Login

Informace MŠ Rudolfova

Mateřská škola Rudolfova 76Děčín IX je mateřinka v rodinné vilce, která zajišťuje domácí prostředí pro děti od 3 do 6 let ve dvou odděleních (Sluníčka a Berušky), která jsou věkově smíšená.

PANÍ UČITELKY V BERUŠKÁCH (SPODNÍ TŘÍDA):
Dagmar Průšová (třídní učitelka)
Bc. Simona Průšová

PANÍ UČITELKY VE SLUNÍČKÁCH (HORNÍ TŘÍDA)
Marcela Šenfeldová (vedoucí učitelka v MŠ)
Bc. Jana Vrbová (třídní učitelka)
Lenka Kopsová (asistentka)

Provoz mateřské školy Rudolfova začíná v 6:15 hod. a končí v 16:00 hod.

Mateřská škola Rudolfova se nachází v okrajové části města Děčína a to přesněji na sídlišti v Bynově.

Její budova je stará vilka z přelomu století s velkou zahradou, která sloužila jako dům pro majitele továrny, která sídlí přes ulici.

Kapacita školky je vzhledem k velikosti stanovena od 1.7. 2003 na 42 dětí (24 spodní třída a 18 vrchní třída).

Zahrada obklopuje celou budovu naší MŠ vzrostlými stromy a živým plotem, který chrání naši MŠ od silnice, která vede podél budovy. Zahrada je vzhledem k počtu dětí na naší MŠ velmi prostorná a máme na ní hned několik herních prvků. Je zde velké pískoviště, průlezky, mašinka, kolotoč a dřevěný hrad se skluzavkou a měkkou dopadovou plochou. Dětem v letních měsících přidáváme na zahradu i brány na fotbal a využíváme sprch k ochlazování dětí v horkých dnech.
MŠ je mimo hlavní komunikaci, což je z hlediska bezpečnosti přínosné pro děti docházející do MŠ.

Nedaleko MŠ sídlí autobusová zastávka, kterou zajišťuje dopravní podnik města Děčína, takže je zde dobrá dopravní dostupnost.
Rodiče své děti dopravují do MŠ často automobilem, před školkou je několik parkovacích míst.

 
Rodičům a jejich dětem nabízíme klidné a příjemné prostředí. Pro rodiče pořádáme sezení se zástupci Pedagogicko-psychologické poradny a spolupracujeme s logopedickou poradnou.

 

Nedaleko budovy naší MŠ sídlí Základní a Mateřská škola Na Pěšině. Obě MŠ (Rudolfova a Na Pěšině) byly 11.12. 2003 sloučeny společně se Základní školou Na Pěšině v jeden právní subjekt.

HLAVNÍ CÍLE MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Předškolní vzdělávání v naší mateřské školy se snaží o prospívání fyzického, psychického a sociálního zdraví. Podporujeme rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku, snažíme se o osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Snažíme se o vytvoření základních předpokladů pro pokračování ve vzdělávání. Snažíme se u dětí vypěstovat prosociální chování a podporujeme vztah mezi učitelem a dítětem v MŠ. Vedeme děti k zodpovědnosti za osobní hygienu, k bezpečnému chování v daném prostředí, k dobrému chování u stolu a k pozitivním vztahům k dospělým osobám.

Dále se snažíme vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávací programu Rok s krtkem. Nabízíme řadu zájmových kroužků pro děti (hudební kroužek, kroužek předškolní výchovy, angličtina s pohybem, prevence proti drogám, keramika).

 

NABÍZENÉ METODY:

* manipulace s předměty

* pohybové, hudební, didaktické, konstruktivní, námětové hry

* pokusy, zkoumání, experimentování

* práce s různými materiály

* využívání přírodních materiálů

* využívání spontánních nápadů

* probudit zájem dítěte vše si vyzkoušetŽIVOTOSPRÁVA V MŠ

 

Naším dětem v MŠ je poskytována plnohodnotná strava dle platných předpisů. Jídelníček je vždy sestavován tak, aby strava pro děti byla pestrá. Každý den je pro děti do jídelníčku zařazována ovoce a zelenina. Jídelníček je pravidelně konzultován s vedoucí stravování Kateřinou Antošovou a kontrolován vedoucí učitelkou. Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava. Vis. Spotřební koš.

Děti do jídla nenutíme, pouze pobízíme, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Pitný režim je pravidelně dodržován v podobě čisté a mineralizované vody, ale také různých ovocných, nebo bylinkových čajů, které se často obměňují. Paní učitelky pečlivě dohlížejí na dodržování pitného režimu. Během dne je pro děti volně dostupný pitný režimINFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Ředitel ZŠ a MŠ - PaeDr. Ing. Michal Slavík, Ph.D.
Vedoucí učitelka pro MŠ Rudolfova Marcela Šenfeldová
Zřizovatelem je statutární město Děčín

Mateřská škola, Rudolfova 76, 405 05 Děčín IX – Bynov
Telefon: 412 544 477, 775 861 917
Telefon hospodářka: 775 861 918
E-mail: MSenfeldova@seznam.cz
E-mail: zsbynov@seznam.cz


RUŠÍME PEVNOU LINKU DO MŠ!!!!!!!!!!!!
OD NOVÉHO ROKU 2018 se v naší MŠ ruší pevná linka. Prosíme rodiče, aby od ledna 2018 používali výhradně čísla na mobilní telefon. Děkujeme TÝM MŠ RudolfovaDůležité informace:
NN (neinvestiční náklady) - 300 Kč se hradí každý měsíc a je součástí stravného. Tyto náklady neplatí pouze předškoláci (děti před nástupem do ZŠ) a rodiče, kterým byla přiznána sleva.
Nepřítomnost dítěte rodiče oznamují telefonicky nebo SMS nejpozději do 8.00 hodin ráno.   

Další informace:
Po dvou úspěšných projektech "Domeček pro prasátka" a "Hrátky s korkem" v rámci polytechnické výchovy, které se staly součástí metodické příručky "Polytechnilka ve vaší mateřské škole", máme další úspěch s projektem Logopedická prevence. 

Do mateřské školy děti potřebují:

 • vhodné oblečení podle aktuálního počasí
  bačkory (pantofle nejsou povoleny! – hrozí možnost úrazu)
  pyžamo PODEPSANÉ!
  náhradní spodní prádlo, ponožky a tričko 
  všechny věci podepsané (stačí monogram)
  zubní pastu, kartáček

 • 2× za rok balík papírových kapesníčků

 • Nabídka kroužků probíhajících v době odpočinku dětí - po obědě:
 •  
 • Předškolní výchova (předškolní děti) 
 • Angličtina hrou (předškolní děti)
 • Hudebně-pohybový kroužek (střední dětí cca.4 roky)

 

KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST PRO RODIČE A PEDAGOGY

KONZULTAČNÍ HODINY:

1.TÝDEN V MĚSÍCI

úterý: 12:00 - 14:00
středa: 12:00 - 14:00

2.TÝDEN V MĚSÍCI

úterý: 10:00 - 12:00
středa: 10:00 - 12:00

3.TÝDEN V MĚSÍCI

úterý: 12:00 - 14:00
středa: 12:00 - 14:00

4.TÝDEN V MĚSÍCI

úterý: 10:00 - 12:00
středa: 10:00 - 11:00

V JINOU HODINU POUZE PO TELEFONICKÉ DOHODĚ S VEDOUCÍ UČITELKOU MARCELOU ŠENFELDOVOU.

SHRNUTÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

SHRNUTÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019MŠ Rudolfova je dvoutřídní mateřská škola nacházející se v prostorách menší vily na začátku městské části Bynov. Do přírody to však nemáme daleko, a to díky přilehlému lesu, loukám i příjemnému okolí Jílovského potoka. Děti si však kromě procházek do přírody užívají i pobyty na dětských hřištích či na naší zahradě, kde je pro ně kromě průlezek a jiných herních prvků nově k dispozici i dopravní hřiště pro koloběžky a odrážedla. Jsme rádi, že v naší školce panuje příjemná rodinná atmosféra a že se tu všichni dobře známe - to oceňují rodiče, ale především jejich děti. Program v naší MŠ je bohatý po celý rok - přes návštěvy divadelních představení, seznamování se zvířátky u nás na zahradě, chemickou show, nejrůznější zábavné výukové programy až po projektové dny (zohledňující aktuální témata, významné dny či státní svátky) připravované našimi učitelkami. Děti také navštěvují kroužky keramiky, angličtiny, předškolní výchovy a máme i vlastní pěvecký sbor Notička. Několikrát do roka také pořádáme celodenní výlety, zmiňme např. Mirákulum, zámek Ploskovice, či Staré Hrady, kde byl vždy zajištěn skvělý program pro naše děti. Naše děti nezahálí ani fyzicky, každoročně absolvují plavecký výcvik, účastní se již po několikáté projektu České obce Sokolské "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky." Navštěvujeme také akce pořádané DDM Děčín, např. Olympiádu pro MŠ, Dopravní den či Dětský den. Velmi důležité je pro nás zapojení rodičů do akcí MŠ - pořádáme pro ně již tradiční besídky, ale i akce přímo pro ně spolu s jejich dětmi (např. Dýňování). Také jsme rádi za spolupráci v rámci již zmíněných projekt. dnů. Doufáme, že i nadále bude naše školka místem, kam se budou děti rádi vracet, kde se budou cítit pohodlně a bezpečně a kde budou šťastné a spokojené.

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Na Pěšině

obrázek
Telefon
ZŠ: +420 412 544 271
MŠ Na Pěšině:+420 775 861 916
MŠ Rudolfova: +420 775 861 917


E-mail: zsbynov@seznam.cz

AKTUALITY

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD v březnu 2020

Žádost o přijetí, žádost o odklad, přihlášku k zápisu najdete zde

Způsob podávání Žádosti o přijetí, a co musí žádost obsahovat, je popsáno v níže uvedeném pokynu podle doporučení MŠMT.
Stejným způsobem prosím podávejte také Žádost o odklad povinné školní docházky. Podle ŠZ musí být žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. PPP nás informovala, že jelikož rodiče již vyšetřených dětí nemohou vyzvednout doporučení k OŠD, nastavuje proto způsob předávání „Doporučení k OŠD“, a to tak, že toto doporučení bude zasílat datovou schránkou přímo do škol. Jinak můžete tato doporučení posílat všemi způsoby jako žádosti, navíc také na zsbynov@seznam.cz i bez elektronického podpisu.
Vzhledem k bezproblémovému průběhu zápisu bychom vás také chtěli požádat o vyplnění Přihlášky k zápisu, kterou jsme jinak s rodiči vyplňovali přímo na zápisu. Také tuto přihlášku lze posílat všemi způsoby jako žádosti a dále na zsbynov@seznam.cz i bez elektronického podpisu.
Tiskopisy si můžete vytisknout, ale budou navíc v papírové podobě k dispozici k vyzvednutí od 1. 4. od 8:00 do 12:00 v MŠ Na Pěšině a v MŠ Rudolfova.

Zápis do 1. třídy ZŠ

obrázek
Vážení rodiče,
vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se tak budou přijímat prostřednictvím:
• datové schránky, • e-mailu s elektronickým podpisem,
• poštou (musí být doručeno do 30.04.2020),
• případně dle konkrétní situace osobním podáním.
V posledním případě je nezbytné domluvit si přesný čas podání žádosti se školou telefonicky, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce bude obsahovat:
• jméno a příjmení dítěte,
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
• konkrétní základní školu,
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje), jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte.
V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky budou sděleny podrobnější informace pracovníkem školy.
Všem děkujeme za pochopení a spolupráci.


PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.
Ředitel

Informace - přijímací zkoušky na SŠ

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 má proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění.

Informace ke koronaviru pro seniory

Informace o možné pomoci seniorům Magistrátem města Děčín, zřízení infolinky pro seniory

Důležité sdělění

Rada statutárního města Děčín na svém zasedání dne 16.3.2020 rozhodla, že s účinností od 17.3.2020 budou uzavřené Mateřská škola Na Pěšině 331 a Mateřská škola Rudolfova 76.

Čtyři mateřské školy v Děčíně zůstávají i nadále v provozu. Jsou to MŠ Riegrova, Liliova, Klostermannova a Školní. Ostatní mateřské školy se z rozhodnutí rady města zavírají.

Pro vedení města je nadále velmi důležité pomoci těm rodičům, kteří pracují v Integrovaném záchranném systému, ve zdravotnictví, rodičům samoživitelům a těm rodičům, kteří docházejí do zaměstnání a nemají žádnou možnost hlídání. Mateřské školy pro rodiče těchto dětí budou otevřeny od půl sedmé ráno do 16 hodin. Je nutné, aby se rodiče domluvili s řediteli svých MŠ, do jaké MŠ své děti mohou přivést. Vedení otevřených mateřských škol zajistí, aby v kolektivu nebylo více než patnáct dětí. Poděkování patří nejen rodičům za pochopení nelehké situace, ale především veškerému personálu mateřských škol za vstřícnost a ochotu udržet MŠ v provozu.

Michal Slavík, ředitel

Online výukové materiály

Vzdělávání žáků během mimořádného opatření

Vážení rodiče,

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol platí do odvolání. Proto chceme za těchto podmínek využít některé nástroje distančního vzdělávání. Chtěl bych Vás tedy požádat, abyste podle vlastních možností pomáhali svým dětem s plněním úkolů, zaslaných jejich učiteli. Je důležité, aby si děti uvědomily, že nemají jen volno a „mimořádné prázdniny“, ale že se musejí i za těchto ztížených podmínek vzdělávat, každý podle svých schopností.

Děkuji za pochopení a Vaši pomoc,

M. Slavík, ředitel školy

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 se nařizuje následující:

Od 18.00 hodin 10. 3. 2020 jsou uzavřeny na celém území ČR všechny ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, a to včetně školních jídelen a školních družin.

Mateřských škol se toto omezení netýká.

Toto omezení je nařízeno na dobu neurčitou.

Dále jsou omezeny všechny sportovní, kulturní, náboženské akce s účastí nad 100 osob.

V Děčíně 10. 3. 2020

PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

ředitel

Informace ŠJ

Na základě rozhodnuti o uzavření ŠJ informujeme, že obědy byly všem strávníkům odhlášeny.

Zita Jetmarová
vedoucí ŠJ

Fotografie tříd 2018/2019

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign