logotyp
Login

Archiv starších akcí

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Závěr školního roku 2021/2022

Pátek 24. 6.: žáci 2. stupně mají Sportovní den
Pondělí 27. 6.: žáci 1. stupně mají Sportovní den
Úterý 28. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vybírání učebnic, třídnické práce)

Středa 29. 6.:  žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vydávání učebnic, třídnické práce)
Čtvrtek 30. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 1 vyučovací hodinu (rozdávání vysvědčení, zhodnocení školního roku)

28. - 30. 6.: jídelna vydává obědy do 13:00.

Úspěchy našich žáků ve vybíjené

Úspěchy našich žáků ve vybíjenéVe čtvrtek 19. května se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili turnaje děčínských škol ve vybíjené v Jílovém. Čtvrťáci vybojovali 3. místo a páťáci se umístili na skvělém 2. místě. Gratulujeme!

Sportovně zábavné odpoledne Sídlištní liga

Sportovně zábavné odpoledne Sídlištní ligaFlorbalový klub při DDM Děčín ve spolupráci s Anděly bez křídel a pivovarem Nomád si připravil ve čt 12. 5. v areálu ZŠ Na Pěšině sportovně zábavnou akci pro celou rodinu. Jednalo se o premiérový ročník projektu, který nabídne sportovní a tvořivé odpoledne přímo uprostřed sídliště na speciální mobilním povrchu určený pro florbal. Věříme, že odpolední program rodiče i děti přitáhlo a bavilo. Navnadění hráči a hráčky ze sídlištních kol se mohou dostavit na finálové setkání 28.5. do areálu pivovaru Nomád, který proběhne v rámci akce Mladé Labe pořádající DDM Děčín a je součástí městských slavností. Fotky z akce jsou k nahlédnutí na webu a facebooku florbalového klubu FBC DDM Děčín.


https://eu.zonerama.com/FBCDecin/Album/8401772


https://www.facebook.com/florbalovyklubdecin/posts/10158551777381787?notif_id=1652468963837138&notif_t=page_share&ref=notif

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v úterý 19. dubna 2022 od 17 hodin.

Leták pro ukrajinské rodiče k začleňování jejich dětí do vzdělávacího systému ČR

czcz

ukrukr

INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022

MŠMT informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření MZd o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022.

Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se ve škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Nabídka DDM Děčín pro děti z Ukrajiny

Nabídka DDM Děčín pro děti z Ukrajiny

Informace MŠMT – zrušení povinného testování ve školách

Podle Mimořádného opatření MZd se od 19. 2. 2022 již nebudou ve všech školách testovat žáci ani zaměstnanci.
Nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy. V případě, že žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže se zúčastnit prezenční výuky.
Nadále platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu ve stejném rozsahu jako dosud.
 

Důležité sdělení školní jídelny

Od 1.9.2022 se zvyšují ceny stravného pro Všechny strávníky ŠJ.

Uzavření jídelny z důvodu onemocnění Covid trvá

Uzavření jídelny z důvodu onemocnění Covid bohužel trvá - jídelna bude mimo provoz i nadále ve dnech 2. a 3. 2. 2022. O případných změnách vás budeme informovat. Prosíme rodiče, aby dali dětem dostatečnou svačinu, především pokud budou zůstávat ve školní družině nebo mají odpolední vyučování.
Děkujeme za pochopení.

ŠJ je stále uzavřena

Uzavření jídelny z důvodu onemocnění Covid trvá - jídelna bude mimo provoz minimálně do úterý 1. 2. 2022. O případných změnách vás budeme informovat. Prosíme rodiče, aby dali dětem dostatečnou svačinu, především pokud budou zůstávat ve školní družině nebo mají odpolední vyučování.
Děkujeme za pochopení.

Závěr 1. pololetí 2021/2022

1. pololetí školního roku 2021/2022 končí v pondělí 31. ledna 2022 − třídní učitelky a učitelé zhodnotí pololetí a předají žákům výpis z vysvědčení. Vyučování končí na 1. stupni v 11:40 a na 2. stupni během 5. vyučovací hodiny (12:20 − 12:35).

Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny jsou v Děčíně stanoveny na týden 14. 3. - 20. 3. 2022.

ŠJ bude nadále uzavřena

Uzavření jídelny z důvodu onemocnění Covid trvá - jídelna bude mimo provoz minimálně do pátku 28. 1. O případných změnách vás budeme informovat. Prosíme rodiče, aby dali dětem dostatečnou svačinu, především pokud budou zůstávat ve školní družině nebo mají odpolední vyučování.
Děkujeme za pochopení.

Prodloužení uzavření ŠJ

Uzavření jídelny z důvodu onemocnění Covid a karantény je prodlouženo zatím do středy 26. 1. O případných změnách vás budeme informovat. Prosíme rodiče, aby dali dětem dostatečnou svačinu, především pokud budou zůstávat ve školní družině nebo mají odpolední vyučování (v dnes v úterý 25. 1. odpolední vyučování odpadá).
Děkujeme za pochopení.

Důležité sdělení - uzavření jídelny

V pondělí 24. 1. bude z důvodu onemocnění Covid a karantény úplně uzavřena školní jídelna. Doba uzavření může být prodloužena, o tom vás budeme informovat. Prosíme rodiče, aby dali dětem dostatečnou svačinu, především pokud budou zůstávat ve školní družině nebo mají odpolední vyučování.
Děkujeme za pochopení.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 17. 1. 2022

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 17. 1. 2022INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 17. 1. 2022

Informace k postupu školy při pozitivním antigenním testu od 3. 1. 2022

 • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu a odchází domů, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
 • jde o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání, vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
 • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd),
 • dodržování dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Informace pro rodiče k provozu ZŠ a MŠ od 3. 1. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění s účinností od 3. 1. 2022 takto:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci,
 • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
I nadále se testování týká pouze žáků základní školy a nebudou se testovat děti v mateřských školách. O případných změnách a dalších informacích k provozu škol v souvislosti s vládními opatřeními vás budeme informovat.

Informace k 20. - 22. 12. 2021 a vánočním prázdninám

V pondělí 20. 12. a v úterý 21. 12. se žáci budou učit podle rozvrhu, ale bude zrušeno odpolední vyučování (odpolední hodiny, které následují po hodině volna, může jít o 6. - 9. hodinu.)
Ve středu budou mít jednotlivé třídy vánoční besídky apod., žáci 1. stupně budou končit v 11:40 a žáci 2. stupně budou končit postupně v průběhu 4. vyučovací hodiny.
Vánoční prázdniny jsou od čtvrtka 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022. Vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022.

Ředitelské volno v úterý 14. 12.

Podle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. vyhlásil ředitel školy na úterý 14. 12. 2021 z organizačních důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) volný den (ředitelské volno).

Testování žáků na onemocnění covid-19

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve škole ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 preventivní testování žáků na onemocnění covid-19 a dále od 6. prosince 2021 vždy v první vyučovací den v týdnu až do odvolání. Testovat se bude antigenními testy (GENRUI, SEJOY).

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)  nebo doloží, že prodělali onemocnění  covid-19  (po  dobu  180  dní  od  prvního pozitivního  testu  na  covid-19),  případně  žák,  který  doloží  negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud  se žák  testování  nepodrobí,  bude  se  moci  prezenční  výuky účastnit, ale za speciálních podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva  zdravotnictví  (hlavně zvýšené použití ochrany  dýchacích  cest  po  celou  dobu  pobytu  ve škole).

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v pondělí 22. 11. od 17.00 hod. V tuto chvíli jsou schůzky plánovány s přítomností rodičů ve škole za dodržení protiepidemických opatření (nasazené respirátory).

Informace pro rodiče – opatření MZd s účinností od 25. 10. 2021:

Ministerstvo zdravotnictví vydalo „Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19“, s účinností od 25. 10. 2021. Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 nadále platí, že žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření.

Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 25. 10. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021

Desatero pro primární prevenci

Desatero pro primární prevenciNaše škola se zapojila do preventivního projektu spolku Presafe s názvem Desatero pro primární prevenci.V rámci tohoto projektu se žáci 2. stupně do konce roku 2021 seznámí s tématy zneužívání návykových látek, domácího násilí, poruch příjmu potravy, sebepoškozování apod.
Záštitu nad projektem má metodička prevence pro 2. stupeň, Mgr. M. Jílková.

Organizace začátku školního roku 2021/2022

 • Středa 1. 9., první školní den: všichni žáci 8:00 — 8:45; testování od 2. r.
 • Prvňáčci a jejich doprovod využijí 1. 9. zadní vchod školy (od Tesca).
 • Čtvrtek 2. 9.: žáci 1. ročníku: 8:00 — 9:40 (testování); žáci 2. — 5. ročníku: 8:00 — 11:40; žáci 6. — 9. ročníku: 8:00 — 11:40 (budou končit během 4. vyučovací hodiny).
 • Pátek 3. 9.: 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35.
 • Další týden 6. – 10. 9.: vyučování podle rozvrhu, bez odpoledního vyučování.
 • Odpolední vyučování včetně volitelných předmětů začínají od 13. 9.
 • 1. 9. –  2. 9. vydává jídelna obědy 11:20 — 12:30; od pátku 3. 9. normální výdej 11:40 – 14:00.

Organizace školního roku 2021/2022 (MŠMT)

Organizace školního roku 2021/2022 (MŠMT)Organizace školního roku 2021/2022 (MŠMT)

Informace pro rodiče – dodržování hygienických pravidel a preventivní screeningové testování

Informace pro rodiče – dodržování hygienických pravidel a preventivní screeningové testováníInformace pro rodiče – dodržování hygienických pravidel a preventivní screeningové testování

Letní výukový kemp

Vážení rodiče,

ve dnech 16. 8. 2021 – 20. 8. 2021 proběhne letní výukový kemp, na který jste přihlásili Vaše dítě.

Sraz bude každý den v 8:30 hodin u hlavního vchodu školy. První den příchodu dítěte do školy proběhne testování na Covid-19. Celodenní pitný režim a strava zajištěna. Dopoledne bude probíhat výuka, odpolední program bude sdělen vždy den předem v závislosti na počasí. Zakončení dne cca 16:30 hodin. 

S sebou: psací potřeby, přezuvky, roušky, lahev na pití, vhodné oblečení a pevnou obuv

Děti jsou rozděleny následovně do skupin:

Sk. 1. – celkový počet dětí 27 (1. A, 2. A, 2. B, 3. A, 4. A, 4. B) – pedagogický dohled: Mgr. Eva Vodičková, Martina Benešová

Sk. 2. – celkový počet dětí 11 (5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A) – pedagogický dohled: Helena Beranová, Matěj Štěpánek

Rodiče budeme kontaktovat ještě prostřednictvím SMS.

Informace pro rodiče žáků ZŠ a dětí MŠ – režim návratu ze zahraničí

MŠMT informovalo, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření MZd k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021.

Toto ochranné opatření upravuje také pravidla pro návrat dětí nebo žáků ze zahraničí. Přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol s důrazem také na mateřské školy najdete v přiloženém materiálu „Informace pro školy a školská zařízení 13. července 2021“. V příloze je také výše uvedené opatření MZd.

Z opatření vyplývá především povinnost pro děti nebo žáky (respektive pro jejich zákonné zástupce) po návratu ze zahraničí zpět na území České republiky podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst. Do doby předložení negativního výsledku testu v ZŠ (případně ŠD) nebo MŠ na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 jim nesmí být umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci. Povinnost se na děti a žáky ve vztahu ke vzdělávacím institucím uplatňuje tehdy, pokud jsou vzdělávací instituce v provozu.

Výjimky, kdy není nutné předložit výsledek testu, najdete v „Informacích pro školy a školská zařízení 13. července 2021“.

Přehled zemí dle míry rizika nákazy a další související povinnosti naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Závěr školního roku 2020/2021

Pondělí 28. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vybírání učebnic, třídnické práce)
Úterý 29. 6.:  žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vydávání učebnic, třídnické práce)
Středa 30. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 1 vyučovací hodinu (rozdávání vysvědčení, zhodnocení školního roku)

V tyto dny jídelna vydává obědy do 13:00.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
srdečně Vás zveme k informativní schůzce, která se bude týkat organizace následujícího školního roku a zaopatření školních pomůcek pro budoucí prvňáčky.
Schůzka proběhne ve středu 23. 6. 2021 od 16:00 v budově ZŠ Na Pěšině. Sraz v 15:55 u zadního vchodu školy (směr od Tesca).
Těší se na Vás třídní učitelé
Mgr. Martina Krejčíková
a Mgr. Radek Volevecký

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Odvolání prezenční výuky ve čtvrtek 17. 6.

Podle § 25 odst. 1, 2 písm. d) zákona č.561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel školy dne 17. 6. 2021 z organizačních důvodů (odstávka pitné vody) distanční formu vzdělávání pro ZŠ Na Pěšině 330. Uzavřena bude školní družina, školní jídelna nevaří (obědy jsou odhlášeny).
Ve stejný den bude přerušen provoz v MŠ Na Pěšině 331, a to ze stejného důvodu, jako v případě ZŠ.

Informace k provozu ZŠ od 8. 6. 2021

Podle mimořádného opatření MZd k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 se oproti současnosti mění následující:

 • Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole zůstává stejný režim jako doposud.

Informace k provozu ZŠ od 24. 5. 2021

Podle informací MŠMT se od 24. 5. 2021 oproti současnosti mění následující:

 • Je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací, pro všechny žáky tedy začíná běžná prezenční výuka podle rozvrhu.
 • Podmínkou osobní účasti žáků na vzdělávání je preventivní antigenní testování jedenkrát týdně.
 • Hygienická pravidla zůstávají stejná jako doposud, zejména povinnost nošení ochrany dýchacích cest.

Informace k provozu ZŠ od 17. 5. 2021

Podle informací MŠMT se od 17. 5. 2021 oproti současnosti mění následující:

 • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně, začíná pro ně plná prezenční výuka bez rotací.
 • Žáci 2. stupně pokračují v týdnu 17. – 21. 5. ve výuce „rotačním“ způsobem:
  • 6. A, 6. B, 8. A, 8. B prezenční vzdělávání ve škole,
  • 7. A, 7. B, 9. A, 9. B distanční vzdělávání.
 • V ŠD se ruší povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí.

Od 24. 5. 2021 by pak měl fungovat i 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR.

Sdělení školní jídelny

Žáci 2. stupně, kteří budou chodit při prezenční výuce na obědy, si je musí přihlásit.

Podrobnější informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 10. května 2021

Podrobnější informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 10. května 2021Podrobnější informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 10. května 2021

Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 10. května 2021

Uvedené informace jsou platné v tuto chvíli a mohou se v důsledku vládních nařízení měnit. Další informace budou následovat.

Provoz mateřských škol:

 • Je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem, a to bez povinnosti jejich testování.

Provoz základních školy:

 • Od 10. května 2021 pokračují ve stejném režimu:
  • žáci 1. stupně ve škole „rotačním“ způsobem tak, že se vzdělávání ve škole v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd:
   • liché týdny (pokračují 19. týdnem 10. – 13. 5. 2021):
    • 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 5. A prezenční vzdělávání ve škole,
    • 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B distanční vzdělávání
   • sudé týdny (pokračují 20. týdnem 17. – 21. 5. 2021):
    • 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B prezenční vzdělávání ve škole,
    • 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 5. A distanční vzdělávání.
 • Od 10. května 2021 je umožněna osobní přítomnost:
  • žákům 2. stupně ve škole „rotačním“ způsobem tak, že se vzdělávání ve škole v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd:
   • liché týdny (začínají 19. týdnem 10. – 13. 5. 2021):
    • 7. A, 7. B, 9. A, 9. B prezenční vzdělávání ve škole,
    • 6. A, 6. B, 8. A, 8. B distanční vzdělávání.
   • sudé týdny (začínají 20. týdnem 17. – 21. 5. 2021):
    • 6. A, 6. B, 8. A, 8. B prezenční vzdělávání ve škole,
    • 7. A, 7. B, 9. A, 9. B distanční vzdělávání
 • Žáci 1. i 2. stupně se při „rotační“ výuce v týdnech, kdy nejsou přítomni ve škole, vzdělávají distančním způsobem.

 Povinné testování:

 • Podle mimořádného opatření MZd je od 10. 5. 2021 školám uložena povinnost testovat:
  • žáky 1. stupně 1x týdně,
  • žáky 2. stupně 2x týdně.
  • Testování žáků bude probíhat pravidelně v pondělí (žáci 1. stupně) a v pondělí a ve čtvrtek (žáci 2. stupně) bezprostředně po příchodu do školy (např. první hodinu nebo po příchodu do ranní družiny).
  • Mimořádné opatření MZd stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání dětí a žáků, jestliže se nepodrobí preventivnímu testování ve škole s negativním výsledkem; dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, tedy nemůže být prezenční výuka umožněna.
  • Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude po písemné omluvě zákonným zástupcem absenci evidovat jako omluvenou.

Nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu:

 • děti v mateřské škole nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu,
 • povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov včetně škol se nemění.

Informace k provozu ZŠ a MŠ v týdnu od 3. 5. 2021

Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu.

Jinak provoz ZŠ a MŠ pokračuje ve stejném režimu jako doposud.

GDPR - informace o zpracování osobních údajů žáků v rámci povinného testování

GDPR - informace o zpracování osobních údajů žáků v rámci povinného testováníGDPR - informace o zpracování osobních údajů žáků v rámci povinného testování

Návrat dětí a žáků do škol

Mimořádné opatření KHS Ústeckého kraje pro okres Děčín o dočasném nepovolení návratu žáků do škol nebude prodlouženo. Od pondělí 19. 4. 2021 se tedy žáci vrátí do škol i v děčínském okrese. Při výuce „rotačním“ způsobem začnou v naší ZŠ prezenční vzdělávání ve škole v pondělí žáci 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B. V MŠ zahájí děti s povinným předškolním vzděláváním.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření ...

Důležité sdělení

Povolení osobní přítomnosti dětí a žáků ve škole pro děčínský okres KHS ÚK kvůli epidemiologické situaci odložila o týden. K návratu dětí a žáků do škol tedy dojde až 19. dubna 2021. Aktualizované informace najdete v níže přiloženém dokumentu.

Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 12. dubna 2021

Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 12. dubna 2021Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 12. dubna 2021

Informace k provozu ZŠ a MŠ v týdnu od 29. 3. 2021

MŠMT informuje, že od 29. března do 11. dubna 2021 se v ZŠ a MŠ prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Od čtvrtka 1. dubna do pondělí 5. dubna jsou velikonoční prázdniny a svátky, výuka v těchto dnech neprobíhá.


Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

předkládáme Vám informace k letošnímu výjimečnému zápisu do 1. ročníků. Zápisy se uskuteční v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021, a to bez přítomnosti dětí.

Nabízíme Vám využít k zápisu na naši školu ZŠ Na Pěšině následující možnosti:

Online vyplnění žádosti:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbynov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4972

Elektronicky vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání musí zákonný zástupce vytisknout, musí být potvrzena PODPISY OBOU RODIČŮ (i v případě, že spolu rodiče nežijí) a doručit škole, a to následujícími možnými způsoby:

1) datovou schránkou

2) emailem s digitálně ověřeným podpisem

3) poštou (doporučené psaní) na adresu: ZŠ a MŠ Děčín IX p. o., Na Pěšině 330, Děčín IX, 405 05

4) osobně v kanceláři budovy ZŠ Na Pěšině 330: v termínu od 12. 4. 2021 do 30. 4. 2021, v době od 8:00 do 13:00, kdybyste se potřebovali domluvit na jiném čase nebo termínu, volejte prosím p. tajemnici V. Morongovou (412 544 271, 775 861 912). V případě, že by se někdo do školy výjimečně nedozvonil, je možné dát potřebné dokumenty do schránky u hlavního vchodu ZŠ. Vyzvednutí formulářů je také možné v kanceláři školy.

Kdo by potřeboval nějaké konkrétní informace k zápisu, vyplnění přihlášky, žádosti o odklad apod. může kontaktovat Mgr. Yvetu Jiránkovou na tel. 607 221 314. Při dodržení všech platných protiepidemických opatření je možné si domluvit i osobní schůzku.

K žádosti o přijetí je nutno doložit:

-          rodný list dítěte (kopie, sken)

-          v případě žádosti o odklad: doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

 

Kritéria pro přijímání žáků:

-          přijímáme děti ze spádových i nespádových oblastí
-          počet žáků, které je možné přijmout: 60

Informace k provozu ZŠ a MŠ v týdnu od 22. 3. 2021

MŠMT informuje, že od 22. do 28. března 2021 se v ZŠ a MŠ prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Sdělení školní jídelny

Placení obědů 
21.8. - 29.8.2024
8:30hod. - 11:30hod.

Informace k provozu ZŠ a MŠ od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření od 27. 2. 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků základní školy.
ZŠ poskytuje žákům vzdělávání distančním způsobem. MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Uzavření třídy Sluníček MŠ Na Pěšině

Od 24. 2. 2021 do 4. 3. 2021 bude z důvodu karantény uzavřena třída Sluníček MŠ Na Pěšině.

Jarní prázdniny

Pro týden 1. - 7. 3. 2021 jsou pro děčínské školy stanoveny Jarní prázdniny. Prezenční ani distanční výuka nebude v tomto týdnu probíhat. ŠJ nevaří. ŠD nebude pro malý zájem v provozu.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

Prodloužení uzavření MŠ Rudolfova, informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 1. 2. do 14. 2. 2021

Uzavření MŠ Rudolfova bylo prodlouženo do 3. 2. 2021. 

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Uzavření MŠ Rudolfova

MŠ Rudolfova bude uzavřena z důvodu karantény, která byla stanovena ode dne vyhlášení 23.1. do 31.1. 2021. Doba uzavření MŠ byla stanovena tak, aby pokryla inkubační dobu onemocnění a poskytla dostatek času k provedení dalších karanténních opatření, jako je provedení testu RT-PCR na přítomnost viru SARS – CoV-2 u skupiny dětí a pedagogů a to 5. – 7. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou cestou praktických lékařů a provedení ohniskové dezinfekce zařízení. Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 21. 01. 2021.


Praktičtí lékaři vystaví žádanky a rodiče sami objednají dítě na jimi zvolené odběrové místo.

Předpokládané obnovení provozu je možné stanovit na 01.02. 2021 za předpokladu splnění všech karanténních opatření. vč. absolvování PCR testů. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými.


Informace k provozu ZŠ a MŠ v týdnu od 25. 1. 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na prodloužení nouzového stavu byla  prodloužena krizová opatření pro oblast školství. Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, se předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem. Vlastní předání listinné podoby výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 se odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

Informace k hodnocení žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021

Informace k hodnocení žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021Informace k hodnocení žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021

Provoz ZŠ a MŠ od 11. 1. 2021

Podle sdělení MŠMT provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Sdělení školní jídelny

Od 4. 1. 2021 mají žáci obědy opět přihlášené. Žádáme rodiče žáků, kteří obědy nechtějí, aby si je odhlásili. V prostorách školní jídelny se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1. a 2. třídy). Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou nadále stravu odebrat výdejním okénkem do vlastních jídlonosičů. Jídelna nyní vydává obědy do 13:00.

Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 4. 1. 2021

Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 4. 1. 2021Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 4. 1. 2021

Důležité sdělení

Žáci budou do konce tohoto týdne docházet do školy za stávajících režimových opatření. Pro základní školu platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 jsou volné dny - byly vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Rodiče mohou po oba dny čerpat ošetřovné. 

Uzavřena je i školní družina. Školní jídelna nevaří, na 21. a 22. 12. mají žáci obědy automaticky odhlášené. 

Jestliže nedojde ke změně vládních opatření, začne po vánočních prázdninách prezenční výuka pro žáky 1. stupně a 9. tříd v pondělí 4. ledna 2021. V režimu tzv. rotační výuky začnou chodit do školy 1. týden v roce 2021 žáci 7. tříd a 8. B. Žáci 6. tříd a 8. A mají tento týden distanční výuku.

Od 4. 1. 2021 mají žáci obědy opět přihlášené. Kdo nechce na obědy chodit, musí si je odhlásit. V prostorách školní jídelny se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce, žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou nadále stravu odebrat výdejním okénkem do vlastních jídlonosičů.

Mateřské školy budou ve dnech 21. a 22. prosince fungovat v režimu PES 4.

Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 23. 11. 2020

Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 23. 11. 2020Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 23. 11. 2020

Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 18. 11. 2020

Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 18. 11. 2020Informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 18. 11. 2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 OD 2. 11. DO 20. 11. 2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Informace ke vzdělávání v ZŠ a MŠ od 2. 11. 2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
 
Od 2. 11. 2020 je nadále zakázána osobní přítomnost žáků v základní škole a probíhá vzdělávání distančním způsobem. Pro mateřské školy se stávající režim nemění, zůstávají v provozu. Školní jídelna je v provozu ve stejném režimu, jaký byl před podzimními prázdninami.
 
Pokud se žák nezúčastní distanční výuky z různých důvodů, je třeba omluvit tuto absenci obvyklým způsobem do 3 kalendářních dnů (aplikace Bakaláři, zpráva třídnímu učiteli, telefon, email). Pokud by se objevil jakýkoliv problém při plnění distanční výuky, obraťte se na třídního učitele žáka nebo na vedení školy, společně nalezneme řešení.
 
Ošetřovné – škola již tyto žádosti nevystavuje, zákonný zástupce bude postupovat následovně:
Na stránkách ČSSZ (www.cssz.cz) v sekci tiskopisy najdete formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě" za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Tento tiskopis otevřete (původní žádost, kterou připravila škola, nebude akceptována),  https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m, vygenerujte si číslo žádosti, vyplňte, vytiskněte a odešlete. Následně ještě předáte zaměstnavateli.
 
Uvědomuji si vážnost celé situace a oceňuji nelehkou roli vás, rodičů a také prarodičů. Velmi vám všem děkuji za spolupráci a také dětem děkuji za odvedenou práci při distanční výuce.  
 
Přeji pevné zdraví,

M. Slavík, ředitel školy
 

Ošetřovné

Škola již nevystavuje potvrzení o ošetřovném. Veškeré informace naleznete na portálu ČSSZ - Aktuální informace k ošetřovnému.

Sdělení školní jídelny

Školní jídelna je v době distančního vzdělávání i po 2. 11. 2020 nadále v provozu. Jídlo lze vyzvedávat do vlastních jídlonosičů od 11:30 do 13:00. Žáci, kteří jídlo nechtějí, si ho musí odhlásit. O případných změnách budeme informovat.

Uzavření obou stupňů ZŠ

V návaznosti na usnesení vlády je od 14. 10. do 1. 11. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Všichni žáci přecházejí na toto období na distanční vzdělávání.

Mateřské školy jsou stále v provozu.


Sdělení školní jídelny

Kdo ze žáků 2. stupně nebude mít v době nepřítomnosti ve škole (distanční výuka) zájem o oběd, je nutné si oběd odhlásit. Jestliže žáci v době nepřítomnosti ve škole (distanční výuka) zájem o oběd mají, mohou si jídlo vyzvednout do jídlonosičů v době 11:40 − 12:30 (v případě, že by měl žák distanční on-line výuku, tak později).

Opatření pro školy od 12. 10. do 23. 10. 2020

Opatření pro školy - přehledněOpatření pro školy - přehledně

Opatření pro ZŠ Na Pěšině od 12. 10. do 23. 10. 2020

 • mateřské školy, základní škola (1. stupeň), školní družina – stejný režim, jako doposud,
 • základní školy (2. stupeň) – střídavá výuka (rozdělení zohledňuje časté dělení tříd na skupiny)
  • 12. – 16. 10.:
   • 6. A, 6. B, 8. A, 8. B prezenční vzdělávání ve škole,
   • 7. A, 7. B, 9. A, 9. B distanční vzdělávání
  • 19. – 23. 10.:
   • 7. A, 7. B, 9. A, 9. B prezenční vzdělávání ve škole,
   • 6. A, 6. B, 8. A, 8. B distanční vzdělávání.
 • 26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

Nařízení KHS ÚK č. 3/2020, informace pro školy k tomuto nařízení KHS

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020

Informace - Ústecký krajInformace - Ústecký kraj

KHS Ústecký krajKHS Ústecký kraj

Provoz školy v pátek 25. 9. 2020

Vzhledem k prohlášení MZd chceme informovat o provozu ZŠ Na Pěšině v pátek 25. 9. 2020:
Ředitel školy nevyhlásí na tento den ředitelské volno. Rodiče mohou ale žáky omluvit na tento den z vyučování, při sníženém počtu žáků ve třídě bude výuka zaměřena pouze na opakování a procvičování.

Nové mimořádné opatření MZd - nošení roušek

Nové mimořádné opatření MZd - nošení roušekNové mimořádné opatření MZd - nošení roušek

Mimořádné opatření MZd - nošení roušek

Mimořádné opatření MZd - nošení roušekMimořádné opatření MZd - nošení roušek

Informace k provozu ZŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Provoz ZŠ 2020_2021 infoProvoz ZŠ 2020_2021 info

Schůzka ŠD

Schůzka rodičů prvňáčků s vychovatelkami školní družiny se bude konat 27.8.2020 od 16.00 hodin v prostorách ŠD. Vstup zadním vchodem od hřiště.

Rozdávání vysvědčení

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude všem žákům předáno 30. června ve třídách nebo venku v areálu školy. Konkrétní místo a čas bude žákům a rodičům sdělen třídními učiteli. V případě předávání vysvědčení ve třídě musí žáci, kteří se nyní neúčastní výuky ve škole, odevzdat před vstupem do školy čestné prohlášení.

Soutěž o tablet pro žáky 8. tříd z regionu Děčín

Soutěž o tablet pro žáky 8. tříd z regionu Děčín
Zadání soutěže pro žáky 8. tříd z regionu Děčín:
 
Napiš esej nebo natoč video nebo vytvoř podcast nebo udělej koláž na téma:
ZAJÍMAVÉHO PROFESNÍHO PŘÍBĚHU někoho z tvého okolí či někoho známého.
 
Své příspěvky mohou žáci zasílat na: karierko.soutez@gmail.com do 30. září 2020.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků

Ve čtvrtek 18. června od 16:00 se ve třídách 5. A a 5. B (pavilon školní družiny) koná schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Vstup do budovy školy bude umožněn hlavním vchodem z ulice Na Pěšině. Žádáme rodiče, aby přišli bez dětí a byli vybaveni rouškami.
Děkujeme,
H. Leibnerová, Y. Jiránková

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 2019/2020 – žáci 2. stupně

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 2019/2020 – žáci 2. stupněOchrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 2019/2020 – žáci 2. stupně

Čestné prohlášeníČestné prohlášení

Sdělení školní jídelny

Od 4. 1. 2021 mají žáci obědy opět přihlášené. Žádáme rodiče žáků, kteří obědy nechtějí, aby si je odhlásili. V prostorách školní jídelny se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1. a 2. třídy). Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou nadále stravu odebrat výdejním okénkem do vlastních jídlonosičů. Jídelna nyní vydává obědy do 13:00.

Jednotná přijímací zkouška na SŠ

Jednotná přijímací zkouška se koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu.

Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na přihlášce na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí).

Uchazeč, který podal také přihlášku do oboru Gymnázium se sportovní přípravou a tuto školu uvedl v prvním pořadí na přihlášce s modrým podtiskem, bude konat jednotnou přijímací zkoušku v této škole. Ze závažných důvodů může Centrum po domluvě a se souhlasem uchazeče změnit školu, ve které uchazeč bude zkoušku konat.

TYP OBORU ŘÁDNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN 
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA8. 6. 202023. 6. 2020
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA9. 6. 202023. 6. 2020

Více informací naleznete zde

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 2019/2020 – žáci 1. stupně

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 20192020 – žáci 1. stupněOchrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 20192020 – žáci 1. stupně

Příloha - čestné prohlášeníPříloha - čestné prohlášení

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině při osobní přítomnosti žáků ve škole – žáci 9. ročníků

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině při osobní přítomnosti žáků ve škole – žáci 9. ročníkůOchrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině při osobní přítomnosti žáků ve škole – žáci 9. ročníků

Příloha - čestné prohlášeníPříloha - čestné prohlášení

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD v březnu 2020

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD v březnu 2020Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD v březnu 2020

Další informace k k zápisu

Způsob podávání Žádosti o přijetí, a co musí žádost obsahovat, je popsáno v níže uvedeném pokynu podle doporučení MŠMT.
Stejným způsobem prosím podávejte také Žádost o odklad povinné školní docházky. Podle ŠZ musí být žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. PPP nás informovala, že jelikož rodiče již vyšetřených dětí nemohou vyzvednout doporučení k OŠD, nastavuje proto způsob předávání „Doporučení k OŠD“, a to tak, že toto doporučení bude zasílat datovou schránkou přímo do škol. Jinak můžete tato doporučení posílat všemi způsoby jako žádosti, navíc také na zsbynov@seznam.cz i bez elektronického podpisu.
Vzhledem k bezproblémovému průběhu zápisu bychom vás také chtěli požádat o vyplnění Přihlášky k zápisu, kterou jsme jinak s rodiči vyplňovali přímo na zápisu. Také tuto přihlášku lze posílat všemi způsoby jako žádosti a dále na zsbynov@seznam.cz i bez elektronického podpisu.
Tiskopisy si můžete vytisknout, ale budou navíc v papírové podobě k dispozici k vyzvednutí od 1. 4. od 8:00 do 12:00 v MŠ Na Pěšině a v MŠ Rudolfova.

Žádost o přijetí, žádost o odklad, přihlášku k zápisu

Žádost o přijetíŽádost o přijetí

Žádost o odkladŽádost o odklad

Přihláška k zápisuPřihláška k zápisu

Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se tak budou přijímat prostřednictvím:

• datové schránky, • e-mailu s elektronickým podpisem,

• poštou (musí být doručeno do 30.04.2020),

• případně dle konkrétní situace osobním podáním.

V posledním případě je nezbytné domluvit si přesný čas podání žádosti se školou telefonicky, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce bude obsahovat:

• jméno a příjmení dítěte,

• datum narození,

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,

• konkrétní základní školu,

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje),  jméno a příjmení tohoto zástupce,  místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte.

V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky budou sděleny podrobnější informace pracovníkem školy.

Všem děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

Ředitel

Informace - přijímací zkoušky na SŠ

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 má proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.


Informace ke koronaviru pro seniory

Informace ke koronaviru pro seniory MM DěčínInformace ke koronaviru pro seniory MM Děčín

Důležité sdělení

Rada statutárního města Děčín na svém zasedání dne 16.3.2020 rozhodla, že s účinností od 17.3.2020 budou uzavřené Mateřská škola Na Pěšině 331 a Mateřská škola Rudolfova 76.

Čtyři mateřské školy v Děčíně zůstávají i nadále v provozu. Jsou to MŠ Riegrova, Liliova, Klostermannova a Školní. Ostatní mateřské školy se z rozhodnutí rady města zavírají.

Pro vedení města je nadále velmi důležité pomoci těm rodičům, kteří pracují v Integrovaném záchranném systému, ve zdravotnictví, rodičům samoživitelům a těm rodičům, kteří docházejí do zaměstnání a nemají žádnou možnost hlídání. Mateřské školy pro rodiče těchto dětí budou otevřeny od půl sedmé ráno do 16 hodin. Je nutné, aby se rodiče domluvili s řediteli svých MŠ, do jaké MŠ své děti mohou přivést. Vedení otevřených mateřských škol zajistí, aby v kolektivu nebylo více než patnáct dětí. Poděkování patří nejen rodičům za pochopení nelehké situace, ale především veškerému personálu mateřských škol za vstřícnost a ochotu udržet MŠ v provozu.

Michal Slavík, ředitel

Vzdělávání žáků během mimořádného opatření

Vážení rodiče,

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol platí do odvolání. Proto chceme za těchto podmínek využít některé nástroje distančního vzdělávání. Chtěl bych Vás tedy požádat, abyste podle vlastních možností pomáhali svým dětem s plněním úkolů, zaslaných jejich učiteli. Je důležité, aby si děti uvědomily, že nemají jen volno a „mimořádné prázdniny“, ale že se musejí i za těchto ztížených podmínek vzdělávat, každý podle svých schopností.

Děkuji za pochopení a Vaši pomoc,

M. Slavík, ředitel školy

Informace ŠJ

Na základě rozhodnuti o uzavření ŠJ informujeme, že obědy byly všem strávníkům odhlášeny.

Zita Jetmarová
vedoucí ŠJ

UZAVŘENÍ ŠKOLY

UZAVŘENÍ ŠKOLYUZAVŘENÍ ŠKOLY

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 se nařizuje následující:

Od 18.00 hodin 10. 3. 2020 jsou uzavřeny na celém území ČR všechny ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, a to včetně školních jídelen a školních družin.

Mateřských škol se toto omezení netýká.

Toto omezení je nařízeno na dobu neurčitou.

Dále jsou omezeny všechny sportovní, kulturní, náboženské akce s účastí nad 100 osob.

 

V Děčíně 10. 3. 2020

 

 

PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

ředitel

Sdělení Krajské hygienické stanice

Na Krajskou hygienickou stanici se obracejí rodiče, že jim některé školy po návratu z jarních prázdnin, které rodina trávila v Itálii, nebo v zahraničí, odmítají vzít děti do výuky.  Za rizikové oblasti (oblasti s nákazou koronavirem) se v současnosti považují regiony v severní Itálii, a to oblasti: Emilia Romagna, Benátsko (Veneto), Lombardie, Piemont.

Po návratu z těchto oblastí, prosím, telefonicky kontaktujte (a to i v případě, že nemáte vy ani vaše děti žádné příznaky onemocnění)  svého obvodního nebo dětského lékaře a Krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o případné 14 denní domácí karanténě a poskytne další informace.

Tímto krokem budete chránit nejen zdraví své a svých dětí, ale také zaměstnanců a ostatních žáků školy.

V případě, že osoba není umístěna do karantény, doporučuje se i přesto 14 dní po opuštění rizikové oblasti sledovat svůj zdravotní stav s ohledem na případné počínající respirační onemocnění (především objevení teploty nad 38°C, suchý kašel, dýchací obtíže, bolesti svalů a kloubů).

Pokud dítě či student netrpí žádnými problémy a nebyla u něj nařízena karanténa, není důvod k jeho vyřazení z vyučování (či jiného kolektivu).

 

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Děčíně:

477 755 260, 477 755 261, 477 755 264, 477 755 210

 

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Ústí nad Labem:

477 755 160, 477 755 163, 477 755 164, 477 755 166, 477 755 167, 477 755 110

 

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

MUDr. Kateřina Kreutzerová

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

územní pracoviště Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem

e-mail: katerina.kreutzerova@khsusti.cz

tel.: 477755250

Vážení rodiče,

Na základě konzultace s KHS Ústí nad Labem doplňujeme včerejší informaci.

Všichni žáci (děti), kteří se vrátili z Itálie z oblastí nákazy koronavirem v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Euganeo), Piemontu a Emilia Romagna, se musí spojit s Krajskou hygienickou stanicí (+420 477 755 111) nebo s hygienickou stanicí v Děčíně (+420 477 755 260) a prokonzultovat s nimi případnou karanténu.

 

Děkuji Michal SlavíkVážení rodiče,
 
bohužel nastala chvíle, kdy koronavirus začíná ohrožovat naši zemi. Z tohoto důvodu Vás žádám: pokud jste byli v době jarních prázdnin v zahraničí se svým synem – dcerou / žákem naší školy, kontaktujte prosím svého lékaře s doporučením uvalení 14tidenní preventivní karantény. Tímto krokem budete chránit zdraví své, svých dětí, ale také všech zaměstnanců školy a ostatních žáků školy.
 
O dalších krocích ze strany školy ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí budete neprodleně informováni prostřednictvím našich www stránek.
 
Děkujeme za pochopení

Michal Slavík, ředitel organizace

Závěr 1. pololetí 2019/2020

1. pololetí školního roku 2019/2020 končí ve čtvrtek 30. ledna − třídní učitelky a učitelé zhodnotí pololetí a předají žákům výpis z vysvědčení. Vyučování končí na 1. stupni v 11:40 a na 2. stupni během 5. vyučovací hodiny (12:20 − 12:35). 3. třídy končí normálně po plavání.

Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 31. ledna.

Jarní prázdniny jsou v Děčíně stanoveny na týden 24. − 28. 2. 2020.

Poděkování čtvrťáků za podporu předvánočních jarmarků

V prosinci minulého roku upořádali čtvrťáci v rámci projektu Abeceda peněz předvánoční jarmarky. Přinášíme jejich poděkování všem, kteří jim pomáhali:

Poděkování 4. APoděkování 4. B

Fotografie z akce

Přání

Rozsvícený betlém ve vestibulu školy

Vážení rodiče, milé děti,
chtěl bych vám jménem všech zaměstnanců naší školy popřát příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2020.
PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD., ředitel školy

Pozvánka na vystoupení divadelního kroužku Letos chodí Marie, 17. 12. 2019 v 16:00, vestibul školy

Pozvánka na vystoupení divadelního kroužku Letos chodí Marie, 17. 12. 2019 v 16:00, vestibul školy

Informace k týdnu 16. – 20. 12. 2019

 • 16. 12. – 19. 12.: vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování (7. - 9. hod.)
 • pátek 20. 12.: vánoční besídky, 1. st. – vyučování končí v 11:40, 2. st. – vyučování končí v průběhu 4. vyuč. hodiny (11:20 – 11:35); výdej obědů do 13:00
 • od 21. 12. 2019 do 5. 1. 2020 – vánoční prázdniny, škola začíná v pondělí 6. 1. 2020

Vánoční trhy

Pozvánka na Vánoční trhy, 11. a 12. 12., 11:00 - 16:30Tradiční prodejní vánoční trhy se konají ve středu 11. prosince a ve čtvrtek 12. prosince od 11:00 do 16:30 ve vestibulu školy. Vánoční výrobky budou nabízet a prodávat žáci devátých tříd. Všechny srdečně zveme!

Ohlédnutí za dobou minulou (vážně i nevážně)

Ohlédnutí za dobou minulou (vážně i nevážně)Ve čtvrtek 14. listopadu jsme se přenesli v čase. Ke 30. výročí sametové revoluce jsme si v rámci akce nazvané Ohlédnutí za dobou minulou vážně i nevážně připomněli období socialismu v naší zemi.

Návštěvníci akce si vyzkoušeli různé workshopy, například se snažili uvázat pionýrský šátek a složit pionýrský slib, přiřazovali ceny z roku 1989 k jednotlivým produktům, vzpomínali na písničky, filmy a knihy této doby. Ihned při vstupu si museli také složit vlastní
 trikoloru, kterou poté po celou dobu akce měli připnutou na hrudi.

Akci provázela dvě vystoupení - autorské čtení bývalých žáků (Filipa Hondla a Robina Rosického) a ke konci odpoledne členky Bynovského divadelního kroužku recitovaly texty z knih, jejichž dětští hrdinové vypráví o době socialismu a popisují ji tak, jak ji ony samy prožívají, často tedy velmi úsměvně. 
Fotografie zde

Druháci v ZOOškole

Druháci v ZOOškoleDěti ze 2. A se zúčastnily výukového programu ZOOškola s tématem lesních zvířat, který byl spojený s návštěvou expozice Rajské ostrovy. I přes nepřízeň počasí se návštěva ZOO moc líbila.


Fotografie zde

Ohlédnutí za dobou minulou (vážně i nevážně)

Pozvánka na akci ke 30. výročí sametové revolucePozvánka na akci ke 30. výročí sametové revoluce

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v pondělí 18. listopadu od 17:00.
Vyučování končí max. ve 13:30.

Důležité sdělení – provoz školy v době stávky

Ve středu 6. 11. proběhne na škole stávka pedagogických pracovníků. Vyučování bude zrušeno.
Škola je schopna zajistit od 8:00 do 11:40 dohled žákům 1. – 3. tříd, kterým rodiče nemohli sehnat hlídání. Prosíme rodiče těchto žáků, aby během dneška oznámili třídním učitelům, že využijí této možnosti a jejich děti přijdou ve středu do školy. Jídelna vaří.

Důležité sdělení – stávka

Ve středu 6. 11. proběhne na škole stávka pedagogických pracovníků. Vyučování bude zrušeno.
Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

Sběr kaštanů

Sběr kaštanůNa prvním stupni se žáci zapojili do sběru kaštanů pro lesní zvěř. Celkem se podařilo sebrat 1 100 kg. Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, kteří pomáhali s dopravou do školy.

Abeceda peněz

Abeceda penězNaši čtvrťáci se zapojili do vzdělávacího projektu Abeceda peněz, který se zaměřuje se na rozvoj finanční gramotnosti žáků mladšího školního věku. Projekt zahájili návštěvou pobočky ČS.

Programování hrou a ukázky robotů

Programování hrou a ukázky robotůŽákům ve 3. A a 4. B představil pan ing. M. Moc z ČVUT Děčín zajímavý program Programování hrou, děti zaujaly především ukázky robotů. Fotografie zde

Školní rok 2019/2020 zahájen

Školní rok 2019/2020 zahájenV pondělí 2. září začal pro všechny žáky, rodiče a zaměstnance školy další školní rok 2019/2020. Prvňáčky se svými rodiči přivítaly paní učitelky dokonce v kostýmech a všechny přišel krátce pozdravit ředitel školy PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD. Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo!

Vchod do školní družiny

Jako vchod do ŠD se bude nadále využívat zadní vchod od hřiště. Tento prostor je momentálně staveništěm, procházejte zde prosím se zvýšenou opatrností. Děkujeme.

Schůzka ŠD

Schůzka rodičů prvňáků s vychovatelkami ŠD se bude konat ve středu 28. 8. od 16:00 v školní družině.

Organizace školního roku 2023/2024

Organizace školního roku 2023/2024 (informace MŠMT)Organizace školního roku 2023/2024 (informace MŠMT)

Sportovní dny

Sportovní dnyI letošní rok si děti 1. i 2. stupně ve dvou červnových dnech zasportovaly v atletických disciplínách a míčových hrách na našem novém školním hřišti. Počasí nám přálo, děti se snažily podat co nejlepší výkony. Vítězům i všem, co se zúčastnili, gratulujeme. Velké díky patří organizátorům − Aničce Dobešové a Janu Dvořákovi.

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Ředitelské volno a závěr školního roku

Podle § 24 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel školy ve dnech od 24. 6. 2019 do 28. 6. 2019 (5 dní) z technických důvodů volné dny (ředitelské volno). Volné dny jsou vyhlášeny v souvislosti s rekonstrukcí budov ZŠ. 

Školní rok bude tedy ukončen v pátek 21. 6., kdy bude žákům rozdáno vysvědčení. Sportovní dny se konají v pondělí 17. 6. (1. stupeň) a úterý 18. 6. (2. stupeň). Ve středu 19. 6. a ve čtvrtek 20. 6. budou probíhat na 1. i na 2. stupni třídnické práce, vyučování končí v tyto dny v 11:40 na 1. stupni a v průběhu 4. vyučovací hodiny (11:20 – 11:35) na 2. stupni. 

ŠD bude v provozu, jestliže se přihlásí stanovený minimální počet zájemců. 

Jídelna v týdnu  od 24. 6. 2019 do 28. 6. nevaří. Ve středu 19. 6. a ve čtvrtek 20. 6. se jídla vydávají do 13:00 a v pátek 21. 6. od 11:20 do 12:30.

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčkůTřídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Tichý svět

Tichý světV úterý naši školu již podruhé navštívili pracovníci organizace Tichý svět – Ústecký kraj. Další děti na 2. stupni se seznámily s informacemi ze světa neslyšících. Žáci si mohli hravou formou vyzkoušet nejen znakový jazyk, ale také jaké to je neslyšet, a jak těžké je odezírat.

Další skvělé úspěchy ve vybíjené!

Další skvělé úspěchy ve vybíjené!Jsou tady další vynikající úspěchy ve vybíjené! Naše dívky v krajském kole získaly výborné 2. místo. A kluci v úterý 30. dubna po vítězství v okrese zvítězili i v krajském kole v Chomutově a postupují na republiku! Díky za skvělé výkony, všem gratulujeme a klukům budeme fandit v republikovém kole.

Objednací systém k zápisu do prvních tříd

Nápověda pro objednací systém zápisu do ZŠNápověda pro objednací systém zápisu do ZŠ

Den otevřených dveří

Ještě před zápisem do 1. ročníku ZŠ (pátek 12. dubna 2019, 8:00 - 17:00) bychom Vás chtěli pozvat na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 11. dubna 2019. Ti, kteří by se chtěli zúčastnit výuky na 1. stupni ZŠ (1. - 4. vyučovací hodinu) nebo si jen prohlédnout školu, se mohou přihlásit v kanceláři školy.

Třídní schůzky a přijímačky na SŠ

Třídní schůzky se budou konat v úterý 16. dubna od 17:00.

Ve dnech 12. a 15. dubna se konají přijímací zkoušky na střední školy. Žáci 9. tříd, kteří se zkoušek nezúčastní, mají zkráceno vyučování do 11:40.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Ředitelky a ředitelé základních škol podle § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovují den zápisu do prvních ročníků základních škol v Děčíně pro školní rok 2019/2020 na pátek 12. dubna 2019 v době od 8 do 17 hodin.

Zapsány mohou být děti, které do 31. srpna 2019 dovrší šestého roku věku.

Veselé zoubky

Veselé zoubky
V úterý 12.3. proběhl v prvních třídách výukový program "Veselé zoubky" zaměřený na prevenci péče o chrup. Na modelech si prvňáčci vyzkoušeli a nacvičili správné čištění zoubků. Také se dozvěděli, jaké typy zubů máme a z čeho jsou tvořeny. Na pracovních listech si nově získané znalosti procvičili. Za snahu, pozornost a také upřímnost (někteří se totiž přiznali, že si zoubky čistí neradi - zejména večer  ) dostal každý žák malý dárek, který se jistě bude hodit. 

Lyžařský výcvikový kurz

LVK Klínovec 2019LVK Klínovec 2019

Veřejná sbírka fondu SIDUS

Veřejná sbírka fondu SIDUSNaše škola se již po několikáté zúčastnila Veřejné sbírky fondu SIDUS, jejíž výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení a na pomoc individuálním pacientům.

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny jsou v Děčíně stanoveny na týden 18. − 24. 2. 2019.

Závěr 1. pololetí 2018/2019

1. pololetí školního roku 2018/2019 končí ve čtvrtek 31. ledna − třídní učitelky a učitelé předají žákům výpis z vysvědčení. Zhodnocení pololetí proběhne ve třídách  na 1. stupni 4. a na 2. stupni 5. vyučovací hodinu. Vyučování končí po těchto hodinách, na 1. stupni v 11:40 a na 2. stupni ve 12:35. Jídelna vydává obědy do 13:30.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 1. února.

Důležité upozornění

Internetové spojení se ŠJ znovu v provozu.

Informace k týdnu 17. – 21. 12. 2018

 • 17. 12. – 20. 12.: vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování (7., 8. hod.)
 • pátek 21. 12.: vánoční besídky, 1. st. – vyučování končí v 11:40, 2. st. – vyučování končí v průběhu 4. vyuč. hodiny (11:20 – 11:35); výdej obědů do 13:00
 • od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019 – vánoční prázdniny, škola začíná ve čtvrtek 3. 1. 2019 (tento den také bez odpoledního vyučování)

Vánoční trhy

Vánoční trhyTradiční prodejní vánoční trhy se konají ve středu 12. prosince a ve čtvrtek 13. prosince od 11:00 do 16:30 ve vestibulu školy. Vánoční výrobky budou nabízet a prodávat žáci devátých tříd. Všechny srdečně zveme!

Návštěva Mikuláše

Návštěva MikulášeMikuláš, andělé a čerti tentokrát ze třídy 9. A navštívili s nadílkou děti v MŠ Na Pěšině, Dětské skupině Motýlek (MC Bělásek) i na prvním stupni ZŠ.


Fotografie zde

Koncert souboru SOLIDEO

Koncert souboru SOLIDEOV závěru listopadu se naši žáci zúčastnili zajímavého i zábavného koncertu souboru SOLIDEO, který zahrál řadu ukázek z hudební historie s využitím dobových hudebních nástrojů.

http://www.solideo.wz.cz/index.php

Projekt PROKOM – setkání v OC Pivovar

Projekt PROKOM – setkání v OC PivovarV rámci projektu na podporu žáků se SVP PROKOM proběhlo 16. 11. 2018 v OC Pivovar setkání rodičů, žáků, učitelů, speciálních pedagogů a logopedů zabývajících se vzděláním žáků s vadami řeči. Žáci předvedli, co se naučili, paní učitelky ukázaly pomůcky pro rozvoj komunikace dětí. Na setkání přišly i děti z družiny, zahráli jsme si a celé setkání jsme si všichni užili.

E. Vodičková, výchovná poradkyně

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v úterý 20. listopadu od 17:00.

Ocenění Jany Bouškové

Ocenění Jany BouškovéRealizační tým veletrhu Škola Děčín 2018 vybral příspěvek naší žákyně Jany Bouškové v soutěži na téma "Co víš o profesi svých rodičů?" a ocenil ho čestným uznáním. Janě blahopřejeme!

VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2018

Ve čtvrtek 18. října se v OC Pivovar Děčín koná VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2018 – Cesta ke vzdělání a profesi, kterého se zúčastní žáci 9. tříd a žáci vycházející z nižších ročníků.

Exkurze do Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem

Exkurze do Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem Ve středu 3. 10. a ve čtvrtek 4. 10. 2018 navštívili žáci druhého stupně Muzeum civilní obrany v Ústí nad Labem. Děti si prohlédly muzeum vybudované v bývalém protileteckém krytu z roku 1942, který ...

Důležité upozornění

Ve středu 12. září z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie nevaří jídelna ZŠ. Ve škole je v tento den upraven konec vyučování – 1. stupeň končí v 11:40 a 2. stupeň ve 12:35. 

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie je také plně mimo provoz MŠ Na Pěšině.

Podzimní kurz s Noahem - přihlášky

19. - 23. listopadu 2018 proběhne na naší škole již tradiční kurz angličtiny s rodilým mluvčím. A opět přivítáme Noaha Krauseho. Přihlášky děti obdrží do konce tohoto týdne, kurzovné je 600,-Kč/ 15 ...

Začátek školního roku 2018/2019

Pondělí 3. 9. – 1. školní den: 
 • 8:00 — 8:45
 • Výdej obědů 11:00 — 12:00. Obědy jsou přihlašovány automaticky od pondělí 3. 9., změny je potřeba nahlásit ve ŠJ nebo na www.strava.cz
Úterý 4. 9.: 
 • Žáci 1. ročníku: 8:00 — 9:40
 • Žáci 2. — 5. ročníku: 8:00 — 11:40
 • Žáci 6. — 9. ročníku: 8:00 — 11:40 (budou končit během 4. vyučovací hodiny)
Středa 5. 9. — pátek 7. 9.:
 • vyučování podle rozvrhu
 • bez odpoledního vyučování
Volitelné předměty začínají od 17. září.

Vchod do ŠD a kontakt na ŠDJako vchod do ŠD se využívá zadní vchod od hřiště

Telefon : +420 775 861 913

E-mail: charouzdovadruzina@seznam.cz

Kreativní workshop s firmou INO

Kreativní workshop s firmou INO V úterý 15. května proběhl na naší škole kreativní workshop, který jsme uspořádali ve spolupráci s firmou Interpap Office, s.r.o. Při této příležitosti naši školu navštívili učitelé z většiny ...

Ředitelské volno

Podle § 24 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel školy ve dnech od 25. 6. 2018 do 29. 6. 2018 (5 dní) z provozních důvodů volné dny (ředitelské volno). Volné dny jsou vyhlášeny v souvislosti s zahájením rekonstrukce budovy ZŠ.

Školní rok bude tedy ukončen v pátek 22. 6., kdy bude žákům rozdáno vysvědčení. Sportovní dny jsou přeloženy na pondělí 18. 6. (1. stupeň) a úterý 19. 6. (2. stupeň).

ŠD bude v provozu. V nutných případech zajistí škola dohled pro žáky, kteří nebudou moci zůstat doma, nahlaste prosím tyto žáky třídním učitelům.

Jídelna v tomto týdnu nevaří.

Den dětí - Pevnost Bynovyard 2018

Den dětí - Pevnost Bynovyard 2018 V pátek 1. června jsme již tradičně oslavili Den dětí. Stejně jako loni jsme připravili Pevnost Bynovyard, aktivity, do nichž se musely zapojit celé třídní kolektivy. Připraveno bylo 12 stanovišť, ...

O dvanácti měsíčkách ve 2. A

O dvanácti měsíčkách ve 2. AV květnu zahráli druháčci předškolákům a prvňáčkům netradiční pohádku „O dvanácti měsíčkách“. Všichni malí herci svou roli zvládli na jedničky a ještě menší diváci je za jejich snahu odměnili potleskem. Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Skvělá série ve vybíjené

Skvělá série ve vybíjenéPo vítězství v okresním kole ve vybíjené zopakovali naši mladší žáci v krajském finále v Chomutově vynikající výkon a  vybojovali skvělé druhé místo. Naši kluci byli také vyhlášeni nejlépe chytajícím družstvem turnaje. Blahopřejeme!

Plánované akce na květen a červen

15. 5.               Kreativní den na ZŠ, pro učitele děčínských ZŠ (1. st., Vv, Pč)

16. 5.               Exkurze Památník Terezín, 9. tř.

18. 5.               Vzdělávací pořad „Barma“, K. Sněžník 10:00., 6., 7. tř.

28. 5.               Volba povolání – návštěva IPS, 8. B

29. 5.               Dětský den – Pohádkový les MŠ, 9. B

1. 6.                 Dětský den ZŠ

6. 6.                 Nejúspěšnější žák, Zámek Děčín, 13:00

13. 6.               Schůzka bud. 1. třídy, 16:00

14. 6.               Volba povolání – návštěva IPS, 8. A

25. 6.               Sportovní den 1. st.

26. 6.               Sportovní den 2. st.

Děčínská školní liga miniházené aneb Hoď, běž a dej gól!

Děčínská školní liga miniházené aneb Hoď, běž a dej gól!

Turnaj úspěšně proběhl a naše házenkářky obsadily výborné 3. místo.

Dívčí turnaj silně obsazen !!!

Kdy: 10. 5. 2018
Kde: ZŠ Na Pěšině

K dnešnímu dni jsou přihlášeny tyto ZŠ:

Komenského
Kamenická
Pěšina
Libouchec
Máchovo náměstí
Tyršovka

Všem ZŠ které nejsou přihlášeny !!!!
Kdo má zájem hlaste se.
Podmínkou je družstvo 2. - 5.ročník - pouze dívky !

Můj telefon na stránce Děčínska školní liga v mini házené.
https://www.facebook.com/tonda.antonincajka

Odpoledne s knížkou 2

Odpoledne s knížkou 2 Již dlouhá léta je březen měsícem zasvěceným knize, a proto jsme letos 28. března uspořádali již 2. ročník Odpoledne s knížkou, akce, která byla určena nejen pro naše žáky, ale také pro jejich ...

Představení studie k revitalizaci Bynova

Představení studie k revitalizaci BynovaV pondělí 16. dubna proběhlo za účasti vedení města v tělocvičně naší školy setkání s občany, na kterém byla představena studie revitalizace Bynova. Tato územní studie se zabývá zmapováním momentální situace a návrhem řešení,  vychází z pečlivého průzkumu mezi obyvateli Bynova. Bude sloužit jako podklad pro přípravu projektové dokumentace.
 
 

Třídní schůzky a přijímačky na SŠ

Třídní schůzky se budou konat v pondělí 23. dubna od 17:00.

Ve dnech 12. a 16. dubna se konají přijímací zkoušky na střední školy. Žáci 9. tříd, kteří se zkoušek nezúčastní, mají zkráceno vyučování do 11:40.


Více informací

Den otevřených dveří

Ještě před zápisem do 1. ročníku ZŠ (pátek 13. dubna 2018, 8:00 - 17:00) bychom Vás chtěli pozvat na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 12. dubna 2018. Ti, kteří by se chtěli zúčastnit výuky na 1. stupni ZŠ (1. - 4. vyučovací hodinu) nebo si jen prohlédnout školu, se mohou přihlásit v kanceláři školy.

Objednací systém k zápisu do prvních tříd

Nápověda pro objednací systém zápisu do ZŠNápověda pro objednací systém zápisu do ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku naší základní školy pro školní rok 2018/2019 se bude konat v pátek 13. dubna 2018 od 8:00 do 17:00. Zapsány mohou být děti, které do 31. srpna 2018 dovrší šestého roku věku.

Mezinárodní šetření PISA 2018

Naše škola byla vybrána k účasti v hlavním šetření mezinárodního projektu PISA 2018, který je zaměřen na zjišťování úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků (žáci narození v roce 2002). Testování těchto žáků proběhne 27. 3. (7., 8. tř., 9. A) a 28. 3. (9. B), vyučování zúčastněných žáků končí ve 12:35.

Odpoledne s knížkou - pozvánka

Dovolujeme si Vás pozvat na 2. ročník Odpoledne s knížkou, který se koná ve středu 28. 3. 2018 od 13.30 do 17 hodin ve vestibulu školy. Tradičně  bude probíhat burza knih, kde si můžete vyměnit ...

LVK Klínovec 2018

LVK Klínovec 2018 Fotografie z akce

Divadelní kroužek vystoupil v ČČK

Divadelní kroužek vystoupil v ČČK Ani v novém roce nezahálíme a po dlouhé době jsme s divadelním kroužkem vystupovali mimo školu. A to hned dvakrát. Naši žáci svou hrou Stvoření světa potěšili seniory v Českém červeném kříži. 29. ...

Vítězství R. Maška v zeměpisné olympiádě

Vítězství R. Maška v zeměpisné olympiáděRíša Mašek ze 6. B zvítězil v tomto týdnu v okresním kole zeměpisné olympiády a postoupil do kraje. Blahopřejeme!

Vystoupení skupiny Emongo

Vystoupení skupiny EmongoUkázku africké kultury plnou zpěvu, tance a bubnování předvedla našim žákům skupina Emongo z DR Kongo. Po úvodní části s informacemi o své domovské zemi trojice hudebníků postupně roztancovala celou tělocvičnu. Fotografie zde

Návštěva divadla – DON QUIJOTE DE LA mANCHA

Návštěva divadla – DON QUIJOTE DE LA mANCHAVe čtvrtek 8. února navštívili žáci 7. – 9. tříd slavnou divadelní inscenaci Divadla Klauniky Brno "Don Quijote de la mAncha".
Tato didaktická klaunikyáda na motivy románu Miguela Cervantese uchopená dle vzoru J. Á. Komenského a pod režijním dohledem B. Polívky měla u našich žáků opravdu velký úspěch.

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny jsou u nás stanoveny na týden 12. – 18. 2. 2018.

Kurz s Noahem potřetí

V týdnu od 22. do 26. ledna jsme na naší škole opět hostili amerického lektora, Noaha Krauseho. Noah k nám zavítal již potřetí, aby u nás vedl kurzy angličtiny s rodilým mluvčím, a opět nezklamal. Děti, které se do kurzu přihlásily, zažily týden nabitý hrami, soutěžemi, zábavou, a především využily skvělou příležitost, jak se zbavit ostychu při používání cizího jazyka. Aby Noah také trošku poznal naše město, vzala ho v úterý paní učitelka Jílková na děčínský zámek, z něhož byl Noah úplně nadšený a již nyní plánuje další návštěvu, aby si mohl projít i další návštěvnické trasy. Jsme rádi, že se u nás Noahovi tak líbí, protože hned v pátek po skončení kurzu se děti zajímaly o to, zda budeme pokračovat i příští rok. A my již nyní můžeme slíbit, že ve spolupráci s agenturou English Focus budeme v tradici kurzů s rodilým mluvčím pokračovat i v příštích letech.
Pár fotek z kurzu naleznete v naší fotogalerii.

Konec 1. pololetí 2017/2018

Ve středu 31. ledna předají třídní učitelky a učitelé žákům výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2017/2018. Jinak tento den probíhá vyučování podle rozvrhu.
Ve čtvrtek 1. února proběhne ve třídách zhodnocení pololetí − na 1. stupni 4. a na 2. stupni 5. vyučovací hodinu. Vyučování končí po těchto hodinách, na 1. stupni v 11:40 a na 2. stupni ve 12:35.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 2. února.

Důležité upozornění

V pátek 26. ledna bude z důvodu konání voleb zkráceno vyučování. Žáci 1. stupně budou končit v 11:40 a žáci 2. stupně během 4. vyučovací hodiny (11:20 − 11:35).

Důležité upozornění

V pátek 12. ledna bude z důvodu konání voleb zkráceno vyučování. Žáci 1. stupně budou končit v 11:40 a žáci 2. stupně během 4. vyučovací hodiny (11:20 − 11:35).

Zpráva o "Stvoření světa"

Již se stává každoroční tradicí, že si náš divadelní kroužek připravuje vánoční představení, a jinak tomu nebylo ani v tomto roce. Letos jsme ovšem odbočili od tématu Vánoc a nacvičili hru Stvoření ...

Přání

PřáníVážení rodiče, milé děti, přátelé,

dovolte abych Vám jménem všech zaměstnanců popřál pohodové vánoční svátky a dobrý nový rok 2018.

Michal Slavík, ředitel školy

Autorské čtení studentů Evropské obchodní akademie

Ve středu 20. prosince 2017 naši školu navštívili studenti Evropské obchodní akademie se svým literárním programem. Čtyři studenti žákům 9. ročníků přečetli část ze své tvorby, s níž se velice často účastnili různých soutěží. Celé autorské čtení otevřelo nádherné pěvecké vystoupení s kytarovým doprovodem. Následně si žáci poslechli čtyři povídky a jednu báseň. Texty byly více než povedené, zaměřily se především na problémy dnešní doby, se kterými se často mohou setkávat i sami žáci. Ať už je to hledání sebe sama, pošramocené vztahy mezi lidmi, kyberšikana či určité postižení. Ocitli jsme se také na válečném poli, kde nám mladý voják dal možnost nahlédnout do svých myšlenek a pocitů. Tuto velice povedenou akci, při které až naskakovala husí kůže, zakončila opět jedna ze studentů se svým hudebním vystoupením. Děkujeme za velice pěkný a silný zážitek.

Pozvánka na vystoupení divadelního kroužku

Pozvánka na vystoupení divadelního kroužku

Informace k týdnu 18. – 22. 12. 2017

 • 18. 12. – 21. 12.: vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování (7., 8. hod.)
 • pátek 22. 12.: vánoční besídky, 1. st. – vyučování končí v 11:40, 2. st. – vyučování končí v průběhu 4. vyuč. hodiny (11:20 – 11:35); výdej obědů do 13:00
 • od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018 – vánoční prázdniny, škola začíná ve středu 3. 1. 2018

Mikuláš

MikulášV úterý 5. prosince navštívili Mikuláš, andělé a čerti s nadílkou děti v našich školkách i ve škole.


Pár fotografií zde

Vánoční trhy

Vánoční trhyTradiční prodejní vánoční trhy se konaly ve středu 13. prosince a ve čtvrtek 14. prosince. Zahájilo je vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením J. Říhy a poté již naši deváťáci nabízeli a prodávali vánoční výrobky našich žáků. Všem zákazníkům moc děkujeme!


Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Návštěva 3. B na HZS Děčín

Návštěva 3. B na HZS DěčínDne 14. 11. 2017 navštívila třída 3.B HZS Děčín. Děti si prohlédly celý prostor, školící místnosti, legendární tyč, po které sjíždějí hasiči a nejvíce se těšily do garáží, kde se seznámily s vozovým parkem, člunem, cisternou, podívaly se do hasičských aut, na výbavu, lezeckou stěnu, plošinu ve výšce 30 metrů a zažily i poplach. Děti se ptaly se na spousty otázek. Pan Bubník, který nás zde provázel, nám trpělivě vše ukázal, odpovídal na všetečné dotazy a na závěr nám pustil krátký akční film o práci hasičů v Děčíně a okolí.  Děkujeme, moc se nám to líbilo. 
V. Volfová
Fotografie zde

Vítězství našeho družstva v šachu

Vítězství našeho družstva v šachu Minulý týden se ve Varnsdorfu konalo Okresní kolo přeboru školních družstev v šachu Děčín 2017. Družstvo naší školy ve složení Daniel Mašek, Jaroslav Veselý, Richard Mašek a Zachar Primaričenko ve své kategorii zvítězilo a postoupilo do krajského kola. K tomuto úspěchu moc blahopřejeme!

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v pondělí 20. listopadu od 17:00.

Socks for Life – ponožtičky odeslány

Socks for Life – ponožtičky odeslány Jak jsme vás v září informovali, zapojili jsme se do projektu organizace Nedoklubko „Socks for Life“ a sbírali jsme ponožtičky pro nedonošená miminka. Během jednoho měsíce se nám podařilo ...

Důležité upozornění

V pátek 20. října bude z důvodu konání voleb zkráceno vyučování. Žáci 1. stupně budou končit v 11:40 a žáci 2. stupně během 4. vyučovací hodiny (11:20 − 11:35). Jídelna vydává obědy do 13:00.

VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2017

VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2017Žáci 9. tříd i žáci vycházející z nižších ročníků se v úterý 17. října zúčastní tradiční prezentace středních škol i firem našeho regionu Veletrh vzdělávání Škola Děčín 2017, který se koná po celý den v Centru Pivovar Děčín. Zúčastnění žáci se učí 3 vyučovací hodiny podle rozvrhu, na akci je potom v 11:20 zajištěna bezplatná autobusová doprava. Vyučování končí po průběhu akce, rozchod žáků je na místě.

Bližší informace k veletrhu na http://www.skoladecin.cz/

Prevence se strážníkem Městské policie Děčín

Ve středu 4. října 2017 navštívil po delší době naši školu strážník Městské policie Děčín Ing. Lukáš Moudrý, Dis., který měl pro naše žáky připraveny zajímavé přednášky. Žáci 6. a 7. ročníků se ...

Sběr víček UKONČEN!

Upozorňujeme rodiče a žáky, že již nebudeme sbírat víčka na charitativní účely. V Děčíně je mnoho jiných míst, kde můžete víčka odevzdat. V tomto školním roce plánuji jiné projekty, snad i efektivnější, do nichž se budou moci nejen žáci, ale rovněž jejich rodiče zapojit a pomoci tím dobré věci. O těchto projektech budete včas informováni a pevně věřím, že je přivítáte a zapojíte se stejně aktivně, jako jste sbírali víčka.
Michaela Jílková

Nabídka kroužků ve ŠD

Ve školní družině jsou na školní rok 2017/2018 nabízeny tyto kroužky:

Kroužek:Ročník:Kdy:Kroužek vede:
Sportovkyod 1. ročníkuPondělí 15:00 – 16:30J. Marešová
Fotbalod 1. ročníkuPondělí 15:00 – 16:30Z. Šavrová
Keramikaod 2. ročníkuÚterý 15:00 – 16:30M. Tesařová
Šikulové od 1. ročníkuÚterý 15:00 – 16:15Z. Šavrová
Tanečně-dramatickýod 1. ročníkuÚterý 15:00 – 16:00I. Chrustová
Malý kuchtíkod 1. ročníkuÚterý 15:00 – 16:30
Pozor změna!
H. Leibnerová,
V. Marková
Flétnaod 1. ročníkuStředa 15:00 – 16:00I. Chrustová
Počítačeod 2. ročníkuStředa 15:30 – 16:30M. Tesařová
Plaváníod 1. ročníkuStředa 16:00 – 17:00J. Marešová,
Z. Šavrová
Keramikaod 2. ročníkuČtvrtek 15:00 – 16:30Z. Šavrová
Šikovné ruceod 1. ročníkuČtvrtek 15:00 – 16:00J. Marešová

Otevřeny budou pouze kroužky, o které bude dostatečný zájem.

Školní rok 2017/2018 byl zahájen

V pondělí 4. září začal pro všechny žáky, rodiče a zaměstnance školy další školní rok 2017/2018. Pomocníci z řad deváťáků doprovodili do dvou vyzdobených prvních tříd také prvňáčky se svými rodiči, které přišel krátce pozdravit ředitel školy PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD. Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo!

Informativní schůzka ŠD pro rodiče prvňáčků

Ve středu 30. srpna v 16:00 se bude konat informativní schůzka školní družiny pro rodiče nastávajících prvňáčků. Setkání proběhne v prostorách družiny – zadní vchod od hřiště.

Omluva

Vážení rodiče,

bohužel se nám z technických důvodů nepodařilo zajistit všechna DVD se záznamem školní akademie. Tato DVD budou k dispozici na začátku školního roku 2017/2018. Za tuto nepříjemnost se moc omlouvám. Zároveň dovolte, abych všem popřál pohodové léto a pěkné prázdniny.

M. Slavík, ředitel školy

Sportovní dny

V pondělí 26. června a v úterý 27. června se konaly tradiční Sportovní dny. Fotografie ve fotogalerii ZŠ

6. B na procházce Děčínem

V pátek 23. června se 6. B vydala na procházku Děčínem. Od Teplické ulice jsme vystoupali na Pastýřskou stěnu, pokochali se panorámaty a vydali se přes Tyršův most na děčínský zámek, kde jsme ...

Miniházená

Také letos na naší škole mohli žáci navštěvovat kroužek miniházené. Ve fotogalerii je několik fotek z tohoto kroužku.

Závěr školního roku 2016/2017

 • Sportovní dny
  • 1. stupeň: pondělí 26. 6., od 7:45, předpokládaný konec ve 12:00
  • 2. stupeň: úterý 27. 6., od 8:00, předpokládaný konec ve 12:15
  • pondělí 26. 6. – 2. stupeň: podle rozvrhu bez odpoledního vyučování; úterý 27. 6. – 1. stupeň: vyučování končí v 11:40
 • Středa 28. 6. a čtvrtek 29. 6. – třídnické práce, vybírání a rozdávání učebnic
  • 1. stupeň: vyučování končí v 11:40
  • 2. stupeň: vyučování končí během 4. vyučovací hodiny (11:15 – 11:30)
  • obědy jsou vydávány do 13:00
 • Pátek 30. 6. – vydávání vysvědčení, 1 vyučovací hodina, obědy jsou vydávány 10:45 – 12:00
 • Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017 (8:00 – 8:45)

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/2018Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Třeťáci na ozdravném pobytu v Kytlicích

Třeťáci na ozdravném pobytu v Kytlicích Žáci třetích ročníků prožili úžasný týden v Kytlicích v penzionu U Skály.Děti byly v jednom kuse zaměstnány známými i neznámými sportovními aktivitami. Hrály vybíjenou s mega míčem, vybíjenou ...

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků (2017/2018) se koná v úterý 13. 6. 2017 v 15:30 ve sborovně školy (u kanceláří).

Pozvánka na akci projektu Prokom

PozvánkaPozvánka

6. B na výletě v Liberci

Ve středu 7. června vyrazila 6. B na výlet do Liberce. Navštívili jsme nejdříve botanickou zahradu, která hýřila všemi barvami nejen ve sklenících, ale rovněž venku. Děti zde dostaly hodinový ...

4. A a 4. B ve Starých Splavech

4. A a 4. B ve Starých Splavech Třídy 4. A a 4. B se ve dnech 29. 5. – 2. 6. vypravily na ozdravný pobyt ve Starých Splavech. Počasí nám přálo, užili jsme si her u Máchova jezera, získávali jsme klíče a indicie k dobytí pevnosti Boyard. Navštívili jsme také zoopark v Doksech a po jezeře se projeli na parníku Hynek. Teď už jen vzpomínáme na hezké zážitky.

Několik fotografií:
http://www.zsbynov.cz/i-alba-ozdravny-pobyt-4-a-260

 

Den dětí - Pevnost Bynovyard

Den dětí - Pevnost Bynovyard V pátek 2. června jsme již tradičně oslavili Den dětí, i když tentokrát trochu netradičně. Nechali jsme se tak trošku inspirovat Pevností Boyard a připravili pro děti 14 disciplín, kde nebojovaly ...

Pohádkový les 2017

Pohádkový les 2017 Ve středu 31. května jsme s 8. B připravili Pohádkový les pro děti z našich dvou školek. Na okružní trase bylo 8 stanovišť, kde děti přivítali Mimoňové, víly, čertík, piráti, král, kuchtík, ...

Den dětí - oznámení

V pátek 2. června oslavíme na naší škole již tradičně Den dětí. Tentokrát se ponese v duchu kolektivního zápolení, víc ovšem neprozradíme, protože je to novinka a tudíž velké překvapení. Děti by měly přijít sportovně oblečeny (s největší pravděpodobností nezůstanou zcela čisté), s sebou pití a svačinu.

Školní akademie 2017

Školní akademie 2017Fotografie ze Školní akademie 2017, která se konala ve čtvrtek 18. května v Městském divadle Děčín, si můžete prohlédnout ve Fotogalerii ZŠ. Moc děkujeme fotografovi panu Milanu Imríškovi, který celou akci krásně nafotil.

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. volný den v termínu 19. 5. 2017. Volný den byly vyhlášen z organizačních důvodů. Školní družina a jídelna budou v provozu.

Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky

6. a 7. třídy se zúčastní výukového programu "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky", pořádanému v rámci projektu Planeta Země 3000. Projekce se koná v Kině Sněžník v pátek 12. 5. 2017 v 11:45 hodin, délka programu je přibližně 65 - 70 minut. Cena je 60 Kč, na dopravu tam i zpět je objednán autobus.

Všeználek

VšeználekJiž dvakrát jsme přivítali budoucí prvňáčky na setkání předškolního klubu Všeználek. Všem dětem se práce velmi dařila a zaslouží velikou pochvalu.

Všeználek se bude scházet pravidelně ve čtvrtek od 14:30 do 15:30. Těšíme se na další spolupráci. Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Akademie 2017

Akademie 2017

Školní akademie – čtvrtek 18. 5. od 17:00 – Městské divadlo Děčín

Vstupenky na akademii budou v prodeji od čtvrtka 11. 5. 2017 v kanceláři školy (p. Morongová), a to vždy mezi 8:00 – 15:00. Jestliže p. Morongovou v tuto dobu nezastihnete, možno volat na tel. č. 775 861 912.

Cena vstupenky je 70 Kč. Prodáváme maximálně 2 vstupenky na rodinu.

Kapacita je omezená, v případě velkého zájmu je možno zdarma navštívit v divadle dopolední generální zkoušku 18. 5. 2017 od 9:00.

Pro zájemce by měl být k dispozici i videozáznam celé akademie na DVD. 

Čtecí mejdan v 2. B

Děti z 2.B udělaly přehlídku svých přečtených knížek, včetně masek a rekvizit. Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Třídní schůzky a přijímačky na SŠ

Třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 20. dubna od 17:00.

Ve dnech 12. a 19. dubna se konají přijímací zkoušky na střední školy. Žáci 9. tříd, kteří se zkoušek nezúčastní, mají zkráceno vyučování do 11:40.

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím byl opět super.

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím byl opět super.

V týdnu od 3. 4. – 7. 4. jsme na naší škole, ve spolupráci s agenturou English Focus, již podruhé realizovali kurz výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím. V pondělí jsme proto po roce opět přivítali Noaha Krauseho z USA. Kurzu se zúčastnilo celkem 42 žáků, z toho 24 ze 6. a 7. ročníků a 18 osmáků a deváťáků. Mnohé děti Noaha už znaly a stejně jako loni se mohly těšit na hodiny nabité aktivitami, zaměřenými především na konverzaci a zbavení se ostychu při používání cizího jazyka.

Noah si také tentokrát děti svou bezprostředností okamžitě získal. Žáci si pochvalovali nejen styl jeho výuky, ale i jeho přístup a mnozí se chlubili, jak se jim už rozšířila slovní zásoba. Nemenší byla radost z toho, že se s Noahem dokážou domluvit pouze anglicky, protože děti často cítí ostych a mají strach z chybování. To tady ale vůbec nehrálo roli - zapojeni byli všichni, všichni si byli sobě rovni a všichni si to báječně užili. Však se můžete sami přesvědčit z fotek. O to smutnější bylo páteční loučení. Noah na konci kurzu rozdal žákům certifikáty o absolvování kurzu, na oplátku dostal diplom pro nejlepšího učitele a od některých žáků malé dárky na památku.

Stejně jako loni se děti ptaly, jestli Noah přijede i v příštím školním roce. Vzhledem k tomu, že se Noahovi na naší škole velmi líbí (o čemž svědčí i to, že v tomto týdnu měl mít dovolenou, ale kvůli nám ji o týden posunul), jsme předběžně domluveni na další spolupráci. No není to báječné?
Mrkající

Fotky z kurzu si můžete prohlédnout zde: http://www.zsbynov.cz/in-alba-anglictina-s-noahem-ii-229

Michaela Jílková

Úklidová akce v Bynově

Uklidme_svet_Uklidme_Cesko_2017Uklidme_svet_Uklidme_Cesko_2017

Den otevřených dveří

Ještě před zápisem do 1. ročníku ZŠ (pátek 7. dubna 2017, 8:00 - 17:00) bychom Vás chtěli pozvat na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 6. dubna 2017. Ti, kteří by se chtěli zúčastnit výuky na 1. stupni ZŠ (1. - 4. vyučovací hodinu) nebo si jen prohlédnout školu, se mohou přihlásit v kanceláři školy.

Odpoledne s knížkou

Odpoledne s knížkou Dne 28. března 2017 bylo nejen pro naše žáky, ale i pro mladší děti či děti z jiných škol připraveno projektové Odpoledne s knížkou. Akce představovala jakési vyvrcholení března, měsíce knih, na ...

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím - informace

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím - informaceV pondělí 3. dubna 2017 začíná jazykový kurz s lektorem Noahem Krausem. Děti nic nepotřebují, v příloze naleznete seznamy a časový rozpis, kdy se lekce konají. Děti již byly informovány v průběhu minulého týdne.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku naší základní školy pro školní rok 2017/2018 se bude konat v pátek 7. dubna 2017 od 8:00 do 17:00. Zapsány mohou být děti, které do 31. srpna 2017 dovrší šestého roku věku.

Zákonní zástupci, kteří přijdou s dětmi k zápisu, s sebou přinesou:
- občanský průkaz
- rodný list dítěte

Pokud se zákonný zástupce nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném termínu, je povinen dítě přihlásit k zápisu k povinné školní docházce do 30. dubna 2017.

Dítě bude zapsáno v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.


Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ekologický program Tonda Obal na cestách

Ekologický program Tonda Obal na cestáchV úterý 21. března se žáci 1. – 7. tříd v ekologickém programu společnosti EKO-KOM "Tonda Obal na cestách" věnovali tématu třídění a recyklace odpadu. Zábavná interaktivní beseda spojená s hrou chtěla žáky především přesvědčit, že třídit odpad má smysl.   Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Zkrácené vyučování

Ve středu 22. 3. bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie vyučování končit ve všech třídách v 11:40. Jídelna tento den nevaří.

Plánované akce na březen a duben

 • 21. 3.: ekologický program „Tonda obal na cestách“, 1. – 7. tř.
 • 15., 21., 22. 3.: volba povolání, návštěva IPS, 8. tř.
 • 28. 3.: Odpoledne s knížkou
 • 3. – 7. 4.: kurz anglického j. s rodilým mluvčím, přihlášení žáci
 • 4. 4.: divadelní představení „Ať žijí strašidla“, 1. stupeň; 50 Kč
 • 6. 4.: Den otevřených dveří
 • 7. 4.: zápis do 1. ročníku ZŠ
 • 12. a 19. 4.: přijímací zkoušky na SŠ, 9. třídy

Pro lepší školu

Pro lepší školu

Naše základní škola právě začíná realizovat projekt s názvem PRO LEPŠÍ ŠKOLU, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003731, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Doba realizace projektu je od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019. Hlavním cílem projektu realizovaného na ZŠ je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU.

Projekt je zaměřen na extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – vznikne Čtenářský klub pro žáky ZŠ a Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, bude probíhat doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Dalším aktivity projektu jsou pak zaměřeny na profesní rozvoj pedagogů ZŠ.

 

 

 

Informace − konec 1. pololetí 2016/2017

Organizace výuky v závěru pololetí a prázdniny: 
 • 1. pololetí školního roku 2016/2017 bude ukončeno v úterý 31. ledna 2017 − hodnocení pololetí a rozdávání výpisů z vysvědčení proběhne na 1. stupni 4. vyučovací hodinu a na 2. stupni 5. vyučovací hodinu, po těchto hodinách vyučování končí
 • ve středu 1. února a ve čtvrtek 2. února probíhá vyučování podle rozvrhu
 • jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 3. února a na ně navazují děčínské jarní prázdniny do 12. února 2017

Přání

PřáníVážení rodiče, milé děti, přátelé,

dovolte abych Vám jménem všech zaměstnanců popřál pohodové vánoční svátky a dobrý nový rok 2017.

Michal Slavík, ředitel školy

Informace k týdnu 19. – 22. 12. 2016

 • pondělí 19. 12. – vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování (7., 8. hod.)
 • úterý 20. 12. – filmové představení v Kině Sněžník:
  • 1. st. – od 10:00 "Trolové", vyučování končí po návratu z akce v cca 12:00
  • 2. st. – od 8:00 "Zootropolis", vyučování končí během 4. vyuč. hodiny (11:20 – 11:35)
 • středa 21. 12. – vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování (7., 8. hod.), od 9:00 mezitřídní turnaj chlapců 2. st. v malé kopané
 • čtvrtek 22. 12. – vánoční besídky, 1. st. – vyučování končí v 11:40, 2. st. – vyučování končí v průběhu 4. vyuč. hodiny (11:20 – 11:35)
 • od pátku 23. 12. 2016 do pondělí 2. 1. 2017 – vánoční prázdniny, škola začíná v úterý 3. 1. 2017

Divadelní kroužek vystupoval v Jílovém

Divadelní kroužek vystupoval v Jílovém Náš divadelní kroužek byl pozván, aby zahrál na zámku v Jílovém. Na představení jsme pilně nacvičovali, díky jílovské kulturní referentce, paní Hlinkové, se dvě zkoušky odehrály přímo na zámku. Den ...

Pozvánka

Pozvánka

Vánoční trhy

Vánoční trhyChtěli bychom Vás pozvat na tradiční prodejní vánoční trhy s nabídkou výrobků našich žáků, které se konají ve středu 14. prosince a ve čtvrtek 15. prosince vždy od 11:00 do 16:30 v prostorách nové hudebny (u kanceláře školy).

Dále jste zváni na představení divadelního kroužku, "Vánoční humoresky" budete moci vidět ve středu 14. prosince ve 14:00 a 15:30 hod.      
Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Pozvánka na adventní vystoupení Divadelního kroužku

Pozvánka na adventní vystoupení Divadelního kroužkuDovolujeme si Vás pozvat na adventní představení Bynovského divadelního kroužku. Kromě našich malých herců budou v Jílovém probíhat také vánoční dílničky a 3. adventní koncert Českolipského pěveckého sboru.

Návštěva Mikuláše

Návštěva MikulášeMikuláš, andělé a čerti navštívili s nadílkou děti v našich školkách i ve škole. Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Škola Děčín 2016

Škola Děčín 201620. ročník VELETRHU ŠKOLA DĚČÍN 2016 se uskuteční 6. a 7. prosince 2016 v Centru Pivovar Děčín. Zúčastní se ho žáci 9. tříd a žáci vycházející z nižších ročníků.

Info:
http://www.skoladecin.cz/

Informace k jednotné přijímací zkoušce na SŠ najdete v sekci Výchovné poradenství.

Upozornění

V pondělí 28. 11. 2016 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie vyučování ve všech třídách končit v 11:40. Místo oběda budou připraveny balíčky, v případě nezájmu je potřeba oběd na tento den odhlásit.

Třídní schůzky a volby do ŠR

Třídní schůzky se budou konat v pondělí 14. listopadu od 17:00.

Zároveň se 14. 11. 2016 od 16:30 do 18:00 konají v kanceláři školy volby do Školské rady ZŠ Děčín IX.

Speak Up! – Soutěž v debatování

Speak Up! – Soutěž v debatování V úterý 8. listopadu 2016 hostila naše škola soutěž České debatní společnosti „Speak Up“.  S organizací pětičlennému týmu pomáhaly i naše paní učitelky, Michaela Jílková a Pavla Dvořáková, které se ...

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. volný den v termínu 18. 11. 2016. Volný den byly vyhlášen z provozních důvodů.

Víčka, sbíráme víčka

Naše škola byla oslovena ředitelkou Střední školy lodní dopravy a technických řemesel, Mgr. J. Férovou s žádostí o pomoc. Jejich žačka již dva roky spolupracuje s nadací Andělé bez křídel, pro niž ...

Koncert O. Lounové

Ve středu 12. října se v prostorách nové hudebny konal koncert s výchovnými prvky O. Lounové. Po jeho skončení se uskutečnila autogramiáda a Olga věnovala všem zájemcům fotky s podpisem. Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Kroužek miniházené s novým vybavením

Také letos na naší škole pokračuje kroužek miniházené, který vedou pan Antonín Čajka a paní učitelka, Mgr. Yveta Jiránková. Letos navíc škola od svazu házené dostala nové branky a nové míče jako odměnu za aktivní pokračování v děčínské lize a rovněž za pokračování kroužku na škole. Malým házenkářům přejeme v novém školním roce hodně úspěchů a hodně vstřelených branek.

Fotky od pana Čajky naleznete zde: http://www.zsbynov.cz/i-alba-krouzek-minihazene-p-156

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. volné dny v termínu 24. a 25. 10. 2016. Volné dny byly vyhlášeny z provozních důvodů.

Hudební svátek k výročí otevření bynovské školy

Ve středu 5. října ožil děčínský zámek neobyčejným hudebním svátkem. V rámci oslav 30. výročí otevření ZŠ a MŠ v Děčíně – Bynově se za aktivní spolupráce několika subjektů představila hudební ...

Zkrácené vyučování

V pátek 7. 10. 2016 bude z provozních důvodů (krajské volby) končit vyučování na 1. stupni v 11:40 a na 2. stupni v průběhu 4. vyučovací hodiny (11:20 – 11:35).

Branný den

Branný denV pátek 23. 9. uspořádalo Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem v areálu školy pro žáky 3. - 9. tříd Branný den. Žáci se dozvěděli o pravidlech chování při mimořádných situacích a při evakuaci, se záchranářem si zopakovali základy zdravovědy, seznámili se s fungováním Armády ČR a zastříleli z airsoftových zbraní. Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Kroužky angličtiny

Kroužky angličtinyAgentura Clever nabízí pro zájemce z naší školy placené kroužky angličtiny, které by se konaly v budově školy v době fungování školní družiny. Informace a kontakt na agenturu najdete v přiloženém letáku.

Začal školní rok 2016/2017

Začal školní rok 2016/2017Ve čtvrtek 1. září začal pro žáky, rodiče a všechny zaměstnance školy další školní rok 2016/2017. Pomocníci z řad deváťáků doprovodili do vyzdobených prvních tříd 54 prvňáčků se svými rodiči. Všechny přišel krátce pozdravit také ředitel školy PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD. a byl tak v jedné ze tříd svědkem pasování nových žáčků králem na princezny a rytíře. Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo!


Oprava tělocvičen

Oprava tělocvičenNa hodiny tělocviku v našich tělocvičnách si budou muset žáci pár dní počkat – od konce srpna v nich probíhá tolik potřebná oprava parketové podlahové krytiny.

Schůzka ŠD

Vážení rodiče,
informativní schůzka školní družiny pro rodiče prvňáčků se bude konat ve čtvrtek 25. 8. 2016 od 16:00 hodin ve školní družině (zadní vchod od hřiště).
Děkuji, V. Marková, vedoucí ŠD

Závěr školního roku 2015/2016

 • Sportovní dny
  • 1. stupeň: pátek 24. 6.
  • 2. stupeň: pondělí 27. 6.
 • Úterý 28. 6. a středa 29. 6. – třídnické práce, vybírání a rozdávání učebnic
  • 1. stupeň: vyučování končí v 11:40
  • 2. stupeň: vyučování končí během 4. vyučovací hodiny (11:15 – 11:30)
 • Čtvrtek 30. 6. – vydávání vysvědčení, 1 vyučovací hodina, obědy jsou vydávány 10:45 – 12:00

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků (2016/2017) se koná ve středu 22. června 2016 v 16:00 ve sborovně školy. Na setkání se těší budoucí třídní učitelé 1. A Mgr. Martina Krejčíková a 1. B Mgr. Radek Volevecký.

Pozvánka na závěrečné představení divadelního kroužku

Pozvánka na závěrečné představení divadelního kroužku

Divadelní kroužek vystoupil v děčínském divadle.

V pátek 3. června se v Městské divadle děčín konal již tradiční galavečer Studenti sobě, kde se mohou představit žáci všech děčínských základních a středních škol. Takže náš divadelní kroužek nemohl ...

Nejlepší žák roku 2016

Nejlepší žák roku 2016

V pondělí 30. 5. 2016 ocenila primátorka statutárního města Děčín Mgr. Marie Blažková, společně se svými náměstky Mgr. Hanou Cermonovou a Ing. Jiřím Andělem, CSc. a vedoucí odboru školství Mgr. Ivou Bajerovou nejlepší žáky v roce 2016. Za naši školu byli oceněni:

1. Daniel Mašek, 7. A, 13 let

- nadaný žák, ve školní práci má dlouhodobě výborné výsledky a pravidelně reprezentuje školu v soutěžích a olympiádách, v letošním roce zvítězil v okresním kole zeměpisné olympiády a v krajském kole se umístil na skvělém šestém místě, ve volném čase hraje závodně šachy a věnuje se potápění.

2. Daniel Vogel, 9. B, 15 let

- nadaný žák, dlouhodobě dosahuje výborných výsledků ve školní práci, skvěle reprezentuje školu v mnoha soutěžích a olympiádách - v tomto školním roce postoupil 6x do okresního kola a v dějepisné a matematické olympiádě do krajského kola, ve volném čase se věnuje karetní hře Pokémoni, ve které se v roce 2015 zúčastnil MS v Bostonu, rád hraje ve školním divadelním kroužku.

Oceněným byly předány věcné dary a na závěr bylo připraveno pohoštění.

Škola oceněným žákům gratuluje.

 

Pohádkový les - deváťáci pro MŠ

Pohádkový les - deváťáci pro MŠDen dětí si holčičky a kluci z našich školek opravdu užili - deváťáci pro ně připravili cestu pohádkovým lesem... Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Dny IZS 2016

Poslední dva květnové dny patřily v naší škole již tradiční akci Dny Integrovaného záchranného systému. Už v březnu jsem kontaktovala ty správné lidi, v posledních dvou týdnech jsme akci "doladili", ...

Druhé kolo Děčínské školní ligy v mini házené se odehrálo v areálu Kocanda Děčín

Dne 20 května  se za slunečného počasí odehrálo další kolo Děčínské školní ligy v mini házené, tentokrát  pro žáky  4. a 5. tříd.  Turnaje se zúčastnilo celkem osm  základních škol, z nichž se ...

Informace ke Dnům IZS

V pondělí 30. května a v úterý 31. května na naší škole proběhnou, ve spolupráci s Policií ČR, Českým červeným křížem, Hasičským záchranným sborem, jednotkou sboru dobrovolných hasičů z Boletic a ...

Páťáci v planetáriu

Ve středu 18. května se žáci pátých tříd vydali do teplického planetária a hvězdárny, aby se dozvěděli něco zajímavého o vesmíru, planetách nebo souhvězdích. Podmínky pro pozorování oblohy ve hvězdárně nebyly ten den sice nejlepší, ale děti si alespoň mohly prohlédnout výkonné hvězdářské dalekohledy. Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Kurz angličtiny - týden s Noahem

V týdnu od 16. 5. - 20. 5. jsme na naší škole, ve spolupráci s agenturou TalkTalk, realizovali kurz výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím. V pondělí jsme proto přivítali pana Noaha Krauseho z ...

Akce

Akce Ve středu 18. května proběhnou v OC Pivovar akce 4. ročníku "Dne bezpečnosti silničního provozu", kterých se dopoledne zúčastní 2. A, 4. A a 4. B.

Dále ve středu 18. května navštíví 5. třídy Planetárium Teplice.

Projektový den "Ovoce do škol"

V úterý 17. května proběhne na 1. stupni v rámci projektu Ovoce do škol projektový den věnovaný zdravé výživě. Vyučování žáků 1. stupně končí po 4. vyučovací hodině.

Informace ke kurzu angličtiny TalkTalk (16. - 20. 5.)

Kurz bude probíhat v rámci běžné výuky, pouze na 3 hodiny denně budou přihlášení žáci s lektorem angličtiny, kterým bude pan Noah Krause z USA.Výuka bude probíhat v učebně cizích jazyků podle ...

Dopoledne s dravci

Dopoledne s dravciV úterý 10. května připravila obecně prospěšná společnost Zayferus pro naše žáky výukový program věnovaný dravým ptákům a modernímu sokolnictví. Při úvodní části programu si děti dravce zblízka prohlédly, dozvěděly se hodně zajímavých informací a své znalosti si hned vyzkoušely v kvízu o drobné ceny. V hlavní letové části programu sokolníci předvedli divákům dravce při volném letu, několik ukázek sokolnického cvičení těchto ptáků a především dravce při lovu s užitím maket jejich přirozené kořisti. Výborně připravený a zorganizovaný program si děti za pěkného počasí skutečně užily. Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Divadelní kroužek na prvomájových oslavách

Jak jsme Vás již informovali, v neděli 1. května 2016, měl nás divadelní kroužek vystoupení na oslavách 1. máje v Jílovém. Děti zahrály scénky s názvem Mafie a staronovou TV Nohu s novým hereckým ...

Tvorba maskota pro vodní elektrárnu Vodní stráně

Tvorba maskota pro vodní elektrárnu Vodní stráněDěvčata, která navštěvují volitelný předmět Keramika paní učitelky Törökové, se zúčastnila soutěže Nadace ČEZ a vytvořila několik povedených návrhů maskota přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Fotografie ve Fotogalerii ZŠ.

Třídní schůzky a přijímací zkoušky na SŠ

Třídní schůzky se budou konat v pondělí 18. dubna od 17:00.

15. dubna se konají přijímací zkoušky na střední školy a žáci 9. tříd mají ve škole volný den.

Plánované akce na duben a květen

 • 5. 4. − preventivní pořady Městské policie Děčín "Šikana a kyberšikana", 5. tř.
 • 14. 4. − divadelní představení "Vinnetou", MD Děčín od 9:00, 6. tř., 50 Kč
 • 15. 4. − projekce filmového festivalu "Jeden svět", Kino Sněžník,  od 8:00, 7. tř., 40 Kč
 • 22. 4. − exkurze "Památník Terezín", 9. tř.
 • 2., 3. 5. − preventivní pořady Městské policie Děčín "Právní zodpovědnost, morálka a právo, návyk. látky a zákon, atd.", 8., 9. tř.
 • 3. 5. − program k volbě povolání, IPS Děčín,  od 8:00, 8. A
 • 4. 5. − výukový program "Filipíny − za obry a trpaslíky", Kino Sněžník,  od 11:45, 6., 7. tř., 60 Kč
 • 10. 5. − výukový program "Dravci", hřiště Union Děčín,  od 9:00, 1. a 2. st., 50 Kč
 • 13. 5. − filmová projekce s besedou "Nicholas Winton − Síla lidskosti", Kino Sněžník,  od 10:30, 8., 9. tř., 40 Kč
 • 25. 5. − program k volbě povolání, IPS Děčín,  od 8:00, 8. B 

Turnaj v házené 16. 3. 2016

Ve středu 16. března proběhl na naší škole turnaj v házené. Turnaj byl uspořádán v rámci kroužku házené, který na naší škole funguje pod vedení trenéra Tondy Čajky a paní učitelky, Mgr. Yvety Jiránkové. Zúčastnily se 4 týmy, z nichž 3 byly tvořeny malými sportovci z naší školy (Pěšáci, Pěšina a Bynov) a na hostování přijel tým SK NH Louka z okresu Most. Turnaj byl napínavý do posledního okamžiku, nakonec na nájezdy vyhrál tým Pěšina. Vítězům gratulujeme a jsme rádi, že naše škola může poskytnout našim žákům možnost kvalitního trávení volného času.

Jarní prázdniny

7. března — 13. března 2016

Návštěva mýdlárny

24. února se děti z  2. A vydaly do mýdlárny RUBENS v Růžové u Děčína, aby se dozvěděly, jak se vyrábí mýdlo. Seznámily se s jeho ruční výrobou a některými voňavými příměsemi, které se do mýdel přidávají. Děti si také přírodní mýdla samy rytím upravily a zabalily. Zážitkem bylo i vyzkoušení "chodníků naboso", kde se děti mohly projít po různých materiálech. Počasí výletníkům přálo a exkurzi do mýdlárny si určitě užili. Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Taje Thajska

Fotograficko-filmovou projekci cestovatelů Kateřiny a Miloše Motani "Taje Thajska – z opičího města za královskou kobrou" navštíví v pondělí 22. 2. v Kině Sněžník žáci 5. A a 5. B. Začátek projekce: 8:15. Cena: 50 Kč.

Dan Mašek opět postupuje v zeměpisné olympiádě

Dan Mašek opět postupuje v zeměpisné olympiáděDan Mašek ze 7. A s přehledem zvítězil v okresním kole zeměpisné olympiády. Stejně jako vloni tak postupuje do krajského kola. Budeme držet pěsti!

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠK zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2016/2017 přišlo v pátek 5. února 53 dětí. Budoucí prvňáčci mohli ukázat, co všechno dovedou a jak jsou na školu připraveni. Také si ale pohráli v herně, pochutnali si na připravených dobrotách a odnesli si malý dárek a pamětní list. Doufáme, že se jim ve škole líbilo. Fotografii najdete ve fotogalerii

Besedy s preventistou Městské policie

Besedy s preventistou Městské policie V těchto dnech na naší škole proběhla série preventivních přednášek, kterou se nám podařilo uskutečnit ve spolupráci s preventistou Městské policie v Děčíně, Ing. Lukášem Moudrým.V úterý, 26. 1. ...

Pec nám spadla...

Pec nám spadla... Ve středu, 20. 1. 2016, proběhla na VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní akce s názvem „Pec nám spadla, přijďte nám ji postavit…“, která byla určena deváťákům, kteří se v tomto období rozhodují, ...

Den otevřených dveří

Ještě před zápisem do 1. ročníku ZŠ (pátek 5. února 2016, 8:00 - 17:00) bychom Vás chtěli pozvat na Den otevřených dveří, který se bude konat ve středu 3. února 2016. Ti, kteří by se chtěli zúčastnit výuky na 1. stupni ZŠ (1. - 4. vyučovací hodinu) nebo si jen prohlédnout školu, se mohou přihlásit v kanceláři školy.

Konec 1. pololetí

Informace k organizaci konce 1. pololetí 2015/2016:
 • za 1. pololetí školního roku 2015/2016 bude žákům ve čtvrtek 28. ledna 2016 vydán výpis z vysvědčení
 • hodnocení pololetí a rozdávání výpisů z vysvědčení bude na 1. stupni 4. vyučovací hodinu a na 2. stupni 5. vyučovací hodinu, po těchto hodinách vyučování končí
 • v pátek 29. ledna 2016 jsou jednodenní pololetní prázdniny

Naši žáci bodují na olympiádách

V pondělí 18. ledna proběhlo na děčínském magistrátu okresní kolo dějepisné olympiády. Barvy naší školy hájil Dan Vogel z 9. B -  a hájil je bravurně. Umístil se na skvělém 2. místě a postupuje do ...

Argubitka je, když žáci debatují

Argubitka je, když žáci debatují Třída 9. B se 13. ledna zúčastnila pilotního projektu České debatní společnosti, která se v příštím školním roce chystá spustit zbrusu novou debatní soutěž „Argubitka“. Její smysl spočívá v učení se ...

Veřejná sbírka fondu Sidus

certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce fondu SidusNaše škola se jako každoročně zúčastnila charitativní sbírky fondu Sidus. Žáci 9. tříd prodávali drobné předměty a škola tak mohla získaným obnosem přispět na vybavení dětských zdravotnických zařízení i na pomoc jednotlivým pacientům. Kupujícím i prodávajícím děkujeme.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku naší základní školy pro školní rok 2016/2017 se bude konat v pátek 5. února 2016 od 8:00 do 17:00. Zapsány mohou být děti, které do 31. srpna 2016 dovrší šestého roku věku.

1. B připravovala Vánoce zvířátkům

1. B připravovala Vánoce zvířátkůmVe čtvrtek 17. prosince se děti z 1. B vydaly do nedalekého lesa, aby připravily zvířatům pěkné Vánoce. Do krmelce donesly ovoce, zeleninu i nasbírané lesní plody... Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Představení divadelního kroužku

Představení divadelního kroužkuJak jsme vás již informovali, náš divadelní kroužek připravuje vánoční hru. Dnes proběhla poslední zkouška a na představení se můžete těšit ve středu 16. 12. po slavnostním zahájení Vánočních trhů. A protože víme, že ne všichni rodiče se na nás budou moci přijít podívat v dopoledních hodinách, odehrajeme představení ještě jednou, a to ve čtvrtek 17. 12. v 15:30. A abychom vás trošku navnadili, přikládáme několik fotek z dnešní zkoušky.
Těšíme se na Vás.
M. Jílková, P. Dvořáková a naši divadelníci Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Vánoční trhy 2015

Vánoční trhy 2015Tradiční prodejní vánoční trhy s nabídkou výrobků našich žáků se konají ve středu 16. prosince a ve čtvrtek 17. prosince vždy od 11:00 do 16:30.

Plavání 3. a 4. tříd

3. a 4. třídy zahájily plaveckou výuku a zúčastní se 10 vyučovacích lekcí v plavecké hale Aquaparku Děčín.

Žáci 3. A a 3. B jezdí na plavání každý pátek (11:20 – 12:55) od 4. 12. 2015 do 26. 2. 2016. 
Žáci 4. A a 4. B jezdí na plavání každý čtvrtek (8:00 – 9:35) od 3. 12. 2015 do 18. 2. 2016.

Návštěva Mikuláše

Mikuláš, andělé a čerti navštívili s nadílkou děti v našich školkách i ve škole. Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Škola 2015

V úterý 1. prosince navštívili naši deváťáci již 19. ročník výstavy středních škol „VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2015 – Cesta ke vzdělání a profesi“, který byl za účasti vedení města zahájen v prostorách Obchodního centra Pivovar Děčín. Vystavovatelé žákům poskytli informace o možnostech studia na střední škole ve školním roce 2016/2017 a pomohli jim tak se rozhodnout, kterou střední školu zvolit. Pozornost našich žáků, které doprovodil i ředitel naší školy M. Slavík, upoutal třeba model železnice průmyslové školy nebo výkony mladých kadeřnic a barmanů. Poprvé se na veletrhu prezentovali i zástupci děčínské hospodářské komory a děčínských firem s nabídkou profesního uplatnění po dokončení středoškolského studia. Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. volné dny v termínu 21. a 22. 12. 2015. Volné dny byly vyhlášeny z provozních důvodů.

ČESKÉ VÁNOCE JOSEFA LADY

Divadelní představení Divadla Lampion (Kladno) v MD Děčín.
Středa 16. 12. v 9:00. 2. A, 4. A

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají v pondělí 23. 11. 2015 od 17 hodin. Maximální délka vyučování žáků tento den je 6 vyučovacích hodin.

Dušičkový Halloween

Dušičkový Halloween

V pondělí 2. 11. se sešli v 5. A kostlivci, čarodějnice, smutní klaunové a jiné strašidelné bytosti, které si v kostýmech připomněli rozdíl mezi Halloweenem a českým svátkem, v kalendáři označovaným jako Památka zesnulých. Děti soutěžily v lovení jablek, zkoušely, kdo oloupe nejdelší slupku z jablka či hrušky a počítaly úlohy s tajemným podtextem. Nakonec si žáci sami vyrobili masku z dostupných materiálů a zvolili mezi sebou vítěze s nejoriginálnějším kostýmem. Samozřejmě nechyběla ani sladká odměna.

Fotografie ve fotogalerii ZŠ

Beseda s J. Kohlíčkem

Beseda s J. KohlíčkemNa téma legislativa Evropské unie besedovali 3. a 4. listopadu žáci 7. − 9. tříd s teplickým zastupitelem a bývalým poslancem Evropského parlamentu Ing. Jaromírem Kohlíčkem, Csc.

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. volný den v termínu 16. 11. 2015. Volný den byl vyhlášen z provozních důvodů.

Jak být člověkem

Zábavně-výchovný pořad P. Nováka, v kině Sněžník 3. 11. od 10:00, 2., 3., 4. třídy.
Cena 50 Kč, případně 20 Kč na MHD.

Nové číslo školního časopisu vychází

První číslo S(p)ojky tohoto školního roku je na světě! Práci našich žáků-novinářů si můžete přečíst zde: http://www.zsbynov.cz/soubor-casopis-zari-rijen-2015-108-.pdf

První schůzka divadelního kroužku

V pondělí 12. října se pod vedením pí učitelek P. Dvořákové a M. Jílkové poprvé sešel náš nově vznikající divadelní kroužek. Úvodní schůzka byla krátká, ale stačili jsme na ní domluvit spoustu ...

Nové oddělení školní družiny

Nové oddělení školní družiny1. října jsme otevřeli nové 4. oddělení ŠD, vychovatelkou oddělení je Y. Chrustová.

Nové kroužky – miniházená a divadelní kroužek

Nové kroužky – miniházená a divadelní kroužek

Zájemci se už začali učit miniházenou v nově otevřeném kroužku (viz. plakátek), paní učitelky M. Jílková a P. Dvořáková připravuje pro žáky 2. stupně kroužek divadelní.

Fotbalové dopoledne na Unionu Děčín

Naši žáci 1. a 2. tříd se 16. září zúčastnili náborové fotbalové akce na hřišti sousedního Unionu Děčín. Video si můžete prohlédnout na: https://www.youtube.com/watch?v=4WyUs-2ObiA&feature=youtu.be

3. A a 3. B v ZooŠkole

3. A a 3. B v ZooŠkole V pátek 18. září nešli žáci třetích tříd do běžné školy, ale navštívili ZooŠkolu. Ve vzdělávacím programu "Po stopách rysa" se nejprve v učebně vybavené interaktivní tabulí dozvěděli o této šelmě ...

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku V úterý 1. září zahájili žáci i učitelé naší školy nový školní rok 2015/2016. 41 prvňáčků i jejich rodiče přišli letos přivítat a pozdravit ředitel školy PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD. a také poslanec PČR Mgr. et Bc. Radim Holeček. Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo!

Několik fotografií

Začátek školního roku 2015/2016 a rozdělení dětí 1. ročníku do tříd

Nový školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. 9., kdy třídní učitelky a učitelé přivítají děti v jejich třídách v 8:00 na jednu vyučovací hodinu. Ve středu 2. 9. budou prvňáčci končit po 2 vyučovacích ...

AKTUALITY

Závěr školního roku 2023/2024

Pondělí 24. 6.: žáci 1. stupně mají Sportovní den,
Úterý 25. 6.: žáci 2. stupně mají Sportovní den,
Středa 26. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vybírání učebnic, třídnické práce),
Čtvrtek 27. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vydávání učebnic, třídnické práce),
Pátek 28. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 1 vyučovací hodinu (rozdávání vysvědčení, zhodnocení školního roku).

Výuka ve volitelných předmětech je ukončena k 14. 6.
26. a 27. 6.: jídelna vydává obědy do 13:00, 28. 6.: jídelna vydává obědy do 12:00.

Online výukové materiály

Fotografie tříd 2018/2019, 2020/2021

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign