Login

Akce

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO ROK 2019/2020

Vážení rodiče,
třídní schůzky pro rok 2019/2020 se uskuteční 4.9. 2019 od 15:30 hodin v budově naší MŠ. ÚČast všech rodičů je nutná. Veškeré informace Vám na této schůzce podá vedoucí pro MŠ Rudolfova paní Marcela Šenfeldová.
Děkujeme všem rodičům za pochopení.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY V NAŠÍ MŠ

Od září 2019 bude naše MŠ v provozu od 6:00 do 16:00. Děkujeme za pochopení.

CO POTŘEBUJE VAŠE DÍTKO DO NAŠÍ MŠ??? JE TO JEDNODUCHÉ - ČTĚTE

  • pohodlné (IDEÁLNĚ STARŠÍ) oblečení do třídy: tričko, tepláčky, popř. holčičky sukni (věci, které si může dítě umazat například při výtvarné výchově). NENÍ PŘÍLIŠ VHODNÉ DÁVAT MALÝM DĚTEM TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM - Děti se rády v nestřežený okamžik vykoupou v umyvadle :)
  • přezůvky do třídy (z důvodu bezpečnosti - nevhodnost nazouvacích pantoflí)
  • náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení (u malých dětí raději více v případě nehody)
  • oblečení na pobyt venku včetně obuvi – sportovní, pohodlné, nejlépe takové, které lze snadno očistit, obuv musí být pevná (děti chodí často na procházky do lesa)
  • na odpolední odpočinek – pyžamo nebo noční košili (PODEPISOVAT, DĚTI SI ČASTO NEPOZNAJÍ SVÉ PYŽAMO)
  • kartáček na zuby, pastu 
  • papírové kapesníčky (balík)
  • holínky, pláštěnku, bundu
  • pokrývku hlavy (v zimě čepice přes uši), (v létě klobouk, kšiltovka)

UPOZORŇUJEME, že všechno oblečení by měly mít děti podepsané, nebo jakkoliv označené (často se setkáváme se stejným oblečením u několika dětí najednou). Je také lepší dávat dětem oblečení, které dobře znají a poznají si ho. Ve školce má každé dítě svou přihrádku označenou svou značkou. Je dobré oblečení doplňovat podle potřeby a podle měnícího se ročního období. 

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE ?

10.10. 2019 NÁVŠTĚVA PEJSKŮ V MŠ - CENA 80Kč, start v 10:30

22.10. 2019 PŘEDŠKOLNÍ DĚTI NÁVŠTĚVA DIVADLA - POHÁDKA: ČTYŘLÍSTEK A TALISMAN MOCI 50Kč

30.10 2019 UČENÍ SE ZVÍŘÁTKY V 8:30 V MŠ - 100 Kč

13.11. 2019 LENČINY ZPÍVÁNKY V MŠ V 10:15 - 50Kč

18.11. 2019 POHÁDKA V DIVADLE PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI - OBUŠKU Z PYTLE VEN V 8:30 V DIVADLE - 50Kč

20.11. 2019 LABORKY V MŠ V 9:00 - 150Kč

26.11. 2019 HONZA KREJČÍK - KINO SNĚŽNÍK v 9:00 hodin - 50Kč

5.12. 2019 DIVADLO DĚČÍN - PŘEDŠKOLNÍ DĚTI - SNĚHOVÁ KRÁLOVNA - 50Kč

6.12. 2019 NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE V MŠ - DĚTI MOHOU PŘIJÍT V KOSTÝMECH DO MŠ
MINIDÝŇOVÁNÍ A DUŠIČKY V MŠ

Dne 31.10. 2019 si mohou děti přinést do MŠ malou dýni, kterou společně vydlabeme a v pátek prosíme všechny děti, aby přišly do MŠ v BÍLÉM TRIČKU a s MALOU ČAJOVOU SVÍČKOVOU - oslavímetak den DEN DUŠIČEK.
Děkujeme TÝM MŠ

CO NÁS ČEKÁ NA VÁNOCE ?

CO NÁS ČEKÁ NA VÁNOCE ?

MIK MIKU MIKULÁŠ V MŠ

MIK MIKU MIKULÁŠ V MŠ

VÁNOČNÍ AKCIČKY NAŠÍ ŠKOLIČKY

VÁNOČNÍ AKCIČKY NAŠÍ ŠKOLIČKY

PLÁNOVANÉ AKCE NA NOVÉ POLOLETÍ LEDEN - DUBEN

PLÁNOVANÉ AKCE
4.2. ŠKOLÁCI - zdravotnický program "DOKTORA SE NEBOJÍME"
příchod dětí do MŠ do 7:30 (dřívější svačina)
10.2. ŠKOLÁCI - TŮDLE NŮDLE 50Kč
příchod dětí do MŠ do 7:30 (dřívější svačina)
3.3. ŠKOLÁCI - VESELÁ POUŤ
příchod dětí do MŠ do 7:30 (dřívější svačina)
8.4. ŠKOLÁCI - VODNÍK ČESÍLKO
příchod dětí do MŠ do 7:30 (dřívější svačina)
V PŘÍPADĚ NIZKÉHO POČTU DĚTÍ V DEN KONÁNÍ AKCE, DOROVNÁME POČET DĚTMI MLADŠÍMI.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ TÝM MŠ RUDOLFOVA :-)

MALÁ BESÍDKA PRO POTĚŠENÍ BABIČEK A DĚDEČKŮ V DOMOVĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V BYNOVĚ

MALÁ BESÍDKA PRO POTĚŠENÍ BABIČEK A DĚDEČKŮ V DOMOVĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V BYNOVĚV pátek 6.3. 2020 v dopoledních hodinách vystoupí všechny děti s naší MŠ pro potěšení babiček k mezinárodnímu dni žen. Prosíme, aby děti měly slavnostnější oblečení.

BÍLÁ TRIČKA PRO NOTIČKOVÉ DĚTI

Prosím rodiče nových malých Notiček, aby přinesly do MŠ obyčejné bílé (PODEPSANÉ) tričko s krátkým rukávem. Na tričko bude nastříkáno logo sboru. Zároveň prosím o příspěvek 5Kč na barvu na tričko.
Děkuji za spolupráci S. PRŮŠOVÁ

BESÍDKA K MDŽ V DOMOVĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU SE BOHUŽEL NEKONÁ

Vážení rodiče,
s politováním Vám musíme oznámit, že plánovaná besídka 6.3. k MDŽ se bohužel nekoná. Na doporučení MMD Děčín byla besídka s ohledem na karanténu pro DSPS zrušena a proběhne v nejbližším náhradním termínu ihned po zrušení karantény. Děkuji za pochopení.

HEJ HEJ HEJ, ZVEME DĚTI NA KARNEVALOVÝ REJ :)

HEJ HEJ HEJ, ZVEME DĚTI NA KARNEVALOVÝ REJ :)

PLAVÁNÍ, PLAVÁNÍ VŠECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ

PLAVÁNÍ, PLAVÁNÍ VŠECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ

PLAVÁNÍ, PLAVÁNÍ JE LÉK

PLAVÁNÍ, PLAVÁNÍ JE LÉK

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

I přes mimořádné opatření a uzevření všech ZŠ, SŠ a VŠ stále naše MŠ funguje.

OZNÁMENÍ MŠ OHLEDNĚ SITUACE KORONA VIRU

Mateřské školy zůstávají i po včerejších vládních opatřeních týkajících se koronaviru COVID-19 v provozu, přesto Vás v rámci zachování zdraví nás všech vyzýváme a apelujeme na Vaše odpovědné chování:

· Do školky přivádějte POUZE děti zdravé! U dětí vykazujících známky nachlazení, nevolnosti, teplotu a jiné možné projevy nemoci budete vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školky.

· Pokud jste na mateřské/rodičovské dovolené, na ošetřovném se starším dítětem, nezaměstnaní nebo máte možnost pracovat z domu, prosíme, zvažte, zda je nezbytně nutné dávat dítě do školky.

Prosíme o rozumný přístup, nastalá situace netěší nikoho z nás, ale je potřeba eliminovat možné riziko nákazy.

 

Děkujeme Vám! Tým MŠ Rudolfova

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Na Pěšině

obrázek
Telefon
ZŠ: +420 412 544 271
MŠ Na Pěšině:+420 775 861 916
MŠ Rudolfova: +420 775 861 917


E-mail: zsbynov@seznam.cz

AKTUALITY

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD v březnu 2020

Žádost o přijetí, žádost o odklad, přihlášku k zápisu najdete zde

Způsob podávání Žádosti o přijetí, a co musí žádost obsahovat, je popsáno v níže uvedeném pokynu podle doporučení MŠMT.
Stejným způsobem prosím podávejte také Žádost o odklad povinné školní docházky. Podle ŠZ musí být žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. PPP nás informovala, že jelikož rodiče již vyšetřených dětí nemohou vyzvednout doporučení k OŠD, nastavuje proto způsob předávání „Doporučení k OŠD“, a to tak, že toto doporučení bude zasílat datovou schránkou přímo do škol. Jinak můžete tato doporučení posílat všemi způsoby jako žádosti, navíc také na zsbynov@seznam.cz i bez elektronického podpisu.
Vzhledem k bezproblémovému průběhu zápisu bychom vás také chtěli požádat o vyplnění Přihlášky k zápisu, kterou jsme jinak s rodiči vyplňovali přímo na zápisu. Také tuto přihlášku lze posílat všemi způsoby jako žádosti a dále na zsbynov@seznam.cz i bez elektronického podpisu.
Tiskopisy si můžete vytisknout, ale budou navíc v papírové podobě k dispozici k vyzvednutí od 1. 4. od 8:00 do 12:00 v MŠ Na Pěšině a v MŠ Rudolfova.

Zápis do 1. třídy ZŠ

obrázek
Vážení rodiče,
vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se tak budou přijímat prostřednictvím:
• datové schránky, • e-mailu s elektronickým podpisem,
• poštou (musí být doručeno do 30.04.2020),
• případně dle konkrétní situace osobním podáním.
V posledním případě je nezbytné domluvit si přesný čas podání žádosti se školou telefonicky, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce bude obsahovat:
• jméno a příjmení dítěte,
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
• konkrétní základní školu,
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje), jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte.
V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky budou sděleny podrobnější informace pracovníkem školy.
Všem děkujeme za pochopení a spolupráci.


PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.
Ředitel

Informace - přijímací zkoušky na SŠ

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 má proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění.

Informace ke koronaviru pro seniory

Informace o možné pomoci seniorům Magistrátem města Děčín, zřízení infolinky pro seniory

Důležité sdělění

Rada statutárního města Děčín na svém zasedání dne 16.3.2020 rozhodla, že s účinností od 17.3.2020 budou uzavřené Mateřská škola Na Pěšině 331 a Mateřská škola Rudolfova 76.

Čtyři mateřské školy v Děčíně zůstávají i nadále v provozu. Jsou to MŠ Riegrova, Liliova, Klostermannova a Školní. Ostatní mateřské školy se z rozhodnutí rady města zavírají.

Pro vedení města je nadále velmi důležité pomoci těm rodičům, kteří pracují v Integrovaném záchranném systému, ve zdravotnictví, rodičům samoživitelům a těm rodičům, kteří docházejí do zaměstnání a nemají žádnou možnost hlídání. Mateřské školy pro rodiče těchto dětí budou otevřeny od půl sedmé ráno do 16 hodin. Je nutné, aby se rodiče domluvili s řediteli svých MŠ, do jaké MŠ své děti mohou přivést. Vedení otevřených mateřských škol zajistí, aby v kolektivu nebylo více než patnáct dětí. Poděkování patří nejen rodičům za pochopení nelehké situace, ale především veškerému personálu mateřských škol za vstřícnost a ochotu udržet MŠ v provozu.

Michal Slavík, ředitel

Online výukové materiály

Vzdělávání žáků během mimořádného opatření

Vážení rodiče,

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol platí do odvolání. Proto chceme za těchto podmínek využít některé nástroje distančního vzdělávání. Chtěl bych Vás tedy požádat, abyste podle vlastních možností pomáhali svým dětem s plněním úkolů, zaslaných jejich učiteli. Je důležité, aby si děti uvědomily, že nemají jen volno a „mimořádné prázdniny“, ale že se musejí i za těchto ztížených podmínek vzdělávat, každý podle svých schopností.

Děkuji za pochopení a Vaši pomoc,

M. Slavík, ředitel školy

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 se nařizuje následující:

Od 18.00 hodin 10. 3. 2020 jsou uzavřeny na celém území ČR všechny ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, a to včetně školních jídelen a školních družin.

Mateřských škol se toto omezení netýká.

Toto omezení je nařízeno na dobu neurčitou.

Dále jsou omezeny všechny sportovní, kulturní, náboženské akce s účastí nad 100 osob.

V Děčíně 10. 3. 2020

PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

ředitel

Informace ŠJ

Na základě rozhodnuti o uzavření ŠJ informujeme, že obědy byly všem strávníkům odhlášeny.

Zita Jetmarová
vedoucí ŠJ

Fotografie tříd 2018/2019

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign