logotyp
Login

Jak poznat, že dítě pije alkohol nebo bere drogy?

 • Změnila se osobnost dítěte v poslední době v nějakém významném ohledu?
 • Má časté výkyvy nálad?
 • Vyhýbá se Vám? Je zlostné nebo depresivní?
 • Tráví hodně času o samotě ve svém pokoji?
 • Ztratilo zájem o školu a další aktivity (sport, koníčky), ztratilo motivaci, nadšení a vitalitu?
 • Zhoršil se jeho prospěch?
 • Přestalo trávit čas se svými starými kamarády a místo toho se přátelí s dětmi, které se Vám nelíbí??
 • Nesvěřuje se a nemluví o tom, kam chodí a co dělá?
 • Máte pocit, že se Vám doma ztrácí peníze nebo věci (peníze potřebné na alkohol, popř. drogy) nebo máte pocit, že má víc peněz, než byste očekávali (peníze získané z prodeje drog)?
 • Reaguje nepřiměřeně, když mluvíte o alkoholu a o drogách nebo se snaží změnit téma?
 • Lže nebo podvádí?
 • Pozorujete fyzické příznaky užívání drog nebo alkoholu (rozšířené/zúžené zornice, nejasné vyjadřování a myšlení, divný pach z úst)?
 • Zhoršil se vztah dítěte k ostatním členům rodiny?
 • Našli jste někdy důkaz o užívání drog nebo alkoholu, prášky, lahve?
 • Zdá se Vaše dítě být nemocné, unavené a protivné?
 • Přestalo se Vaše dítě o sebe starat, změnil se jeho styl oblečení, chodí špinavé?
 • Zdá se být méně soustředěné?

 

DOPORUČENÍ RODIČŮM, JEJICHŽ DÍTĚ MÁ PROBLÉMY S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

Co dělat

 • Jestliže je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, neváhejte zavolat lékaře. Používání drog není trestné a dítě žádný soudní postih nečeká. S člověkem pod vlivem drog nemá smysl se hádat, proto vážný rozhovor odložte na pozdější dobu.
 • Nespoléhejte na zázračné okamžité řešení, ale spíše na dlouhodobou výchovnou strategiii. Jejím základem je neodporovat a neusnadňovat pokračování v braní drog, naopak odměňovat každou změnu k lepšímu a povzbuzovat k ní. Přestože taková strategie nepřináší vždy úspěch okamžitě, ještě neznamená, že je neúčinná. Může se jednat o příliš velký problém, k jehož vyřešení potřebujete více času a spojenců.
 • Získejte důvěru dítěte a naslouchejte mu. To je těžké, zvláště když říká a hlavně dělá z hlediska rodičů nesmysly, a když hájí hodnoty pro rodiče nepřijatelné. Vyslechnout dítě ale ještě neznamená přijímat jeho stanovisko.
 • Naučte se s dítětem o drogách a alkoholu mluvit. Bude-li dítě nějakou drogu obhajovat, vyslechněte ho, ale opatřete si argumenty.
 • Uvědomte si své možnosti. Dítě, které bere drogy nebo pije, bává většinou nezralé a neschopné se o sebe postarat. Může tisíckrát pohrdat názory rodičů, ale většinou si nedokáže obstarat základní prostředky k životu, v čemž je Vaše šance a síla. Určitou základní péči jste povinni nezletilému poskytnout, ale mělo by cítit, že Vaše péče je jiná, když se chová rozumně a když ne. Cílem je, aby dítě pochopilo, že skutečná samostatnost předpokládá schopnost postarat se sám o sebe.
 • Vytvořte zdravá rodinná pravidla. Dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky bude mít jeho jednání. Mělo by mu být jasné, že je výhodné, když se bude chovat přijatelně.
 • Jestliže dospívající není ochoten ke změně, měl by nést důsledky. To se ale netýká situací, kdy je ohrožen život, např. při předávkování (teprve až vážné problémy způsobené návykovými látkami jsou často důsledkem k léčbě a ke změně).
 • Předcházejte nudě. Musíte počítat s tím, že může být nutné trávit v prvním obdobní s dítětem mnohem více času. Měl byste mít přehled, kde je, co dělá, zamyslet se nad jeho denním programem a životním stylem.
 • Pomozte mu odpoutat se od nevhodné společnosti. To má pro překonání problému často podstatný význam. Jestliže Vám potomek tvrdí, že si s lidmi, se kterými dříve bral drogy, chce jenom pobýt nebo si povídat, buď lže, nebo podceňuje nebezpečí. Někdy je možné uvažovat i o změně prostředí.
 • Posilujte sebevědomí dítěte. Najděte a udržujte křehkou rovnováhu mezi kritickým postojem vůči chování dítěte („nelíbí se nám, že bereš drogy“) a respektem vůči jeho osobnosti a lásce k němu („vážíme si tě jako člověka a záleží nám na tobě“). Je to těžké, ale nutné. Stejně nutné je i oceňovat třeba drobné pokroky a změny k lepšímu. Je také třeba vidět silné stránky dítěte, jeho možnosti a dobré záliby, které má z předchozí doby a na které lze navázat.
 • Spolupracujte s dalšími dospělými. Velmi důležitá je spolupráce v rodině. Rodiče by se měli na výchově problémového dítěte dokázat dohodnout. Jenom tak totiž nebude dítě uzavírat spojenectví s tím rodičem, který mu právě víc povolí. Důležitá je i spolupráce v rámci širší rodiny, spolupráce s léčebnými zařízeními, školou, případně s dalšími institucemi. Často až vážně míněná hrozba ústavní výchovy, nebo ohlášení krádeže v domácnosti mohou dospívajícího přimět přijmout léčbu.
 • Osvědčuje se, když rodiče dětí s těmito problémy spolu hovoří v rámci skupinové terapie nebo svépomocné organizace. Dokáží se navzájem pochopit a předávají si užitečné zkušenosti.
 • Buďte pro dítě pozitivním modelem. K tomu je nutné, abyste mysleli i na své zdraví a svoji tělesnou a duševní kondici a abyste měli své kvalitní zájmy.
 • Neváhejte vyhledat profesionální pomoc pro sebe, jestliže dítě odmítá. V případě manželských nebo partnerských problémů se můžete obrátit např. na poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Pamatujte, že zvládání problémů zvyšuje i šanci na ovlivnění dítěte.

 

 • Přístup k dítěti, které má problémy s alkoholem nebo jinou drogou, shrnuje anglické fráze „tough love“, což v češtině znamená „tvrdá láska“. Myslí se tím dobrý vztah k dítěti, snaha mi pomoci, ale zároveň cílevědomost a pevnost.

Čemu se vyhnout

 

 • Nepopírejte problém. Zbytečně by se tak ztrácel čas a rozvíjela se závislost na návykové látce.
 • Neskrývejte problém. Někdo se za takový problém stydí a tají ho. Aby se dokázal v situaci lépe orientovat a citově i rozumově ji zvládat, měl by si naopak o problému s někým důvěryhodným a kvalifikovaným pohovořit. Měl by také hledat spojence.
 • Neobviňujte partnera. Na to, abyste si vyřizovali účty s druhým rodičem dítěte staré účty a navzájem se obviňovali, není vůbec vhodná doba. Minulost se změnit nedá, budoucnost naštěstí často ano.
 • Nehledejte v dítěti zneužívajícím drogy spojence proti druhému rodiči.
 • Nezanedbávejte sourozence dítěte zneužívajícího alkohol nebo jiné drogy. Sourozenci problémového dítěte jsou více ohroženi, problémem v rodině tropí a Vaši péči a Váš zájem potřebují.
 • Nezanedbávejte bezpečnost dalších lidí v domácnosti, zejména malých dětí. Člověk pod vlivem alkoholu nebo drog jim může být velmi nebezpečný, i když by jim za normálních okolností neublížil. Je třeba myslet také na to, aby se drogami, které dospívající domů přinesl, neotrávil další sourozenec.
 • Nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho. S tím souvisí i to, aby rodina zabezpečila cenné předměty a nenechala se okrádat. Krádež nemusí uskutečnit samotné dítě, ale jeho „kamarádi“, kterým dluží za drogy. Jestliže dítě začalo zneužívat tzv. tvrdé drogy (pervitin, opium), bývá jen otázkou času, kdy se začnou ztrácet peníze a cenné předměty. Nejde tu jen o majetek, ale také o okolnost, že ukradený majetek slouží špatné věci – rozvoji závislosti. Argument, že by si dítě opatřilo prostředky jinak, např. prostitucí nebo krádežemi, neobstojí. Pokud bude závislost pokračovat, je pravděpodobné, že k tomu stejně dojde.
 • Nedejte se vydírat. Vyhrožování fetováním, útěkem, prostitucí nebo sebevraždou je častým a oblíbeným způsobem vydírání rodičů. Ano, všechna tato rizika u závislých na drogách existují, ale tím, že rodiče pod jejich tlakem ustupují, riziko nesnižují, ale naopak zvyšují.
 • Nevyhrožujte tím, co nemůžete nebo nechcete splnit.
 • Vyhněte se fyzickému násilí.  Většinou stejně nevede k cíli. Často jen živí v dítěti pocit ukřivděnosti, vede k sabotování snah rodičů a útěkům.                                                                                        
 • Nejednejte chaoticky a impulzivně.
 • Nevěřte tvrzení, že dospívající má drogy pod kontrolou, případně že snižuje dávky a že drogu brzy vysadí. Buďte připraveni na to, že dříve či později pravděpodobně přijde krize. Využijte ji a trvejte na změně životního stylu, případně na nějaké skutečně účinné formě léčby, jestliže dospívající není schopen zvládnout problém sám.
 • Do nekonečna neustupujte. Požadavek, aby lidé, kteří berou drogy, do vašeho bytu nechodili, je rozumný.
 • Nedělejte zbytečně „dusno“. Parta a nevhodní přátelé by se tím stávali pro dítě ještě přitažlivější.
 • Nezabouchněte dveře navždy. I když dítě odejde, je dobrý být připraven mu pomoci, pokud přijme určité podmínky.
 • Neztrácejte naději. Vašim tichým spojencem je přirozený proces zrání. I hrozivý problém se mnohdy podaří úspěšně zvládnout.

 

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Závěr školního roku 2023/2024

Pondělí 24. 6.: žáci 1. stupně mají Sportovní den,
Úterý 25. 6.: žáci 2. stupně mají Sportovní den,
Středa 26. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vybírání učebnic, třídnické práce),
Čtvrtek 27. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vydávání učebnic, třídnické práce),
Pátek 28. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 1 vyučovací hodinu (rozdávání vysvědčení, zhodnocení školního roku).

Výuka ve volitelných předmětech je ukončena k 14. 6.
26. a 27. 6.: jídelna vydává obědy do 13:00, 28. 6.: jídelna vydává obědy do 12:00.

Online výukové materiály

Fotografie tříd 2018/2019, 2020/2021

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign