:00. Žáci, kteří jídlo nechtějí, si ho musí odhlásit. O případných změnách budeme informovat.

Uzavření obou stupňů ZŠ

V návaznosti na usnesení vlády je od 14. 10. do 1. 11. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Všichni žáci přecházejí na toto období na distanční vzdělávání.

Mateřské školy jsou stále v provozu.


Sdělení školní jídelny

Kdo ze žáků 2. stupně nebude mít v době nepřítomnosti ve škole (distanční výuka) zájem o oběd, je nutné si oběd odhlásit. Jestliže žáci v době nepřítomnosti ve škole (distanční výuka) zájem o oběd mají, mohou si jídlo vyzvednout do jídlonosičů v době 11:40 − 12:30 (v případě, že by měl žák distanční on-line výuku, tak později).

Opatření pro školy od 12. 10. do 23. 10. 2020

Opatření pro školy - přehledněOpatření pro školy - přehledně

Opatření pro ZŠ Na Pěšině od 12. 10. do 23. 10. 2020

 • mateřské školy, základní škola (1. stupeň), školní družina – stejný režim, jako doposud,
 • základní školy (2. stupeň) – střídavá výuka (rozdělení zohledňuje časté dělení tříd na skupiny)
  • 12. – 16. 10.:
   • 6. A, 6. B, 8. A, 8. B prezenční vzdělávání ve škole,
   • 7. A, 7. B, 9. A, 9. B distanční vzdělávání
  • 19. – 23. 10.:
   • 7. A, 7. B, 9. A, 9. B prezenční vzdělávání ve škole,
   • 6. A, 6. B, 8. A, 8. B distanční vzdělávání.
 • 26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

Nařízení KHS ÚK č. 3/2020, informace pro školy k tomuto nařízení KHS

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020

Informace - Ústecký krajInformace - Ústecký kraj

KHS Ústecký krajKHS Ústecký kraj

Provoz školy v pátek 25. 9. 2020

Vzhledem k prohlášení MZd chceme informovat o provozu ZŠ Na Pěšině v pátek 25. 9. 2020:
Ředitel školy nevyhlásí na tento den ředitelské volno. Rodiče mohou ale žáky omluvit na tento den z vyučování, při sníženém počtu žáků ve třídě bude výuka zaměřena pouze na opakování a procvičování.

Nové mimořádné opatření MZd - nošení roušek

Nové mimořádné opatření MZd - nošení roušekNové mimořádné opatření MZd - nošení roušek

Mimořádné opatření MZd - nošení roušek

Mimořádné opatření MZd - nošení roušekMimořádné opatření MZd - nošení roušek

Informace k provozu ZŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Provoz ZŠ 2020_2021 infoProvoz ZŠ 2020_2021 info

Schůzka ŠD

Schůzka rodičů prvňáčků s vychovatelkami školní družiny se bude konat 27.8.2020 od 16.00 hodin v prostorách ŠD. Vstup zadním vchodem od hřiště.

Rozdávání vysvědčení

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude všem žákům předáno 30. června ve třídách nebo venku v areálu školy. Konkrétní místo a čas bude žákům a rodičům sdělen třídními učiteli. V případě předávání vysvědčení ve třídě musí žáci, kteří se nyní neúčastní výuky ve škole, odevzdat před vstupem do školy čestné prohlášení.

Soutěž o tablet pro žáky 8. tříd z regionu Děčín

Soutěž o tablet pro žáky 8. tříd z regionu Děčín
Zadání soutěže pro žáky 8. tříd z regionu Děčín:
 
Napiš esej nebo natoč video nebo vytvoř podcast nebo udělej koláž na téma:
ZAJÍMAVÉHO PROFESNÍHO PŘÍBĚHU někoho z tvého okolí či někoho známého.
 
Své příspěvky mohou žáci zasílat na: karierko.soutez@gmail.com do 30. září 2020.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků

Ve čtvrtek 18. června od 16:00 se ve třídách 5. A a 5. B (pavilon školní družiny) koná schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Vstup do budovy školy bude umožněn hlavním vchodem z ulice Na Pěšině. Žádáme rodiče, aby přišli bez dětí a byli vybaveni rouškami.
Děkujeme,
H. Leibnerová, Y. Jiránková

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 2019/2020 – žáci 2. stupně

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 2019/2020 – žáci 2. stupněOchrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 2019/2020 – žáci 2. stupně

Čestné prohlášeníČestné prohlášení

Sdělení školní jídelny

Od 4. 1. 2021 mají žáci obědy opět přihlášené. Žádáme rodiče žáků, kteří obědy nechtějí, aby si je odhlásili. V prostorách školní jídelny se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1. a 2. třídy). Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou nadále stravu odebrat výdejním okénkem do vlastních jídlonosičů. Jídelna nyní vydává obědy do 13:00.

Jednotná přijímací zkouška na SŠ

Jednotná přijímací zkouška se koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu.

Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na přihlášce na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí).

Uchazeč, který podal také přihlášku do oboru Gymnázium se sportovní přípravou a tuto školu uvedl v prvním pořadí na přihlášce s modrým podtiskem, bude konat jednotnou přijímací zkoušku v této škole. Ze závažných důvodů může Centrum po domluvě a se souhlasem uchazeče změnit školu, ve které uchazeč bude zkoušku konat.

TYP OBORU ŘÁDNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN 
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA8. 6. 202023. 6. 2020
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA9. 6. 202023. 6. 2020

Více informací naleznete zde

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 2019/2020 – žáci 1. stupně

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 20192020 – žáci 1. stupněOchrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 20192020 – žáci 1. stupně

Příloha - čestné prohlášeníPříloha - čestné prohlášení

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině při osobní přítomnosti žáků ve škole – žáci 9. ročníků

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině při osobní přítomnosti žáků ve škole – žáci 9. ročníkůOchrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině při osobní přítomnosti žáků ve škole – žáci 9. ročníků

Příloha - čestné prohlášeníPříloha - čestné prohlášení

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD v březnu 2020

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD v březnu 2020Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD v březnu 2020

Další informace k k zápisu

Způsob podávání Žádosti o přijetí, a co musí žádost obsahovat, je popsáno v níže uvedeném pokynu podle doporučení MŠMT.
Stejným způsobem prosím podávejte také Žádost o odklad povinné školní docházky. Podle ŠZ musí být žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. PPP nás informovala, že jelikož rodiče již vyšetřených dětí nemohou vyzvednout doporučení k OŠD, nastavuje proto způsob předávání „Doporučení k OŠD“, a to tak, že toto doporučení bude zasílat datovou schránkou přímo do škol. Jinak můžete tato doporučení posílat všemi způsoby jako žádosti, navíc také na zsbynov@seznam.cz i bez elektronického podpisu.
Vzhledem k bezproblémovému průběhu zápisu bychom vás také chtěli požádat o vyplnění Přihlášky k zápisu, kterou jsme jinak s rodiči vyplňovali přímo na zápisu. Také tuto přihlášku lze posílat všemi způsoby jako žádosti a dále na zsbynov@seznam.cz i bez elektronického podpisu.
Tiskopisy si můžete vytisknout, ale budou navíc v papírové podobě k dispozici k vyzvednutí od 1. 4. od 8:00 do 12:00 v MŠ Na Pěšině a v MŠ Rudolfova.

Žádost o přijetí, žádost o odklad, přihlášku k zápisu

Žádost o přijetíŽádost o přijetí

Žádost o odkladŽádost o odklad

Přihláška k zápisuPřihláška k zápisu

Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se tak budou přijímat prostřednictvím:

• datové schránky, • e-mailu s elektronickým podpisem,

• poštou (musí být doručeno do 30.04.2020),

• případně dle konkrétní situace osobním podáním.

V posledním případě je nezbytné domluvit si přesný čas podání žádosti se školou telefonicky, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce bude obsahovat:

• jméno a příjmení dítěte,

• datum narození,

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,

• konkrétní základní školu,

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje),  jméno a příjmení tohoto zástupce,  místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte.

V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky budou sděleny podrobnější informace pracovníkem školy.

Všem děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

Ředitel

Informace - přijímací zkoušky na SŠ

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 má proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.


Informace ke koronaviru pro seniory

Informace ke koronaviru pro seniory MM DěčínInformace ke koronaviru pro seniory MM Děčín

Důležité sdělení

Rada statutárního města Děčín na svém zasedání dne 16.3.2020 rozhodla, že s účinností od 17.3.2020 budou uzavřené Mateřská škola Na Pěšině 331 a Mateřská škola Rudolfova 76.

Čtyři mateřské školy v Děčíně zůstávají i nadále v provozu. Jsou to MŠ Riegrova, Liliova, Klostermannova a Školní. Ostatní mateřské školy se z rozhodnutí rady města zavírají.

Pro vedení města je nadále velmi důležité pomoci těm rodičům, kteří pracují v Integrovaném záchranném systému, ve zdravotnictví, rodičům samoživitelům a těm rodičům, kteří docházejí do zaměstnání a nemají žádnou možnost hlídání. Mateřské školy pro rodiče těchto dětí budou otevřeny od půl sedmé ráno do 16 hodin. Je nutné, aby se rodiče domluvili s řediteli svých MŠ, do jaké MŠ své děti mohou přivést. Vedení otevřených mateřských škol zajistí, aby v kolektivu nebylo více než patnáct dětí. Poděkování patří nejen rodičům za pochopení nelehké situace, ale především veškerému personálu mateřských škol za vstřícnost a ochotu udržet MŠ v provozu.

Michal Slavík, ředitel

Vzdělávání žáků během mimořádného opatření

Vážení rodiče,

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol platí do odvolání. Proto chceme za těchto podmínek využít některé nástroje distančního vzdělávání. Chtěl bych Vás tedy požádat, abyste podle vlastních možností pomáhali svým dětem s plněním úkolů, zaslaných jejich učiteli. Je důležité, aby si děti uvědomily, že nemají jen volno a „mimořádné prázdniny“, ale že se musejí i za těchto ztížených podmínek vzdělávat, každý podle svých schopností.

Děkuji za pochopení a Vaši pomoc,

M. Slavík, ředitel školy

Informace ŠJ

Na základě rozhodnuti o uzavření ŠJ informujeme, že obědy byly všem strávníkům odhlášeny.

Zita Jetmarová
vedoucí ŠJ

UZAVŘENÍ ŠKOLY

UZAVŘENÍ ŠKOLYUZAVŘENÍ ŠKOLY

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 se nařizuje následující:

Od 18.00 hodin 10. 3. 2020 jsou uzavřeny na celém území ČR všechny ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, a to včetně školních jídelen a školních družin.

Mateřských škol se toto omezení netýká.

Toto omezení je nařízeno na dobu neurčitou.

Dále jsou omezeny všechny sportovní, kulturní, náboženské akce s účastí nad 100 osob.

 

V Děčíně 10. 3. 2020

 

 

PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

ředitel

Sdělení Krajské hygienické stanice

Na Krajskou hygienickou stanici se obracejí rodiče, že jim některé školy po návratu z jarních prázdnin, které rodina trávila v Itálii, nebo v zahraničí, odmítají vzít děti do výuky.  Za rizikové oblasti (oblasti s nákazou koronavirem) se v současnosti považují regiony v severní Itálii, a to oblasti: Emilia Romagna, Benátsko (Veneto), Lombardie, Piemont.

Po návratu z těchto oblastí, prosím, telefonicky kontaktujte (a to i v případě, že nemáte vy ani vaše děti žádné příznaky onemocnění)  svého obvodního nebo dětského lékaře a Krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o případné 14 denní domácí karanténě a poskytne další informace.

Tímto krokem budete chránit nejen zdraví své a svých dětí, ale také zaměstnanců a ostatních žáků školy.

V případě, že osoba není umístěna do karantény, doporučuje se i přesto 14 dní po opuštění rizikové oblasti sledovat svůj zdravotní stav s ohledem na případné počínající respirační onemocnění (především objevení teploty nad 38°C, suchý kašel, dýchací obtíže, bolesti svalů a kloubů).

Pokud dítě či student netrpí žádnými problémy a nebyla u něj nařízena karanténa, není důvod k jeho vyřazení z vyučování (či jiného kolektivu).

 

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Děčíně:

477 755 260, 477 755 261, 477 755 264, 477 755 210

 

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Ústí nad Labem:

477 755 160, 477 755 163, 477 755 164, 477 755 166, 477 755 167, 477 755 110

 

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

MUDr. Kateřina Kreutzerová

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

územní pracoviště Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem

e-mail: katerina.kreutzerova@khsusti.cz

tel.: 477755250

Vážení rodiče,

Na základě konzultace s KHS Ústí nad Labem doplňujeme včerejší informaci.

Všichni žáci (děti), kteří se vrátili z Itálie z oblastí nákazy koronavirem v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Euganeo), Piemontu a Emilia Romagna, se musí spojit s Krajskou hygienickou stanicí (+420 477 755 111) nebo s hygienickou stanicí v Děčíně (+420 477 755 260) a prokonzultovat s nimi případnou karanténu.

 

Děkuji Michal SlavíkVážení rodiče,
 
bohužel nastala chvíle, kdy koronavirus začíná ohrožovat naši zemi. Z tohoto důvodu Vás žádám: pokud jste byli v době jarních prázdnin v zahraničí se svým synem – dcerou / žákem naší školy, kontaktujte prosím svého lékaře s doporučením uvalení 14tidenní preventivní karantény. Tímto krokem budete chránit zdraví své, svých dětí, ale také všech zaměstnanců školy a ostatních žáků školy.
 
O dalších krocích ze strany školy ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí budete neprodleně informováni prostřednictvím našich www stránek.
 
Děkujeme za pochopení

Michal Slavík, ředitel organizace

Sbírka hraček a plyšáků

Sbírka hraček a plyšákůNaše škola pořádá dobročinnou sbírku hraček a plyšáků pro Krůčky. Kromě hraček můžete přispět i dětskými knížkami v dobrém stavu. Všechny hračky musí být čisté, plyšáci vypraní. Sbírku má na starost Mgr. Michaela Jílková, hračky mohou děti odevzdávat i třídním učitelům, případně v kanceláři. Sbírka trvá do 14. února. Více o Krůčkách si můžete přečít na https://krucky.webnode.cz/

Závěr 1. pololetí 2019/2020

1. pololetí školního roku 2019/2020 končí ve čtvrtek 30. ledna − třídní učitelky a učitelé zhodnotí pololetí a předají žákům výpis z vysvědčení. Vyučování končí na 1. stupni v 11:40 a na 2. stupni během 5. vyučovací hodiny (12:20 − 12:35). 3. třídy končí normálně po plavání.

Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 31. ledna.

Jarní prázdniny jsou v Děčíně stanoveny na týden 24. − 28. 2. 2020.

Poděkování čtvrťáků za podporu předvánočních jarmarků

V prosinci minulého roku upořádali čtvrťáci v rámci projektu Abeceda peněz předvánoční jarmarky. Přinášíme jejich poděkování všem, kteří jim pomáhali:

Poděkování 4. APoděkování 4. B

Fotografie z akce

Přání

Rozsvícený betlém ve vestibulu školy

Vážení rodiče, milé děti,
chtěl bych vám jménem všech zaměstnanců naší školy popřát příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2020.
PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD., ředitel školy

Pozvánka na vystoupení divadelního kroužku Letos chodí Marie, 17. 12. 2019 v 16:00, vestibul školy

Pozvánka na vystoupení divadelního kroužku Letos chodí Marie, 17. 12. 2019 v 16:00, vestibul školy

Informace k týdnu 16. – 20. 12. 2019

 • 16. 12. – 19. 12.: vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování (7. - 9. hod.)
 • pátek 20. 12.: vánoční besídky, 1. st. – vyučování končí v 11:40, 2. st. – vyučování končí v průběhu 4. vyuč. hodiny (11:20 – 11:35); výdej obědů do 13:00
 • od 21. 12. 2019 do 5. 1. 2020 – vánoční prázdniny, škola začíná v pondělí 6. 1. 2020

Vánoční trhy

Pozvánka na Vánoční trhy, 11. a 12. 12., 11:00 - 16:30Tradiční prodejní vánoční trhy se konají ve středu 11. prosince a ve čtvrtek 12. prosince od 11:00 do 16:30 ve vestibulu školy. Vánoční výrobky budou nabízet a prodávat žáci devátých tříd. Všechny srdečně zveme!

Ohlédnutí za dobou minulou (vážně i nevážně)

Ohlédnutí za dobou minulou (vážně i nevážně)Ve čtvrtek 14. listopadu jsme se přenesli v čase. Ke 30. výročí sametové revoluce jsme si v rámci akce nazvané Ohlédnutí za dobou minulou vážně i nevážně připomněli období socialismu v naší zemi.

Návštěvníci akce si vyzkoušeli různé workshopy, například se snažili uvázat pionýrský šátek a složit pionýrský slib, přiřazovali ceny z roku 1989 k jednotlivým produktům, vzpomínali na písničky, filmy a knihy této doby. Ihned při vstupu si museli také složit vlastní
 trikoloru, kterou poté po celou dobu akce měli připnutou na hrudi.

Akci provázela dvě vystoupení - autorské čtení bývalých žáků (Filipa Hondla a Robina Rosického) a ke konci odpoledne členky Bynovského divadelního kroužku recitovaly texty z knih, jejichž dětští hrdinové vypráví o době socialismu a popisují ji tak, jak ji ony samy prožívají, často tedy velmi úsměvně. 
Fotografie zde

Druháci v ZOOškole

Druháci v ZOOškoleDěti ze 2. A se zúčastnily výukového programu ZOOškola s tématem lesních zvířat, který byl spojený s návštěvou expozice Rajské ostrovy. I přes nepřízeň počasí se návštěva ZOO moc líbila.


Fotografie zde

Ohlédnutí za dobou minulou (vážně i nevážně)

Pozvánka na akci ke 30. výročí sametové revolucePozvánka na akci ke 30. výročí sametové revoluce

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v pondělí 18. listopadu od 17:00.
Vyučování končí max. ve 13:30.

Důležité sdělení – provoz školy v době stávky

Ve středu 6. 11. proběhne na škole stávka pedagogických pracovníků. Vyučování bude zrušeno.
Škola je schopna zajistit od 8:00 do 11:40 dohled žákům 1. – 3. tříd, kterým rodiče nemohli sehnat hlídání. Prosíme rodiče těchto žáků, aby během dneška oznámili třídním učitelům, že využijí této možnosti a jejich děti přijdou ve středu do školy. Jídelna vaří.

Důležité sdělení – stávka

Ve středu 6. 11. proběhne na škole stávka pedagogických pracovníků. Vyučování bude zrušeno.
Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

Sběr kaštanů

Sběr kaštanůNa prvním stupni se žáci zapojili do sběru kaštanů pro lesní zvěř. Celkem se podařilo sebrat 1 100 kg. Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, kteří pomáhali s dopravou do školy.

Abeceda peněz

Abeceda penězNaši čtvrťáci se zapojili do vzdělávacího projektu Abeceda peněz, který se zaměřuje se na rozvoj finanční gramotnosti žáků mladšího školního věku. Projekt zahájili návštěvou pobočky ČS.

Programování hrou a ukázky robotů

Programování hrou a ukázky robotůŽákům ve 3. A a 4. B představil pan ing. M. Moc z ČVUT Děčín zajímavý program Programování hrou, děti zaujaly především ukázky robotů. Fotografie zde

Školní rok 2019/2020 zahájen

Školní rok 2019/2020 zahájenV pondělí 2. září začal pro všechny žáky, rodiče a zaměstnance školy další školní rok 2019/2020. Prvňáčky se svými rodiči přivítaly paní učitelky dokonce v kostýmech a všechny přišel krátce pozdravit ředitel školy PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD. Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo!

Vchod do školní družiny

Jako vchod do ŠD se bude nadále využívat zadní vchod od hřiště. Tento prostor je momentálně staveništěm, procházejte zde prosím se zvýšenou opatrností. Děkujeme.

Schůzka ŠD

Schůzka rodičů prvňáků s vychovatelkami ŠD se bude konat ve středu 28. 8. od 16:00 v školní družině.

Organizace školního roku 2021/2022

Organizace školního roku 2021/2022 (informace MŠMT)Organizace školního roku 2021/2022 (informace MŠMT)

AKTUALITY

ŠJ bude nadále uzavřena

Uzavření jídelny z důvodu onemocnění Covid trvá - jídelna bude mimo provoz minimálně do pátku 28. 1. O případných změnách vás budeme informovat. Prosíme rodiče, aby dali dětem dostatečnou svačinu, především pokud budou zůstávat ve školní družině nebo mají odpolední vyučování.
Děkujeme za pochopení.

Změna ve frekvenci testování žáků

Od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků 1x týdně každé pondělí (není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu), pravidla tohoto testování zůstávají zachována.
O případných změnách a dalších informacích k testování žáků vás budeme informovat.
V hlavním bloku aktualit najdete také obecné informace ke změně doby trvání karantény a izolace.

Informace pro rodiče k provozu ZŠ a MŠ od 3. 1. 2022

Podle opatření MZd k testování žáků ve školách bude od 3. 1. 2022 do 16. 1. 2022 probíhat testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; dále pak od 17. 1. 2022 1x týdně každé pondělí. Další informace a leták MZd a MŠMT najdete v hlavním bloku aktualit.

Informace k 20. - 22. 12. 2021 a vánočním prázdninám

V pondělí 20. 12. a v úterý 21. 12. se žáci budou učit podle rozvrhu, ale bude zrušeno odpolední vyučování (odpolední hodiny, které následují po hodině volna, může jít o 6. - 9. hodinu.)
Ve středu budou mít jednotlivé třídy vánoční besídky apod., žáci 1. stupně budou končit v 11:40 a žáci 2. stupně budou končit postupně v průběhu 4. vyučovací hodiny.
Vánoční prázdniny jsou od čtvrtka 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022. Vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022.

Informace pro rodiče – opatření MZd s účinností od 25. 10. 2021:

Ministerstvo zdravotnictví vydalo „Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19“, s účinností od 25. 10. 2021. Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 nadále platí, že žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření.

Základní informace k začátku školního roku 2021/2022

Základní informace k začátku školního roku 2021/2022 včetně informací k hygienickým pravidlům a preventivnímu screeningovému testování najdete v hlavním bloku aktualit.

Informace pro rodiče žáků ZŠ a dětí MŠ – režim návratu ze zahraničí

MŠMT informovalo, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření MZd k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021. Toto ochranné opatření upravuje také pravidla pro návrat dětí nebo žáků ze zahraničí. Informace naleznete v hlavním bloku aktualit.

Ošetřovné

Škola již nevystavuje potvrzení o ošetřovném. Veškeré informace naleznete na portálu ČSSZ - Aktuální informace k ošetřovnému.

Vzdělávání distančním způsobem

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Online výukové materiály

Fotografie tříd 2018/2019

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign