logotyp
Login

Odpady? Konec záhady!

Odpady? Konec záhady!
Projekt „Odpady? Konec záhady!“ je určen předškolním dětem v mateřských školách a dětem mladšího školního věku na I. stupni základních škol. Smyslem projektu je seznámit děti poutavou a hravou formou s problematikou odpadů – co je to odpad, jak vzniká, jak ho poznáme, co s ním máme dělat, a co s ním nemáme dělat, jak předcházet jejich vzniku. A také – jaké jsou dopady produkce odpadů na přírodu, na jednotlivé složky životního prostředí a kterak problematika produkce, nakládání a likvidace odpadů souvisí s trvale udržitelným rozvojem. Projekt také reaguje na velké množství aktivit jednostranně zaměřených pouze na recyklaci a separaci odpadu. Předkládaný projekt je zaměřen v souladu s Výzvou na prevenci vzniku odpadů a osvojení mitigačních přístupů v dané oblasti.
K dosažení tohoto cíle byl zvolen kompaktní mix výstupů. Setkávání s dětmi a žáky poslouží k přenosu informací a k položení základů zdravých návyků v oblasti nakládání s odpady a předcházení jejich tvorbě. Pracovní listy poslouží k upevnění předávaných informací a ke snadnějšímu pochopení sdělovaných informací. Literární a výtvarná soutěž dále upevní nabyté vědomosti a emoce s tím spojené děti vyjádří nonverbálně kresbou, prostorovou instalací či drobným literárním dílkem. Pro vyšší motivaci a pro šíření výstupů projektu jako příkladu dobré praxe bude vydán almanach s nejlepšími pracemi, jejich autoři pak budou slavnostně odměněni. Nedílnou součástí projektu je také přiměřená a efektivní propagace.
Cílovými skupinami projektu ale nejsou jen děti předškolního a mladšího školního věku, ale také jejich rodiče, kteří budou s dětmi řešit některé pracovní listy formou domácích úkolů. Poslední skupinou jsou studenti Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, kteří budou s různou intenzitou participovat na jednotlivých aktivitách projektu.
Projektový tým bude dále zahrnovat dva pracovníky MAS Český sever, z. s., jednoho v pozici manažera projektu, který bude mít na starost především administrativu a organizační zajištění projektu. Druhý pracovník bude garantem věcné části (obsahu), tuto pozici bude zastávat Ing. Mgr. Marek Hartych, absolvent Biologické fakulty JČU a Zemědělské fakulty ČZU. Vzhledem k povaze projektu budou k realizaci přizváni externí odborníci. Garantem didaktické části (formy) bude Mgr. Roman Kroutek Ph.D., vysokoškolský pedagog z Katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem. Dále plánujeme přizvání dvou odborníků z praxe, kteří mají dlouholeté zkušenosti s realizací obdobný či srovnatelně náročných projektů v mateřských a základních školách. Ti budou mít v rámci projektového týmu funkci konzultantů a prostředníků mezi nositelem projektu a mateřskými a základními školami. Důležitým členem podpůrného týmu bude také lektor pro výtvarné workshopy, který realizoval tuto činnost v loňském roce v rámci projektu „Z pohádky do pohádky“. Lektor disponuje patřičným know-how a má dobré kontakty na zapojené školy. Těchto zkušeností a vazeb využije i v rámci tohoto projektu.
Projekt potrvá od února 2017 do května 2018, bude mít v zásadě fázi přípravnou (tvorba náplně setkání, tvorba pracovních listů, jejich pilotní ověřování, sestavení harmonogramu), fázi realizační (vlastní setkávání, literární a výtvarná soutěž, vydání almanachu) a fázi ukončovací (evaluace, vyhodnocení projektu).
Celkové náklady na projekt byly vyčísleny na 887.760 Kč, získaná míra podpory z Národního programu ŽP činí 80 % těchto nákladů, tj. 710.208 Kč
Projekt bude realizován v okresech Děčín a Ústí nad Labem s přesahem do okresu Česká Lípa. Výsledky projektu budou šířeny především do Ústeckého kraje, v menší míře pak po celé republice.

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. ve dnech 29. 4. a 30. 4. 2024 z organizačních důvodů volné dny (ředitelské volno). V tyto dny nebude probíhat výuka, mimo provoz bude jídelna i školní družina.

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v úterý 16. dubna 2024 od 17 hodin.

Informace k zápisu do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2024/2025

obrázek

Online výukové materiály

Fotografie tříd 2018/2019, 2020/2021

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign