logotyp
Login

Vnitřní řád ŠJ

Plné znění provozního řádu školní jídelny ze dne 28. 8. 2017.

Provoz školní jídelny se řídí Školským zákonem č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Stravování zaměstnanců ZŠ Na Pěšině /závodní stravování/ upravuje vyhláška o nákladech na závodní stravování č. 84/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Kolektivní smlouva.

Stravování cizích strávníků je upraveno Směrnicí k provádění doplňkové činnosti.

Provoz školní jídelny se řídí též Vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů a platnými evropskými a vnitrostátními hygienickými předpisy.

Ve školní jídelně se mohou stravovat žáci, pracovníci školy a cizí strávníci. Strava pro žáky se vydává pouze ve školní jídelně. Pro cizí strávníky se strava vydává do přinesených nádob. Konzumace stravy v jídelně není pro cizí strávníky povolena.


Strava se vydává v hodinách určených k výdeji:

 • pro cizí strávníky od 10.30 do 11.15 hodin
 • pro žáky a zaměstnance od 11.45 do 14.00 hodin

Do jídelny mají dovolen přístup pouze strávníci, kteří mají řádně zaplacené obědy. Všichni strávníci jsou povinni stravovat se v prostorách jídelny. Neodůvodněné odnášení jídla v nosiči není dovoleno, pouze ve výjimečných případech po domluvě s vedoucí jídelny. Chce-li si strávník odebírat oběd do jídlonosiče, bude veden v kategorii cizí strávník a tím bude platit za stravné plnou cenu dle kalkulace a bude mu změněna kategorie pro stravování.

Strávníci jsou rozděleni do kategorií (žáci dle věku a dospělí strávníci):

 • I. kategorie jsou žáci od 7 do 10 let 
 • II. kategorie jsou žáci od 11 do 14 let 
 • III. kategorie jsou: 
  • žáci od 15 let výše 
  • zaměstnanci školy 
  • cizí strávníci

Způsob úhrady stravného:

 • trvalým příkazem 
 • bankovním jednorázovým příkazem 
 • složením hotovosti v Komerční bance na účet školy 
 • poštovní poukázkou 
 • platba v hotovosti v pokladně školní jídelny je možná pouze pro cizí strávníky 
 • Úhrada stravného se provádí vždy na příští měsíc. Platbu je nutné provést nejpozději do 20. dne v měsíci. Obědy je možné přihlásit až po připsání částky na účet.

Přihlašování stravy se provádí každý měsíc automaticky po zaplacení stravného a po připsání částky na účet. Strávníci, kteří platí úhradu složenkou, musí přinést stvrzenku o zaplacení, aby jim mohla být strava přihlášena.
V případě nepřítomnosti musí být strávník ústně nebo telefonicky odhlášen. Oběd je nutné odhlašovat 1 den předem (vždy do 14.00 hod.)

V době nemoci nemohou žáci odebírat dotovanou stravu /kromě prvního dne nemoci/ a musí se odhlásit nebo uhradit plnou hodnotu oběda – tj. včetně mzdových a režijních nákladů (Vyhl. 107/2005 Sb.). V případě neodhlášeného a neodebraného jídla může školské zařízení požadovat na strávníkovi úplatu za uvařené jídlo včetně režijních nákladů.

Pro zahájení stravování žáků a pracovníků školy je podmínka odebírání stravy nejméně 3x týdně, ve výjimečných případech 1x týdně. Pro cizí strávníky je podmíněn odběr stravy min. 10 dní v měsíci.

Ke stravování je nutno se přihlásit nejpozději 24 hodin před započetím stravování. Výdej stravy je pouze na Dc kartu
a žeton. 
Dc karta je prodána za 89,- Kč a žeton 115,- Kč

V případě zapomenutí Dc karty se strávník ohlásí v pokladně jídelny a dostane náhradní stravenku. V případě ztráty Dc karty je nutné tuto skutečnost ohlásit v pokladně jídelny a zakoupit novou.

Změna v jídelníčku je vyhrazena vedoucí ŠJ.

Strávníkovi nevzniká nárok na přídavek stravy.

Nárok na odběr stravy za zvýhodněné úplaty nelze poskytovat v době školních prázdnin, ředitelského volna a nemoci.

Změny v údajích strávníka je nutné bezprostředně oznámit.

Připomínky se vyřizují u vedoucí školní jídelny.

V Děčíně 28. 8. 2017

Zita Jetmarová, vedoucí školní jídelny
PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD., ředitel školy

Zpět na hlavní výpis

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Na Pěšině

obrázek
Telefon
ZŠ: +420 412 544 271
MŠ Na Pěšině:+420 775 861 916
MŠ Rudolfova: +420 775 861 917


E-mail: zsbynov@seznam.cz

AKTUALITY

Závěr školního roku 2023/2024

Pondělí 24. 6.: žáci 1. stupně mají Sportovní den,
Úterý 25. 6.: žáci 2. stupně mají Sportovní den,
Středa 26. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vybírání učebnic, třídnické práce),
Čtvrtek 27. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vydávání učebnic, třídnické práce),
Pátek 28. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 1 vyučovací hodinu (rozdávání vysvědčení, zhodnocení školního roku).

Výuka ve volitelných předmětech je ukončena k 14. 6.
26. a 27. 6.: jídelna vydává obědy do 13:00, 28. 6.: jídelna vydává obědy do 12:00.

Online výukové materiály

Fotografie tříd 2018/2019, 2020/2021

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign