logotyp
Login

Primární prevence na ZŠ

Metodička prevence – 1. stupeň a MŠ: Mgr. Martina Krejčíková

Metodička prevence – 2. stupeň: Mgr. Michaela Jílková

Výchovná poradkyně: Mgr. Eva VodičkováPrimární prevence rizikových projevů chování u žáků je zaměřena především na vytváření psychosociálního klimatu pro předcházení, podchycování a eliminování sociálně patologických jevů, zejména:

 

 • násilí a šikanování, ať už zaměřené na vrstevníky nebo i na učitele,
 • pomoc zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minority, cizinci) při ochraně jejich lidských práv,
 • záškoláctví,
 • vandalismu a kriminality,
 • xenofobie, rasismu a intolerance a semitismu,
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, elektronické cigarety, omamné a psychotropní látky, anabolika, medikamenty apod.),
 • onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou,
 • virtuálních drog (patologické hráčství, závislost na počítačích),
 • poruchy příjmu potravy,
 • zneužívání sociálních sítí a kyberšikana
 • a dalších, méně častých jevů, např. závislost na politickém a náboženském hnutí apod.

 

Mimo výše uvedené je primární prevence dále zaměřena také na rozpoznávání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 • domácího násilí,
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
 • ohrožování výchovy mládeže,
 • poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)


Cílem výchovně vzdělávacího působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je zabránit, oddálit nebo snížit výskyt sociálně patologických jevů a zvýšit schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí přiměřeně jejich věku.

 • zajistit pro žáky dostatek přesných, aktuálních a věku přiměřených informací
 • informovat žáky o možnostech řešení obtížných situací, včetně možností kam se obrátit v případě problémů spojených s rizikovým chováním
 • zvyšovat povědomí rodičů o zneužívání návykových látek (legálních i nelegálních), o rizikovém chování dětí a mladistvých, narůstající vulgaritě a brutalitě, intoleranci a rasismu, o nových formách šikany, hrozbách extremismu apod.
 • zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků, metodika prevence, výchovného poradce v problematice rizikového chování
 • vytvářet ve škole takové prostředí a atmosféru, a by se žáci do školy těšili a cítili se v ní dobře a bezpečně
 • navodit atmosféru důvěry mezi žáky a pedagogy
 • umožnit žákům setkávání se zajímavými, významnými a úspěšnými osobnostmi, které je mohou pozitivně motivovat
 • nabídnout žákům zajímavé alternativy využívání volného času, motivovat je k zajímavé školní a mimoškolní činnosti, zdravému životnímu stylu a harmonickému rozvoji osobnosti
 • zapojit žáky do interaktivních preventivních programů naší školy
 • spolupracovat se žáky vyšších ročníků při preventivních programech a zapojit je do práce s nastupujícími žáky a žáky nižších ročníků
 • spolupracovat s žáky při přípravě webových stránek s protidrogovou tématikou, plakátů, letáků apod.
 • posílení  duševní odolnosti vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům,
 • rozvoj osobnosti žáků, posílení jejich pozitivních vlastností,
 • schopností dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí,
 • získání a upevňování přiměřených sociálně-psychologických dovedností,
 • zlepšování mezilidských vztahů, podpora vzájemné pomoci a přátelství,
 • cvičení sebeovládání a umění zapojení se do kolektivu a obstát v něm,
 • posilování schopností týmové práce,
 • spolupodílnictví žáků na tvorbě prostředí a životních podmínek,
 • seznámení žáků s nebezpečnými účinky návykových látek,
 • učit žáky, jak říci NE,
 • podpora zdravého životního stylu, tj. harmonické rovnováhy tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha,
 • diagnostikovat vztahy v problémových třídách a snažit se o jejich zlepšení,
 • podporovat co nejlepší vztahy nejen mezi žáky, ale i mezi žáky a pedagogy, pedagogy a rodiči,
 • zapojení žáků do mimoškolních aktivit a nastínit, jak správně a zdravě trávit volný čas.

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Závěr 1. pololetí školního roku 2022/2023, prázdniny

V úterý 31. 1. 2023 budou žákům rozdány výpisy z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2022/2023. Zhodnocení pololetí a rozdání výpisů proběhne na 1. stupni 4. vyučovací hodinu a na 2. stupni 5. vyučovací hodinu, těmito hodinami 31. 1. vyučování končí.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. 2. 2023 a následují týdenní jarní prázdniny 6. 2. - 12. 2. 2023.

Poděkování

Vážení přátelé školy,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali, že jste k nám přišli na VÁNOČNÍ TRHY. Jen díky Vám byl letošní rok opravdu úspěšný. Finanční obnos, který jsme získali, použijeme pro naše žáky: na ceny a odměny pro sportovní dny, dětský den, na materiál pro další tvoření, případně i na účast našich žáků na turnajích a soutěžích. DĚKUJEME a doufáme, že Vám výrobky, které jste si od nás odnesli, budou dělat radost.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

Kolektiv ZŠ a MŠ Na Pěšině

Školní vánoční trhy

obrázek
Zveme všechny na školní vánoční trhy, které se budou konat ve středu 14. prosince 2022 od 11:00 do 16:30 ve vestibulu školy.

Vzdělávání distančním způsobem

Online výukové materiály

Fotografie tříd 2018/2019, 2020/2021

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign